Advertentie
Advertentie

Veilig in alle talen

(tijd) - Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt tijdens de werken met honderden werklieden van een paar tientallen aannemers en hun onderaannemers. 'De voorschriften worden met verhoogde aandacht opgevolgd', vertelt Luc Sorel. 'Eigen veiligheidsmensen van Volvo Cars maken geregeld rondgangen op de werven om te controleren, en zij rapporteren ook aan de aannemers welke waarschuwingen ze hebben moeten geven. De interesse voor die feedback is groot. Veel leveranciers hebben zelf een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) of willen dat halen.'