Welke sancties kunnen vennootschappen oplopen?

-- De rechtbanken kunnen de handelsvennootschappen niet veroordelen tot een gevangenisstraf. Voor de lichtste inbreuken (politiestraffen) worden de bedrijven bestraft met geldboetes van 137,5 tot 1.375 euro. Voor de zwaarste feiten, die bij individuen worden bestraft met levenslange opsluiting, kunnen de geldboetes variëren van 1.320.000 tot 3.960.000 euro. In die bedragen zijn de opdeciemen - alle in de wet vermelde boetes moeten worden vermenigvuldigd met 5,5 - ingecalculeerd. Voor alle andere misdrijven zette de wetgever een ingewikkeld conversie-mechanisme op poten waarbij gevangenisstraffen van zoveel maanden tot zoveel jaar worden omgezet in een geldboete.