Werkboek voor talentbeheer

-- (tijd) - Een optimale afstemming van de wensen van de medewerkers en de noden van de organisatie staat centraal bij Janssen Pharmaceutica. Ze is het resultaat van een werkboek, dat de medewerker zelf invult. 'Voor kaderleden is het verplicht, maar slechts weinig arbeiders en bedienden maken er gebruik van.'