Degelijk octrooibeleid van strategisch belang

-- Een dading maakte onlangs een einde aan een jarenlange octrooistrijd rond de populaire BlackBerry. De zaak bewijst hoe belangrijk octrooien voor bedrijven zijn. Hoe kan je ze in België aanvragen en wat zijn de gevolgen?