Niet enkel loon, ook extralegale voordelen zijn seksegebonden

-- (tijd) - Met de regelmaat van de klok verschijnen studies die de loonkloof tussen mannen en vrouwen in kaart brengen. De cijfers zijn steevast onthutsend. Een vrouw verdient bijvoorbeeld bijna een kwart minder dan een man. In 'Waarom vrouwen beter verdienen (maar mannen meer krijgen)' gaat Luc Sels, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), op zoek naar de oorzaken van die ongelijkheid.