autogenerated insetbox woodwing html.box:5

Wat levert een VAPZ op?

Wat levert een jaarlijkse storting in een VAPZ op? We nemen het voorbeeld van Bram, die 40 jaar is en als zelfstandige start met een sociaal VAPZ. Het jaarlijkse inkomen van Bram bedraagt 45.000 euro. Op basis daarvan besluit Bram het jaarlijkse maximum (3.786,81 euro in 2020) te sparen vanaf 2020. Dankzij het fiscaal voordeel en de lagere sociale bijdragen ligt de werkelijke kost op 1.366,08 euro.
Wanneer Bram met pensioen gaat, zal hij een belangrijk aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd hebben. Op basis van de vermelde maximumbijdrage van 3.786,81 euro in 2020, een jaarlijkse indexering aan 2 procent en een jaarlijkse opbrengst van 0,5 procent zal het kapitaal ongeveer 123.085 euro bedragen wanneer Bram 67 jaar is, berekende Liantis. Dat kapitaal kan door winstdeelname hoger uitkomen. Stel dat de winstdeelname 1 procent bedraagt, dan zal het kapitaal aangroeien tot ongeveer 140.705 euro als Bram 67 jaar is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud