Untitled

‘SMR-centrales zijn niet realistisch’

De milieubeweging Greenpeace, een van de prominentste tegenstanders van kernenergie, is niet overtuigd van een toekomst voor kleine modulaire reactoren. Het snel bouwen van reactoren in serieproductie is volgens Greenpeace bouwtechnisch niet realistisch. ‘Bovendien hebben ze dezelfde problemen als bestaande reactoren: ze produceren kernafval waarvoor geen veilige oplossing bestaat.’

De milieubeweging ziet in SMR’s vooral een poging van de nucleaire lobby om het einde van kernenergie een tijd uit te stellen. ‘Dit is de laatste valse hoop voor nucleaire aannemers die zich realiseren dat hun grote reactorontwerpen niet economisch zijn in vergelijking met hernieuwbare energie’, klinkt het.

Ook in het debat over de veiligheid van kernenergie blijven voor- en tegenstanders onverzoenbaar. Volgens nucleair ingenieur Luc Van Den Durpel was Tsjernobyl tot nu toe het enige echte kernongeluk. ‘Fukushima was een incident dat eigenlijk goed beheerd is, wat niet wegneemt dat je eruit moet leren. Maar alles bij elkaar zijn er wereldwijd nog maar zowat 40 doden gevallen door rechtstreekse gevolgen van straling en ongevallen.’

Naast die rechtstreekse overlijdens staat wel een groot ‘dark number’ van vroegtijdige overlijdens door radioactieve straling. De VN-organisaties WGO en UNSCEAR ramen dat aantal op zowat 20.000, andere schattingen lopen op tot 60.000. Toch blijft die tol beperkt in vergelijking met het aantal klimaatdoden, dat de WGO op meer dan 150.000 per jaar raamt.

Voor Greenpeace zijn die cijfers geen argument. ‘Voor de tienduizenden die schade lijden door Fukushima en Tsjernobyl is het moreel weerzinwekkend om te zeggen dat hun lijden gerechtvaardigd is omdat kernenergie nodig is om het hoofd te bieden aan de klimaatcrisis.’ Als we nog meer klimaatdoden willen vermijden, moeten we geen tijd meer verspillen aan een overbodig debat en nog meer investeren in hernieuwbare bronnen, vindt de organisatie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud