Untitled

Wat riskeert u bij tekortschatting?

Is de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) het niet eens met uw aangifte, dan zal hij een bijkomende aanslag en een boete opleggen. De boete stijgt met de omvang van de tekortschatting.

  • Tekortschatting tussen 10 en 25%: 5% boete.
  • Tekortschatting tussen 25 en 50%: 10% boete.
  • Tekortschatting tussen 50% en 100%: 15% boete.
  • Tekortschatting van 100% en meer: 20% boete.

Zet u uw fout spontaan en binnen tien maanden recht, dan topt Vlabel de boete af op 10 procent.

Erfgenamen die een onroerend goed binnen twee jaar tegen een hogere prijs verkopen, worden niet beboet op dat verschil als ze dat vastgoed bij de erfenisaangifte hadden laten schatten via een expert-schatter of de ABS-procedure.

Wordt het onroerend goed na meer dan twee jaar verkocht voor een hogere prijs, dan hoeven ze dat niet meer te melden aan de belastingdienst, ook al bedraagt de verjaringstermijn in principe vijf jaar.

Wat als u de geërfde goederen te hoog waardeert?

Dan moet u natuurlijk geen boete betalen. Maar de te veel betaalde erfbelasting krijgt u jammer genoeg niet terugbetaald.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud