Advertentie

Untitled

Kort

FEDERAAL

Crisisoverbruggingsrecht

 • Vorm van werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen 
 • Voor ondernemers die verplicht volledig of gedeeltelijk moeten sluiten.

Relanceoverbruggingsrecht

 • Minimuminkomen voor zelfstandigen die hun activiteiten hervatten
 • Bij een omzetverlies van minstens 10 % en verplichte sluiting tot 3 mei

Uitstel RSZ-betaling

 • Uitstel kwartaalbijdragen 2020 en eindafreking 2018
 • Voor alle ondernemers

Kwijtschelding RSZ-betaling

 • Kwijtschelding van de bijdrage voor het derde kwartaal 2020
 • Voor alle ondernemers, op basis van check door RSZ

Eindejaarspremie horeca

 • Tijdelijk werkloze horecamedewerkers krijgen volledige eindejaarspremie
 • Voor alle horecamedewerkers

Fiscale regeling

 • Verliezen van 2020 kunnen van de winst van 2019 worden afgetrokken
 • Voor alle ondernemers

VLAANDEREN

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

 • Steunpremie ten belope van 10% van de omzet
 • Bij een omzetverlies van minstens 60% en verplichte sluiting

Handelshuurlening

 • Lening waarmee twee maanden huur kan worden betaald
 • Bij verplichte sluiting en voor bedrijven uit de evenementensector

Overheidswaarborg

 • Borgstelling van de overheid voor moeilijk verkrijgbare bankleningen
 • Voor alle ondernemers

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud