Advertentie

Untitled

Van Overtveldt: ‘We zijn al kampioen in belastingen’

Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) had in 2018 een oplossing voor de discriminatie van verhuurders in het buitenland in de maak, tot de regering-Michel viel. ‘Dat kan zonder een
extra laag belastingen.’

Hoe dacht u dat toen aan te pakken?

Johan Van Overtveldt: ‘Er is perfect een mouw aan te passen door voor het vastgoed van Belgen in het buitenland met een fictief inkomen te werken. Dat komt min of meer neer op het toepassen van het Belgische systeem van het kadastraal inkomen. Ik begrijp de pleidooien niet om de uitspraak van het Europees Hof van Justitie aan te grijpen om in eigen land naar het belasten van reële huurinkomsten te gaan. We zijn al een belastingkampioen en bovendien zitten we in economisch bijzonder onzekere tijden.’

In het begin van uw ministercarrière had u nochtans plannen om het kadastraal inkomen onder de loep te nemen. Waarom is dat er niet van gekomen?

Van Overtveldt: ‘Als je als nieuwkomer aankomt op een departement, moet je bereid zijn naar alles te kijken. Maar ik ben niet te beroerd om toe te geven dat ik vrij snel inzag dat het beter was om daar vanaf te blijven. Niet in het minst om economische redenen. Belastingen hebben een remmend effect. Het belasten van vervuiling bijvoorbeeld vind ik een goede zaak omdat dat tot minder vervuiling leidt. Voor de rest moeten de belastingen in dit land omlaag. Dat is de klemtoon die we tijdens de regering-Michel gelegd hebben met de verlaging van de vennootschapsbelasting en de taxshift, die eigenlijk een taxcut was, mét positieve gevolgen voor de groei.’

De regering plant een brede fiscale hervorming. Gelooft u dat dit kan slagen?

Van Overtveldt: ‘Via het rapport van de Hoge Raad van Financiën hebben we de blauwdruk afgeleverd. Ik ben vooral benieuwd welke elementen de regering-De Croo daarvan zal gebruiken en welk effect dat zal hebben op de globale belastingdruk. Mijn vrees is dat die omhoog gaat.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud