Untitled

Hoe gezond is gezond volgens de banken?

De Belgische banken benadrukken dat alleen gezonde bedrijven de kans krijgen om betaalpauze te vragen als ze financiële problemen ondervinden door de coronacrisis. Ongezonde bedrijven komen dus niet in aanmerking voor die verlengde steunmaatregel. Maar wat is ongezond?

Volgens de bankenkoepel Febelfin is een bedrijf ongezond als het eind 2019 een negatief eigen vermogen had en voldeed aan een van vier bijkomende criteria:

  • Op 1 september 2020 had het bedrijf al een betaalachterstand op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheid. Bedrijven die op 30 september ook een betaalachterstand hadden van meer dan dertig dagen, kunnen ook als ongezond worden beschouwd. Uiteraard worden de betaalpauzes die werden toegekend als corona-steunmaatregelen hier niet mee in rekening genomen.
  • In de twaalf maanden voor 31 augustus heeft het bedrijf niet aan al zijn kredietverplichtingen voldaan bij alle banken. Opnieuw: eventueel eerder betaaluitstel wordt hier niet meegerekend.
  • Het bedrijf leed verlies in 2019
  • Het netto-actief van de onderneming is negatief en het bedrijf heeft niet de middelen op zijn kapitaal op korte termijn te versterken. .

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud