Advertentie

Untitled

De juiste codes

U hoeft niet zelf het bedrag van de wooncheque te berekenen. Het volstaat om in vak IX in het blok ‘Gewestelijk’ onder de titel ‘Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2016 die in aanmerking komen voor de chèque habitat’ bij de onderverdeling voor leningen gesloten van 2016 tot en met 2019 bij de code 3324/4324 het bedrag aan intresten en kapitaalaflossingen in te vullen en de premies voor de schuldsaldoverzekering bij de code 3325/4325.

Was de woning waarvoor de lening werd aangegaan op 31 december 2020 nog altijd uw enige woning, dan vult u code 3322/4322 in. Als dat niet (meer) het geval was, vult u code 3323/4323 in.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud