Advertentie

Untitled

De juiste codes

De codes zijn te vinden in vak IX in het blok ‘Gewestelijk’ onder de titel ‘Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus’ bij de onderverdeling voor leningen gesloten in 2015. Bij de code 3360/4360 vult u de betaalde intresten en kapitaalaflossingen in, bij de code 3361/4361 de premies voor de schuldsaldoverzekering. Gehuwden en wettelijk samenwonenden die samen hebben geleend en beiden aan de voorwaarden van de woonbonus voldoen, mogen de intresten en kapitaalaflossingen vrij verdelen. Feitelijke samenwoners moeten de betalingen verdelen volgens hun eigendomsaandeel.

Voorts moet u de codes 3344-3345/4344-4345 aankruisen, waarin gevraagd wordt of de woning eind 2020 al dan niet uw enige woning was. Bij de code 3346/4346 geeft u aan hoeveel kinderen u ten laste had op 1 januari van het jaar na dat van het afsluiten van de lening. Die laatste codes bepalen of u al dan niet recht hebt op de toeslagen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud