Advertentie

Untitled

De juiste codes

De betalingen geeft u aan in vak IX in het blok ‘Gewestelijk’, onder de titel ‘Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005…’. Bij de onderverdeling voor leningen gesloten tussen 2005 tot 2014 geeft u bij de code 3370/4370 de intresten en kapitaalaflossingen aan, bij de code 3371/4371 de premies van de schuldsaldoverzekering. De codes 3372/4372 en 3380/4380 zijn er om uit te maken of u al dan niet nog in de eerste tien jaar van uw looptijd zit. Voor leningen vanaf 2011 moet u ook de codes 3374/4374, 3375/4375 en 3373/4373 invullen om te bepalen of u al dan niet recht heeft op de toeslagen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud