Advertentie

Untitled

De juiste codes

U geeft alle betaalde intresten van de lening aan in vak IX in het blok ‘Gewestelijk’ onder de titel ‘Andere dan de in 1 en 2 bedoelde intresten, die in aanmerking komen voor een gewestelijke belastingvermindering’ bij de code 3152. Gaat het om een herfinancieringslening waarbij de oorspronkelijke lening werd afgesloten voor 2005 en de herfinanciering gebeurde voor 2015, dan is dat de code 3146.

De (beperkte) kapitaalaflossingen geeft u aan onder de titel ‘Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van uw ‘eigen woning’ bij de code 3358/4358 en de premies van de schuldsaldoverzekering onder ‘Premies van individuele levensverzekeringen’ bij de code 3353/4353.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud