Advertentie
netto

Untitled

Niet alleen onderhoudsgeld voor kinderen is fiscaal aftrekbaar

U kunt bijvoorbeeld ook onderhoudsgeld aan een ex-partner betalen of de rusthuisfactuur van een ouder fiscaal inbrengen. De voorwaarden zijn te vergelijken met die voor kinderen. Het enige verschil is dat degene aan wie u betaalt, ‘behoeftig’ moet zijn. U kunt een wettelijke onderhoudsplicht hebben voor (ex-)echtgenoten, wettelijk samenwonenden, kleinkinderen, geadopteerden, (groot)ouders, schoondochters, schoonzonen en schoonouders en – ten slotte – pleegkinderen en pleegouders. Er is geen wettelijke onderhoudsplicht voor zijverwanten. Onderhoudsgeld betaald aan broers, zussen, ooms en tantes is om die reden niet aftrekbaar.

Het belastingvoordeel voor de betaler is hetzelfde als dat voor onderhoudsgeld voor kinderen. Wie onderhoudsgeld ontvangt, moet het altijd verplicht opnemen in de eigen belastingaangifte. Hoe hoog het bedrag is, is van geen tel. Het heeft ook geen belang of de betaling werd opgelegd door de rechtbank of vrijwillig is, zolang er maar een onderhoudsplicht is van de betaler aan de ontvanger. Het ontvangen onderhoudsgeld wordt bij de andere inkomsten gevoegd en belast tegen de gebruikelijke progressieve belastingtarieven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud