Advertentie
netto

Untitled

Kadastraal inkomen op komst voor uw vastgoed in het buitenland

Een tweede verblijf of ander vastgoed in het buitenland wordt vanaf volgend jaar op dezelfde manier belast als vastgoed in België. De wetswijziging komt er nadat België meerdere keren door de Europese Commissie op de vingers werd getikt en drie keer werd veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. Het probleem: de ongelijke fiscale behandeling van vastgoed in België (op basis van het kadastraal inkomen) en vastgoed in het buitenland (op basis van de (huur)waarde). Vanaf de belastingaangifte die u volgend jaar moet invullen (aanslagjaar 2022), zal ook voor vastgoed in het buitenland een kadastraal inkomen (ki) worden gebruikt, volgens dezelfde regels als voor Belgisch vastgoed.

Concreet zullen eigenaars die hun tweede verblijf in het buitenland zelf gebruiken of verhuren aan een privépersoon, worden belast op basis van het kadastraal inkomen. De in het buitenland betaalde belastingen zullen niet langer aftrekbaar zijn. Als het pand verhuurd wordt aan iemand die het professioneel gebruikt of aan een vennootschap, wordt nog altijd de werkelijke huur belast.

Wie zal het kadastraal inkomen bepalen?

De Administratie Opmetingen en Waarderingen – het vroegere ‘kadaster’ – van de fiscus zal het kadastraal inkomen bepalen voor ongeveer 150.000 panden van Belgen in het buitenland. Dat zal gebeuren aan de hand van gegevens die de eigenaars van vastgoed in het buitenland moeten doorgeven, zoals wellicht een omschrijving van het goed, het land, de ligging en de huidige normale verkoopwaarde.

Wanneer moet u informatie aan de fiscus doorgeven?

Als u vóór 1 januari 2021 al eigenaar was van een woning in het buitenland, hebt u de tijd tot en met 31 december 2021 om aangifte te doen. Dat zal vanaf juni kunnen via MyMinfin of via een formulier dat op de website van de fiscus te vinden zal zijn. Als u in uw vroegere belastingaangiftes al vastgoed in het buitenland hebt aangegeven, zal de Federale Overheidsdienst Financiën u zelf contacteren.

Kocht u na 1 januari 2021 vastgoed in het buitenland of nam u een pand in gebruik, dan moet u binnen vier maanden na de aankoop een aangifteformulier aanvragen. Voor transacties tussen 1 januari en 25 februari 2021 is er tijd tot en met 30 juni 2021.
De aangifteplicht is er voor alle houders van een zakelijk recht op het vastgoed, zoals (mede-)eigendom, vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Het gaat zowel om Belgische rijksinwoners, binnenlandse ondernemingen als om juridische constructies waarvan de oprichter onderworpen is aan de personenbelasting of rechtspersonenbelasting.
De nieuwe wet voorziet in een administratieve boete van 250 tot 3.000 euro voor wie de aangifteverplichtingen niet nakomt.

Hoe berekent de fiscus het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen is geen werkelijk inkomen, maar een fictief: het gemiddelde normale huurinkomen op een referentietijdstip, nog altijd 1 januari 1975. De Administratie Opmetingen en Waarderingen zal de verkoopwaarde van 1975 reconstrueren op basis van de actuele verkoopwaarde. De fiscus gaat ervan uit dat die gekend is, ofwel omdat het vastgoed pas gekocht is, ofwel omdat het kan worden vergeleken met de huidige prijzen.

Om tot de waarde in 1975 te komen, wordt de actuele waarde gedeeld door een correctiefactor. Die wordt jaarlijks aangepast, op basis van de gemiddelde rentevoet voor lineaire obligaties op 10 jaar. Voor de verkoopwaarde in 2020 bedraagt die 15,036, voor 2021 is dat 15,018. Het resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor van 5,3 procent. Dat is de gebruikelijke factor om te schatten wat een goed aan huur kan opbrengen. Een voorbeeld: een villa in Frankrijk werd in 2020 gekocht voor 425.000 euro. Het kadastraal inkomen is dan: 425.000 / 15,036 x 5,3% = 1.500 euro.
Voor gronden hoeft er niets berekend te worden. Daarvoor gaat de nieuwe regeling standaard uit van 2 euro per hectare.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud