Advertentie
netto

Untitled

Wat als ik door de coronacrisis noodgedwongen in België thuiswerkte?

Door de maatregelen in de strijd tegen de coronapandemie van zowel de Belgische als de buitenlandse overheden konden veel grensarbeiders niet langer naar het bedrijf of het kantoor in het buitenland. Noodgedwongen moesten ze – mogelijk zelfs lange tijd – thuiswerken in België. In principe zou uw loon als werknemer voor de periodes van het thuiswerk in België worden belast, en niet in de werkstaat.

Om dat te vermijden heeft België met de grenslanden covid-akkoorden gesloten. In die wederzijdse akkoorden is vastgelegd dat werknemers die normaal over de grens werken en door corona tijdelijk in hun thuisland aan de slag moeten, niet anders zullen worden belast dan in hun ‘normale’ situatie. In de akkoorden is een fictie bepaald dat de telewerkdagen geacht kunnen worden gepresteerd te zijn alsof de coronamaatregelen niet van toepassing zijn en de werknemer fysiek aanwezig is in het andere land (in dezelfde mate als vroeger). Ze kunnen dus in het buitenland worden belast. U bent echter niet verplicht die fictie in te roepen. U kunt vrij kiezen om ofwel het covid-akkoord in te roepen, ofwel de ‘normale’ regels van het dubbelbelastingverdrag toe te passen.
Let wel, het moet gaan om echte thuiswerkdagen. De neutralisatie van thuiswerk door de covid-akkoorden geldt niet voor de gewone thuiswerkdagen (voorzien in uw arbeidsovereenkomst) die losstaan van de coronamaatregelen. Ook werken vanuit een Belgische vestiging van het bedrijf voldoet niet. U kunt het akkoord ook niet toepassen als u tijdelijk gedetacheerd bent of een buitenlands kaderlid, zelfstandige of bestuurder bent.
Om van de covid-akkoorden te kunnen gebruikmaken, moet u een attest van uw werkgever kunnen voorleggen waarop het aantal telewerkdagen is vermeld dat gelinkt is aan de covid-maatregelen. Andere verplichte gegevens zijn, onder meer, de telewerkdagen die opgesomd zijn in de arbeidsovereenkomst en een overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of recuperatiedagen. Ook moet u kunnen aantonen dat de telewerkdagen effectief in het buitenland zijn belast.

Wat staat in de covid-akkoorden met de vier grenslanden?

  • België-Duitsland

De bezoldigingen ontvangen tussen 11 maart 2020 en het einde van het akkoord (voorlopig 30 juni 2021) kunnen worden belast in Duitsland. Dat geldt ook voor grensarbeiders die werken in een Duitse overheidsdienst en alleen de Belgische (en geen dubbele Belgisch-Duitse) nationaliteit hebben.

  • België-Nederland

De bezoldigingen ontvangen tussen 11 maart 2020 en het einde van het akkoord (voorlopig 30 juni 2021) zijn belastbaar in Nederland als de belastingplichtige daarvoor kiest.

  • België-Frankrijk

De bezoldigingen ontvangen tussen 14 maart 2020 en het einde van het akkoord (voorlopig 30 juni 2021) zijn bij keuze van de belastingplichtige belastbaar in Frankrijk. De thuiswerkdagen in dezelfde periode worden niet meegeteld in de zogenaamde ‘dertigdagenregel’, het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten.

  • België-Luxemburg

De bezoldigingen ontvangen tussen 11 maart 2020 en het einde van het akkoord (voorlopig 30 juni 2021) zijn belastbaar in het Groothertogdom Luxemburg. Dat geldt in principe niet voor de telewerkdagen die de arbeidsovereenkomst vermeldt. Als het echter over meer dan 24 dagen gaat, zijn de bezoldigingen voor die dagen toch belastbaar in het Groothertogdom.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud