Advertentie
netto

Untitled

De juiste codes

Een buitenlands beroepsinkomen moet u naar analogie van een Belgisch beroepsinkomen opnemen in vak IV. De codes zijn dezelfde. U krijgt de vrijstelling van belastingen met progressievoorbehoud of de halvering van de verschuldigde belastingen door onder de rubriek ‘O. Inkomsten van buitenlandse oorsprong’ de rubriek O.2. in te vullen. Daar geeft u de buitenlandse (vrij te stellen) netto-inkomsten aan, de code waarnaast die werden aangegeven en het land waar u hebt gewerkt.

U moet geen aangifte doen van het covid-thuiswerk. Bij een controle zult u wel de nodige bewijsstukken moeten kunnen voorleggen, zoals een attest van de werkgever, een werkdagenkalender en het bewijs dat de inkomsten effectief in het buitenland werden belast.

De rubriek O.1. is er voor lonen die belastbaar zijn in België, maar onderworpen zijn aan de sociale wetgeving van Frankrijk en Nederland. Voorbeelden zijn sommige Nederlandse uitkeringen en Franse niet-concurrentievergoedingen, werkloosheidsuitkeringen die niet verbonden zijn aan een vorige beroepswerkzaamheid, tijdelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en brugpensioen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud