column

Kaaiman kiest keurig | Wito stemmen

Koen Meulenaere fileert tot aan de verkiezingen van 9 juni elke dag de actualiteit.

Wij hoeven niet altijd aan het woord te zijn, beter niet zelfs. Dus zegt u het een keer: wat vindt u van een minister van Justitie die op televisie komt verklaren dat 16- tot 18-jarigen hun voeten mogen vegen aan een beslissing van het Grondwettelijk Hof, en dat 18-plussers hetzelfde mogen doen met een wettelijke verplichting?

Ze worden geen van allen vervolgd, beslist de minister op eigen houtje, en hij moet niet aftreden. En maar kritiek geven op de falende rechtsstaat in Polen en Hongarije. Een minister van Justitie die eigenmachtig buiten het congres om een wet afschaft? In de Democratische Volksrepubliek Korea nooit gebeurd. Nooit. Het kan wel zijn dat daar geen minister van Justitie is, dat zouden we eens moeten nakijken, maar zo er één is, is hij er een uur later niet meer indien hij een tiende uitspookt van wat Paul Van Tigchelt de voorbije maanden allemaal uit zijn opgerolde mouwen heeft geschud.

De opkomstplicht is afgeschaft en niemand schijnt zich daar zorgen over te maken. In de peilingen houden ze daar hoe dan ook geen rekening mee, wat verbazingwekkend is. Dat onze collega-enquêteurs beweren dat ze met een bevraging bij een zogenaamd representatief staal van 0,04 procent de mening van de totale populatie kunnen weergeven, wordt alleen geloofd door henzelf. En door de naïeve mediaduiven die fors betalen voor deze kwakzalverij. Ze durven nog gewagen van een foutenmarge van 2 procent, op zich al onaanvaardbaar, maar het gaat daarenboven niet om 2 procent maar om 2 procentpunten, wat natuurlijk veel erger is.

Geweldig onderzoek dat de mening van 23 procent van de burgers schrapt, niet? Zoiets doen ze alleen in Moskou.

We zullen het ook niet hebben over het feit dat ze een partij van 7 procent gewoon vergeten zijn. Voor U staat in geen enkele van die traditionele polls, hoewel Els Ampe duidelijk was: 7 procent, minstens. Doet denken aan Lijst Dedecker, dat hadden ze ook niet zien aankomen. In de Kaaimanpeiling behaalde Voor U 2,3 procent, wat opvallend was omdat de partij op dat moment nog niet was opgericht. Het was evenmin bekend dat Peter Verlinden er deel van zou uitmaken, en een week later al zou overlopen naar waar hij meer profijt kon halen.

We lezen in de methodologie van De Stemming van VRT/De Standaard: ‘10 procent van onze respondenten zegden dat ze niet wisten op wie ze zouden stemmen. Die worden niet meegenomen in de berekeningen. Ook blanco/ongeldig en respondenten die niet zouden gaan stemmen, worden niet meegenomen in deze grafiek.’

Hoe vindt u die? 10 procent weet niet op wie te zullen stemmen, maar die wordt niet meegenomen in de berekeningen! Als die 10 procent voor het Vlaams Belang of de PVDA kiest, heeft de cordoncoalitie Gwendolyn niet meer nodig. Vijf jaar geleden kwam bij de verkiezing voor het Vlaams Parlement 8 procent van de kiezers niet opdagen en 5 procent stemde blanco of ongeldig. Samen is dat 13 procent, daarmee ben je de derde partij in Vlaanderen. Tel dat bij de 10 procent onbeslisten en we zitten al aan 23 procent. Geweldig onderzoek dat de mening van 23 procent van de burgers schrapt, niet? Zoiets doen ze alleen in Moskou. En dankzij Paul Van Tigchelt dreigt dat aantal nu te exploderen. Volgens Meteovista wordt het stralend weer op 9 juni.

Laat u dus niet door anderen bedriegen. Geloof de Kaaimanpeiling, waarin al die zaken wel zijn opgenomen. Foutenmarge: nul.