Opluchting overheerst over Barclays-akkoord

De Nederlandse bonden reageren opgelucht over het akkoord dat ABN Amro en Barclays gisteren bereikten over de overname van het grootste Nederlandse bankbedrijf. Ze verwachten dat het banenverlies in Nederland beperkt zal blijven. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is ontevreden omdat de combinatie met Fortis geen eerlijke kans heeft gekregen voor een bod op ABN Amro.

(tijd) De protestants-christelijk bond CNV reageerde aanvankelijk ook negatief op de overname van ABN Amro door Barclays. De woordvoerder zei bezorgd te zijn over verlies van 13.000 banen bij beide concerns. Toen in de loop van de dag bleek dat de grote klap niet in Nederland zou vallen, stelde de bond zijn oordeel bij. Uit het gesprek met een afvaardiging van het directiecomité leidde die af dat er in Nederland waarschijnlijk geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

De bonden in Nederland verwachten dat er uiteindelijk enkele honderden tot hooguit 1200 banen komen te vervallen bij Nederlandse vestigingen. Dat aantal zou via natuurlijke verloop in het personeelsbestand opgevangen kunnen worden.

Volgens Huug Gorter van FNV Bondgenoten, de grootste vakbond van Nederland, zal alleen het hoofdkantoor in Amsterdam een veer moeten laten. Daar komt weliswaar de nieuwe hoofdvestiging van Barclays, maar vanwege de doublures in functies zullen op dat kantoor toch mensen weg moeten.

'Bij de filialen in het land zullen als gevolg van de overname geen extra arbeidsplaatsen verdwijnen', zegt Gorter. De bonden in Nederland waren bang dat als er geen akkoord was gekomen met Barclays, ABN Amro met de combinatie van Fortis, Royal Bank of Scotland, en Santander in zee had gemoeten. Dan waren de filialen van ABN Amro in Nederland waarschijnlijk wel verdwenen.

De bonden denken dat de aangekondigde verplaatsing van 10.000 arbeidsplaatsen van ABN Amro en Barclays naar lagelonenlanden ook Nederland niet zwaar zal treffen. De administratieve en IT-afdelingen van ABN Amro zijn al nagenoeg verdwenen door outsourcing en offshoring.

'ABN AMRO heeft alle IT-werk uitbesteed aan IBM in Nederland en ook andere landen', vertelt Gorter. Hij denkt dat vooral de Engelse bankfilialen lasten zullen hebben van de outsourcing- en offshoringplannen. 'Ze kijken daar met grote ogen wat we al in Nederland gedaan hebben.' Verder zullen volgens hem veel banen verdwijnen in Spanje, Portugal en Italië.

Het akkoord tussen Barclays en ABN Amro stuitte gisteren op veel kritiek bij de Vereniging Effectenbezitters (VEB). Directeur Peter Paul de Vries noemde de geplande verkoop van het Amerikaanse dochter LaSalle aan de Bank of America een truc, bedoeld om de combinatie van Fortis, Santander en Royal Bank of Scotland 'een hak te zetten'.

Doordat LaSalle geen onderdeel meer uitmaakt van ABN Amro, is de Nederlandse bank geen interessante prooi meer voor Royal Bank of Scotland, en ziet de combinatie misschien af van een bieding. VEB verklaarde twee weken geleden dat de combinatie een 'faire' kans moet krijgen in de overnamestrijd. Nu dat niet is gebeurd, overweegt de vereniging een gang naar de rechter. Maarten BAKKER

07:00 - 24/04/2007

Copyright © De TIJD

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud