Advertentie

Robeco voorspelt 'roasting twenties' met beloning voor aandelenbeleggers

De ontginning van grondstoffen als koper en aluminium moet de switch naar groene energie mogelijk maken, wat volgens Robeco onze productiviteitsgroei een zetje kan geven. ©Bloomberg

Ondanks ‘verschroeiende’ waarderingen gelooft Robeco dat aandelenbeleggers de komende vijf jaar beloond worden. Omdat er geen alternatief is, en omdat de pandemie en de klimaatverandering de economie een productiviteitsboost zullen geven.

In zijn jaarlijkse rapport over de verwachte beleggingsrendementen voor de komende vijf jaar klinkt de fondsbeheerder Robeco opvallend positief. Zelf hebben de auteurs het over ‘gematigd’ positief, maar hun vergelijking met het feest van de ‘roaring twenties’ honderd jaar geleden en de productiviteitsboost die dat voortbracht, stemt hoopvol.

De essentie

  • De vermogensbeheerder Robeco gelooft dat de productiviteitsgroei de komende vijf jaar een zetje krijgt, dankzij een versnelde digitalisering en de opmars van telewerk.
  • Ook de klimaatverandering is een extra motor, omdat die dwingt technologische grenzen te verleggen en de vraag naar grondstoffen doet toenemen, aldus Robeco.
  • Ondanks 'verschroeiende' waarderingen houden ook aandelen prima stand als belegging, denkt Robeco.
  • De vermogensbeheerder verwacht dat beleggers de komende jaren meer rekening zullen houden met de impact van klimaatrisico’s op hun rendement.

Die productiviteit, de economische productie per gewerkt uur, is een cruciale drijfveer van onze groei, zodat alle winst daarin meer dan welkom is. Een boost is zelfs een ‘noodzaak’, aldus het rapport, om het trio uitdagingen - klimaatverandering, vergrijzing en groeiende ongelijkheid - het hoofd te bieden.

In zijn basisscenario voor de komende vijf jaar gelooft Robeco dat de productiviteitsgroei een zetje zal krijgen. ‘Net zoals in de jaren 20 komen we net uit een grote wereldwijde crisis met een periode van snelle technologische verandering’, stelt het rapport. Toen was dat een wereldoorlog en de Spaanse griep, gevolgd door de elektrificatie van de economie en de opmars van de auto. Vandaag is dat de coronapandemie, met een versnelde digitalisering van de economie en de opmars van telewerk.

Net zoals in de jaren 20 komen we net uit een grote wereldwijde crisis met een periode van snelle technologische verandering.
Robeco

Robeco wijst erop dat de Amerikaanse arbeidsproductiviteit in 1919-1929 met gemiddeld 2,4 procent per jaar groeide, 0,6 procentpunt meer dan tijdens het voorgaande decennium. ‘We denken dat er nu een gelijkaardige verbetering kan zijn’, klinkt het, onder aanvuring van een investeringsgolf en mogelijke technologische doorbraken. Het resultaat is een groei in het reële bruto binnenlands product (bbp) de komende vijf jaar die in Europa en de VS licht boven het langetermijngemiddelde zal liggen.

Catastrofe

Een wat ‘paradoxale’ extra motor van de hogere productiviteitsgroei is de klimaatverandering, een dreigende ‘catastrofe’ die de euforische sfeer van de roaring twenties tenietdoet, maar tegelijk dwingt technologische grenzen te verleggen, aldus Robeco. Om de noodzakelijke windmolenparken en elektrische wagens te realiseren moeten massaal grondstoffen als koper en aluminium gewonnen en gesmolten worden. Het worden dus ‘roasting twenties’ met ‘geroosterde’ grondstoffen om een roosterende planeet onder controle te houden, zegt Robeco met een knipoog.

Voor de vraag naar grondstoffen is dat positief. Hoewel ze vandaag ‘lichtjes duur’ zijn, verwacht Robeco dat grondstoffen de volgende jaren een gemiddeld jaarrendement van 5 procent realiseren (zie tabel).

Maar ook aandelen houden prima stand als belegging, waarbij hun winstgroei de komende vijf jaar ondersteund zal worden door hogere winstmarges en omzetten. Robeco voorspelt dat aandelen van ontwikkelde economieën gemiddeld 4,25 procent rendement per jaar neerzetten. Daarmee ligt hun rendement 4,75 procent boven dat van staatsobligaties van diezelfde economieën, in lijn met het typische extra rendement van 4,4 procent in een omgeving waarin de inflatie lichtjes boven de doelstelling van centrale banken uitkomt, merkt Robeco op.

Bovendien is er niet echt een alternatief voor aandelen in een wereld van hardnekkige lage rentes, klinkt het nog, hoewel de waarderingen van aandelen momenteel 'verschroeiend' zijn.

Groeilanden

Over de verwachte rendementen van de aandelen van groeilanden is Robeco iets somberder geworden. Het bbp per capita van groeilanden zal minder snel de kloof dichten met ontwikkelde economieën door de lagere vaccinatiegraden, de kleinere budgettaire en monetaire buffers, en een kleinere overdracht van productiviteitsverhogende technologieën vanuit het Westen.

Een laatste verwachting van Robeco is dat beleggers de komende jaren meer rekening houden met de impact van klimaatrisico’s op hun rendement. Omdat er nog grote onzekerheid heerst over het toekomstige klimaatbeleid, inclusief CO2-taksen, zouden beleggers een korting moeten toepassen op de verwachte cashflows van activiteiten die relatief gevoeliger zijn voor klimaatbeleid. Robeco herinnert eraan dat het IMF er al op heeft gewezen dat beleggers te weinig rekening houden met klimaatrisico’s. ‘Regionale waarderingen weerspiegelen nog niet de verschillende klimaatrisico’s waaraan verschillende regio’s zijn blootgesteld’, stellen ook de auteurs van het rapport vast.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud