Advertentie
Advertentie
Advertentie

Geen vangnet voor molenstenen

In Europa blijven beleggers hun tanden stuk bijten op de financiële sector. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Goed zes jaar na de start van de financiële crisis is nog altijd niet duidelijk hoe gezond een bank eigenlijk is. Waar de VS hun banken fors doorlichtten en vervolgens in hoog tempo herkapitaliseerden, koos Europa voor de aanpak van pappen en nathouden. De economieën, en vooral hun overheden, leken gewoon niet sterk genoeg om de omvang van de miserie eensklaps te erkennen.