Advertentie

Het fonds van Lagarde zet in op digitalisering en vergrijzing

ECB-voorzitster Christine Lagarde belegt onder meer in het Polaris Moderate-fonds van Oddo BHF AM. ©AFP

De Frans-Duitse vermogensbeheerder Oddo BHF AM sluit een beurscorrectie niet uit, maar is zeker niet ‘bearish’ over de financiële markten. Zijn fonds Polaris Moderate zit in de privéportefeuille van ECB-voorzitster Christine Lagarde.

De 25 bestuurders van de Europese Centrale Bank moeten jaarlijks informatie vrijgeven over hun financiële belangen. Deze lente meldde Lagarde in haar aangifte dat ze in twee fondsen investeert. Een daarvan is Oddo BHF Polaris Moderate, een defensief gemengd fonds dat een snelle groei kent. Wat zou de éminence grise van de Europese financiën daarin aantrekken?

Het Polaris-gamma van Oddo BHF AM telt eigenlijk vier verschillende multi asset-fondsen die samen circa 4 miljard euro onder beheer hebben. Dit jaar groeiden ze al met 700 miljoen aan. Met een beheerd vermogen van 1,5 miljard euro is Polaris Moderate veruit het grootste fonds van de vier. De omvang van de andere fondsen - Balanced, Flexible en Dynamic - schommelt tussen een half miljard en een miljard euro.

De essentie

  • Christine Lagarde gaf onlangs bij haar beleggingen het fonds Polaris Moderate aan.
  • Het is een van de fondsen die beheerd worden door het Frans-Duitse huis Oddo BHF AM.
  • De portefeuille van Oddo BHF Polaris Moderate bestaat voor ongeveer de helft uit obligaties.
  • Aandelen kunnen tot 40 procent van de portefeuille uitmaken, maar momenteel is dat maar een goede 20 procent.

Typisch voor de Polaris-fondsen is de langetermijnhorizon van 5 tot 10 jaar. ‘Veel beleggers verkopen bij 25 procent winst. Dat is niet onze benadering’, zegt Peter Rieth, de beheerder van Polaris Moderate. Het investeringsproces begint met een zeer grondige analyse van bedrijven op basis van informatie van makelaars, databases, gesprekken met het management en zelfs vragen van klanten. Daarmee is de basis gelegd voor en investering op lange termijn.

Portefeuille

De portefeuille van Oddo BHF Polaris Moderate bestaat voor ongeveer de helft uit obligaties. ‘Een opportuniteitsvenster in het voorjaar waren bedrijfsobligaties in dollar, waar wij voor ongeveer een tiende van onze totale fixed-incomebeleggingen in zitten. Dat venster is nu gesloten’, vertelt Rieth.

Aandelen kunnen tot 40 procent van de portefeuille uitmaken, maar momenteel is dat maar een goede 20 procent. ‘De beurzen waren tijdens de zomer wat te zelfvoldaan. Daarom hebben we het risico in onze fondsen wat verminderd en een iets defensievere positie ingenomen’, zegt Patrick Suck die Polaris Flexible leidt. ‘We hebben geen kwaliteitsaandelen verkocht, maar hebben ons wat ingedekt via opties en futures.’

De rest van de portefeuille van Polaris Moderate bestaat uit goud (zowat 5 procent) en een flinke portie cash.

Geen crash

Hoewel Rieth en Suck iets voorzichtiger zijn geworden, zijn ze zeker niet ‘bearish’ voor de markten. ‘De jongste twee à drie maanden is de groei in China vertraagd, terwijl de energieprijzen fors zijn gestegen en de economische cijfers de verwachtingen niet meer kloppen. Recent waren er ook winstwaarschuwingen van bedrijven wegens logistieke hinder of oplopende inflatie. Er komt dus een groeivertraging, maar we komen van zeer hoge niveaus’, zegt Suck.

De beurzen waren tijdens de zomer wat te zelfvoldaan. Daarom hebben we een iets defensievere positie ingenomen.
Patrick Suck
Beheerder Polaris Flexible

Een correctie van 10 tot 15 procent acht hij altijd mogelijk, maar hij ziet geen redenen om een crash te verwachten. ‘Vooral omdat nog altijd zeer veel geld aan de zijlijn staat’, vult Rieth aan.

Bij de zoektocht naar geschikte bedrijven kijken de beheerders wereldwijd, zowel naar Europa, de VS als de groeimarkten. Ze vertrekken steevast vanuit een kwantitatieve benadering. Hoeveel bedraagt het rendement op het geïnvesteerde kapitaal van een onderneming. Hoe stabiel zijn de winstmarges en hoe sterk is de balans? Vervolgens voeren ze een kwalitatieve analyse door en kijken ze onder meer  naar concurrentiële sterktes en het structurele groeipotentieel, dat laatste tegen de achtergrond van wereldwijde evoluties als digitalisering, nieuwe consumptietrends en vergrijzing.

Een sector die nauw verbonden is met de verouderende wereldbevolking is farma en een recente ontwikkeling daar is de productie van medicijnen door middel van bioreactoren. ‘Vier van de tien nieuwe, best verkopende medicijnen in de wereld worden reeds via de biologische weg geproduceerd. We proberen daarvan een graantje mee te pikken door te investeren in bedrijven die daarvoor materiaal of toestellen leveren zoals het Amerikaanse ThermoFisher ’, licht Rieth toe.

Een meer consumentgericht bedrijf waarvoor hij de komende tien jaar sterke groei verwacht is PayPal . Als de mogelijkheid bestaat bij een onlinebestelling met PayPal te betalen, zal een consument sneller overstag gaan omdat het minder omslachtig is dan wanneer hij of zij kredietkaartgegevens moet inbrengen. Als je voor 100 euro koopt, gaat daarvan 2 procent naar PayPal, merkt Rieth nog op.

We vinden vaak veel waarde in kleinere bedrijven zoals Wolters Kluwer.
Peter Rieth
Beheerder, Polaris Moderate

Het Polaris-team toetst kandidaten - zowel aandelen als obligaties - ook aan de ESG-facoren (environmental, social, governance), maar uiteindelijk is het de waardering die bepaalt of het fonds een bepaald effect al dan niet koopt. De grootste vijf aandelenposities worden momenteel ingenomen door bekende namen: Siemens, ThermoFisher, Microsoft, Capgemini en Accenture. Op positie 6 staat een midcap, het Nederlandse uitgeefconcern Wolters Kluwer, dat volgens de Oddo BHF AM-specialisten de omslag van papier naar digitaal uitstekend heeft gemaakt. ‘Wij vinden vaak veel waarde in kleinere bedrijven’, aldus Rieth.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud