Beheerders groeimarktfondsen beschermen zich tegen handelsoorlog

Door zijn focus op de binnenlandse economie kan India wel eens immuner zijn voor oplopende handelsspanningen, meent Luke Barrs van Goldman Sachs. ©Bloomberg

De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten hangt als een dreigende wolk boven de groeimarktfondsen. Vijf fondsbeheerders leggen uit hoe ze zich beschermen tegen dat gevaar.

Groeimarktaandelenfondsen leggen sinds begin dit jaar, uitgedrukt in euro, een rendement van bijna 10 procent voor. Daarmee herstellen ze van een tegenvallend 2018, waarin de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China niet alleen de groeimarkten, maar ook de bredere aandelenmarkten een stevige tik bezorgden. Het gemiddelde groeimarktenfonds verloor 12 procent in 2018.

Niet alle groeimarktaandelen lijden evenveel onder een handelsoorlog.
Luke Barrs
Goldman Sachs Asset Management

‘De groeimarktaandelen kenden een sterke start van het jaar, maar de spanningen tussen de grootste twee economieën ter wereld doen de groeivooruitzichten verslechteren. Negatief zijn we niet, want de monetaire politiek is nog altijd stimulerend. Maar de volatiliteit zal zeker blijven omdat velen al een positieve afloop van de handelsspanningen hebben ingecalculeerd’, zegt Gordon Fraser, fondsbeheerder bij BlackRock.

Bijsturingen

Daarom heeft BlackRock de portefeuilles de voorbije maanden bijgestuurd om ze voor te bereiden op meer volatiliteit. ‘We leggen meer de nadruk op aandelen van bedrijven waarvan de winst beter voorspelbaar is en die sterker aanwezig zijn op hun thuismarkt’, zegt Fraser.

Ook DWS Investments heeft actie ondernomen. ‘Ten eerste hebben we onze cashpositie verhoogd. Ten tweede hebben we de bèta (de mate waarin de portefeuille in lijn beweegt met de brede markt, red.) verlaagd’, zegt Sean Taylor, beheerder van DWS Invest Global Emerging Market Equities. ‘Voorts blijven we onderwogen in landen als Zuid-Korea en Taiwan, die sterk gedreven worden door internationale handel en technologie.’

©Mediafin

De Canadese vermogensbeheerder BMO Asset Management verwijst naar zijn beleggingsfilosofie. ‘Die aanpak helpt ons het fonds door volatiele tijden te loodsen’, zegt Sam Mahtani, fondsbeheerder van BMO Responsible Global Emerging Markets. ‘We zijn langetermijnbeleggers met een bottom-upaanpak, waarbij we focussen op bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen, een sterk management en stevige balansen. We kiezen ook voor bedrijven die een sterke band hebben met de lokale economie, wat zeker helpt tijdens een handelsoorlog.’

Ook T. Rowe Price en Goldman Sachs verwijzen naar hun bottom-upbeleggingsproces als beste bescherming in crisistijden. ‘We kiezen voor kwaliteitsvolle, leidende bedrijven die slechte economische tijden kunnen uitzitten. Voorts kent ons fonds grotere gewichten toe aan bedrijven die afhangen van de binnenlandse consumptie, eerder dan van export of cyclische sectoren’, zegt Gonzalo Pangaro, beheerder van T. Rowe Price Emerging Markets.

Het echte groeimarktenverhaal voor de komende tien jaar ligt in landen als Egypte, Vietnam, Nigeria, de Filipijnen en Thailand.
Sam Mahtani
BMO Asset Management

Voor Goldman Sachs is de analyse op bedrijfsniveau cruciaal. ‘Het voorbije jaar hebben we elk aandeel in de portefeuille geanalyseerd op zijn sensitiviteit voor een handelsoorlog. Vergeet niet dat groeimarkten een heel heterogene activaklasse zijn. Ervan uitgaan dat elk aandeel evenveel lijdt onder de handelsoorlog is niet correct. Kijk naar India. Met de recente verkiezingsoverwinning van Narendra Modi en zijn hindoenationalistische partij BJP heeft de bevolking een mandaat gegeven voor een grondige hervorming van het land. Door een grotere focus op de binnenlandse economie kan India wel eens immuner zijn voor oplopende handelsspanningen’, zegt Luke Barrs van Goldman Sachs.

Positionering

Dat de aanpak naargelang de fondsbeheerder verschilt, blijkt ook uit de samenstelling van de groeimarktaandelenfondsen. Azië neemt in alle fondsen de hoofdmoot in met posities tussen 58 en 70 procent, maar DWS Investments dicht aan de regio zelfs een belang van 82,7 procent toe. ‘De jongste jaren zijn de Aziatische markten sterker gegroeid dan andere groeimarkten. Voor ons blijft Azië het beste structurele verhaal in groeimarkten. De groei ligt misschien lager dan in sommige andere groeiregio’s, maar ze is wel veel kwaliteitsvoller. Beter deugdelijk bestuur leidt ook tot betere winsten en ten slotte zijn Aziatische beleggers dominant in de markt’, klinkt het.

‘Instappen enkel met langetermijnvisie’

Is het op dit moment nog wel een goed idee in groeimarkten te beleggen? Fondsbeheerders erkennen dat de volatiliteit zal aanhouden, maar vinden het vanuit een langetermijnperspectief een noodzaak in groeimarkten te beleggen.

‘Het lijdt geen twijfel dat groeimarkten de komende tien jaar een van de beste rendementen van alle activaklassen zullen neerzetten’, luidt het bij DWS Investments.

Volgens Goldman Sachs zijn ook de waarderingen nog interessant. ‘De waarderingen in groeimarkten liggen 10 procent onder hun langetermijngemiddelde en 30 procent onder de waarderingen van ontwikkelde regio’s’, luidt het.

Ook het Goldman Sachs-fonds belegt meer dan 75 procent in Azië. ‘Azië zal instaan voor het leeuwendeel van de groei van de groeimarkten het komende decennium. Aziatische aandelen domineren ook ons beleggingsuniversum. Van de 6.000 bedrijven die we volgen, is meer dan 80 procent gevestigd in Azië.’

BlackRock geeft Latijns-Amerika een opvallend groot gewicht van bijna 19 procent. Mexico en Brazilië zijn goed vertegenwoordigd in het fonds. ‘De recente handelsoorlog tussen Mexico en de VS kan roet in het eten gooien, maar nog voor de Mexicoperikelen uitbraken, gaf de obligatiemarkt aan dat de economie er verbetert. De markt heeft dat signaal volgens ons onvoldoende opgepikt’, luidt het bij BlackRock.

Er zijn ook sectorverschillen, al lijken die op het eerste gezicht kleiner. Bij alle vijf de groeimarktaandelenfondsen is de financiële sector het meest vertegenwoordigd. ‘We zoeken dan niet de cycliciteit op, maar we zoeken een langetermijnverhaal. Onlangs hebben we een positie genomen in Komercni Banka, een van de grootste banken van Tsjechië. Het is een conservatief geleide bank met een hoog en houdbaar dividend. We verwachten dat de winst uitbodemt in 2019 en zal beginnen te groeien in 2020. We hebben ook een positie genomen in Al-Rajhi Bank. De Saoedische banksector is een oligopolie met hoge toetredingsbarrières, waarvan deze bank profiteert’, luidt het bij T. Rowe Price.

Technologie

De meerderheid van de groeimarktfondsen belegt zo’n 15 procent in de technologiesector, althans volgens de nieuwe sectorclassificatie die de indexmaker MSCI sinds september 2018 hanteert. Hanteren we nog de oude definitie, waarbij internetbedrijven als Alibaba en Tencent als technologie werden beschouwd, dan komende de meeste fondsen aan een belang van 30 à 40 procent. Drie van de vijf fondsen hadden eind april zowel Alibaba en Tencent als Samsung bij hun grootste vijf posities.

De Canadese vermogensbeheerder BMO Asset Management is de uitzondering. De technologiesector neemt daar amper 2,9 procent voor zijn rekening. ‘Onze aanpak verschilt erg van die van onze sectorgenoten. We hebben een langetermijnvisie voor de bedrijven waarin we beleggen. We vinden de landen met het laagste bruto binnenlands product per inwoner het interessantst. Het gaat dan om markten als Vietnam, Egypte, Nigeria, de Filipijnen en Thailand. Het echte groeimarktenverhaal voor de komende 10 à 15 jaar ligt precies in die landen omdat het groeipotentieel er het hoogst is. Als het inkomen in die landen groeit, zal de penetratiegraad van financiële diensten en consumptiegoederen alleen maar toenemen’, luidt het.

Ook DWS Investments heeft de posities in de technologiesector verlaagd, al blijft het gewicht nog steeds op 14 procent. ‘In 2017 kenden we nog een groter gewicht toe aan de sector dan de referentie-index, maar intussen ligt het gewicht lager dan de index. De halfgeleidersector in Taiwan staat onder druk. We verwachten een verlaging van de winsten’, luidt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud