Zo belegt u in de wereld van morgen

©Filip Ysenbaert

Met themafondsen kunnen beleggers inspelen op trends die onze leefwereld stilaan hertekenen. Maar let op: beleggen in de thema’s van morgen is geen garantie voor een bovengemiddeld rendement.

Themafondsen zetten in op trends die zich in onze maatschappij aftekenen. Bedrijven die inspelen op die trends kennen bovengemiddelde groeivooruitzichten, is de redenering. Het belegd vermogen van de fondsen verdrievoudigde bijna in drie jaar tijd, van 75 miljard naar 195 miljard dollar eind 2019, weet het onderzoeksbureau Morningstar.

'Fonds'. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine 'Fonds' brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én investment professional.

  • Dossier themafondsen: beleg in de wereld van morgen
  • Copycat: 3 trackers die beleggen in de grootste Europese aandelen
  • De favoriete fondsen van Peter Bossaer (ABN Amro Private Banking)

Woensdag 21 april gratis bij De Tijd.

Ook het aantal nieuwe themafondsen zat de voorbije jaren in de lift. Volgens Morningstar vertegenwoordigen ze al 1 procent van de totale activa die wereldwijd in aandelenfondsen zitten. Tien jaar geleden was dat amper 0,1 procent.

‘Themafondsen zijn de jongste jaren een groot succes geworden’, zegt ook Knut Huys van Deutsche Bank. Zonder rekening te houden met de fondsen die het thema duurzaamheid bespelen, zijn er bijvoorbeeld met een focus op robotica, artificiële intelligentie, medische technologie, veiligheid...

Maar het rendement kan soms tegenvallen. Van de themafondsen die vóór 2010 werden opgericht deed slechts een kwart het de voorbije tien jaar beter dan de brede MSCI World-index, becijferde Morningstar. Bovendien werd de voorbije tien jaar ook meer dan de helft van de themafondsen opgedoekt.

Het is dus opletten geblazen bij de keuze van een themafonds. We zetten zes thema’s op een rij die volgens de fondsenhuizen verder gaan dan modetrends.

1/ Medische technologie

Een thema dat al lang op de radar van de fondsenhuizen staat, is medische technologie. De coronacrisis heeft geleid tot nog een extra versnelling. ‘Biofarmabedrijven ontwikkelden vaccins voor Covid-19 in recordtempo. We krijgen stilaan perspectief op het einde van de pandemie, maar we geloven dat de revolutie in de gezondheidszorg nog maar gestart is’, zegt Andy Acker, die voor Janus Henderson het Global Life Sciences-fonds beheert.

Volgens CPR, dat in 2018 een medtech-fonds lanceerde, heeft de gezondheidscrisis vooral de medische technologie een boost gegeven. ‘Tijdens de pandemie hebben we een glimp te zien gekregen van het potentieel van medische technologie. Enkele segmenten, zoals de diagnostiek, zullen cruciaal blijven. Want ook al neemt het aantal gevaccineerden toe, testen blijft belangrijk om de effectiviteit van de vaccins in kaart te brengen.’

©Filip Ysenbaert

CPR is ervan overtuigd dat we gaan naar een nieuwe manier van leven met de test als norm, zeker omdat tests goedkoper en wijder aanvaard worden. ‘Niet enkel in diagnostiek, maar ook in andere segmenten zit veel groeipotentieel. Cardiologie bijvoorbeeld’, luidt het.

Het medicijn van de toekomst zal gemaakt worden in de laboratoria van de medtechbedrijven.
CPR

Volgens CPR wordt medische technologie cruciaal in het gezondheidssysteem. ‘Het medicijn van de toekomst zal worden gemaakt in de laboratoria van de medtechbedrijven’, luidt het. Die zetten ook zwaar in op onderzoek en ontwikkeling. ‘Met gemiddeld 8 procent van de omzet dat naar onderzoek en ontwikkeling gaat, scoort dit segment bijna drie keer zo hoog als het gemiddelde bedrijf. Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling vormen de groei van morgen.’

Het universum van de pure medtechfondsen is eerder klein. CPR spreekt van ongeveer 220 bedrijven. Van de grootste tien bedrijven wereldwijd in de sector zijn er zeven Amerikaans en drie Europees. Voorbeelden zijn Medtronic en Boston Scientific, de Amerikaanse producenten van medische toestellen, en het Amerikaanse Abbott, dat onlangs furore maakte met zijn coronavirustests.

Bij die themafondsen speelt het Cure-fonds van Belfius in op een deelsegment: de oncologie. ‘We beleggen in bedrijven die een zinvolle bijdrage leveren aan de diagnose of de behandeling van kanker. De zuiverheid van die beleggingsbenadering heeft tot gevolg dat de overlapping met fondsen die inzetten op wereldwijde gezondheidszorg maar beperkt is’, stelt Belfius.

Uniek is dat het fonds 10 procent van de beheersvergoeding schenkt aan liefdadigheidsinstellingen met een sterke onderzoeksfocus. ‘De basis van de beleggingsfilosofie is goed doen door goed te doen. De behandelingen die het meeste voordeel opleveren voor patiënten zullen door artsen worden voorgeschreven en uiteindelijk het beste rendement opleveren voor bedrijven en beleggers’, luidt het.

Hoe belegt u het best in themafondsen?


Volgens Knut Huys van Deutsche Bank zijn themafondsen niets anders dan een aanvulling op een goed gespreide portefeuille. Hij stelt drie aandachtspunten voorop bij de keuze. ‘Ga altijd voor de lange termijn. Ontwijk dus hypes. Ten tweede: vermijd te kleine niches en kies voor een voldoende groot universum. En stel je tot slot de vraag of je het risico aankan. Ook langetermijntrends evolueren niet in één rechte lijn naar boven.’
Volgens Huys is ook diversificatie belangrijk. ‘Robotica en artificiële intelligentie zijn gelinkt aan elkaar. Schenk ook aandacht aan defensieve trends zoals gezondheid en water’, zegt hij.
Hou er ten slotte rekening mee dat themafondsen geconcentreerde portefeuilles zijn. Vaak is het aantal posities beperkt tot 30 à 40. Volgens Morningstar staan de grootste
tien aandelen in een themafonds gemiddeld voor bijna de helft van het fonds in.

Een van de aandelen in het fonds is Siemens Healthineers, een specialist in medische beeldvorming en laboratoriumdiagnostiek. Het bedrijf slaagt erin kanker beter en sneller te detecteren dankzij artificiële intelligentie.

2/ Artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie is een ander thema dat een veelbelovende toekomst tegemoet gaat. Het beperkt zich niet tot één sector, maar het zal een impact hebben op alle sectoren, menen de fondsenhuizen. Daarom bieden spelers als Oddo, Financière de l’Echiquier, DWS en Allianz al enkele jaren een fonds aan dat zich uitsluitend op dat thema richt.

‘We zitten nog maar in het beginstadium van deze technologie. En we menen dat de markt het groeipotentieel nog onderschat’, zegt Brice Prunas, fondsbeheerder van Oddo BHF Artificial Intelligence. Omdat het thema raakvlakken heeft met verschillende sectoren, maar ook omdat het voor de meeste bedrijven maar een onderdeel is van de activiteiten, hanteert Oddo zelf ook artificiële intelligentie om zijn beleggingsuniversum te bepalen en bedrijven te selecteren. ‘We maken gebruik van algoritmes die dagelijks miljoenen datagegevens verwerken van meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd.’

Tot het beleggingsuniversum behoren ook technologiebedrijven die veel breder gaan dan de puur artificiële intelligentie. Tot de grootste posities van het Oddo-fonds behoren Alphabet en Uber.

©Filip Ysenbaert

Niet toevallig is 65 procent van het fonds belegd in Noord-Amerika, dat nog altijd de meest innovatieve bedrijven herbergt in dit segment. ‘Daarnaast zit 30 procent in Azië, waar de meest geavanceerde bedrijven zitten en de wereldleiders in halfgeleiders en hardware (Taiwan), die artificiële intelligentie mogelijk maken. Europa staat maar in voor 5 procent’, luidt het.

De beheerder geeft enkele voorbeelden van segmenten waarnaar hij kijkt. ‘We geloven sterk in de groei van nieuwe vormen van e-commerce en online advertenties. Die zullen bijvoorbeeld gedreven worden door communities zoals Pinterest, of door de massale groei van het korte videoformat in China (Jovy).’

We geloven sterk in de groei van nieuwe vormen van e-commerce en online advertenties.
ODDO

Het Franse Echiquier, dat ook zo’n fonds aanbiedt, zet in op de subthema’s big data, cloudtoepassingen en neurale netwerken. Het fonds belegt vooral in de technologiesector, maar ook in consumptiesectoren en telecommunicatie.

©Filip Ysenbaert

3/ Consumptiegewoonten

Dat technologie ook tot andere levensgewoonten zal leiden, staat buiten kijf. ‘Technologie verandert de dynamiek van wat we kopen, waar en hoe. Dat gebeurt in alle generaties, van babyboomers tot generatie Z en overal ter wereld. De coronacrisis heeft dat proces behoorlijk versneld’, zegt Isabella Hervey-Bathurst, beheerder bij Schroders van het fonds SISF Changing Life Styles.

Ze geeft ook enkele voorbeelden. ‘De lockdown heeft ertoe geleid dat mensen meer gespaard hebben. Zodra de lockdown wegvalt, zal de consumptie fors toenemen. Daarom hebben we onze blootstelling aan duurzame consumptiegoederen verhoogd door de recente aankoop van een reisbedrijf (Easyjet) en een bedrijf in luxegoederen (Tapestry), waar we een herstel van de vraag verwachten. We beleggen ook in een bedrijf dat zich bezighoudt met woningverbetering (Lowe’s Companies). De verschuiving naar flexibel werken is wellicht blijvend, waardoor meer nadruk op het huis zal komen te liggen’, luidt het.

Zodra de lockdown wegvalt, zal de consumptie fors toenemen.
schroders

Tot de grootste aandelen in het fonds behoren ook de luxewagenbouwer BMW en de e-commercereus Amazon.

©Filip Ysenbaert

4/ Vergrijzing

De vergrijzing is een trend die de politiek en de maatschappij al langer in de ban houdt. Verschillende fondsen spelen daarop in, maar het BE=Long-fonds van Belfius wil een stap verder zetten. ‘We zijn geen statisch fonds dat belegt in bedrijven met een blootstelling aan de zogenaamde silver economy. Wij zetten in op bedrijven die werk maken van een betere levenskwaliteit bij het ouder worden, een van de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties’, zegt Belfius.

‘De globale levensverwachting is de jongste decennia sterk toegenomen, maar nog altijd gaat ouder worden vaak gepaard met ouderdomsziekten, afhankelijkheid en een ongelukkig levenseinde. Om dat te vermijden belegt het fonds in alle mogelijke aspecten om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren en de nadelen van het ouder worden zo veel mogelijk te beperken. Bedrijven die inzetten op beter eten, meer beweging, een goede monitoring van de gezondheid en zo lang mogelijk onafhankelijk van het leven blijven genieten komen aan bod’, luidt het.

Wij zetten in op bedrijven die werk maken van een betere levenskwaliteit bij het ouder worden.
belfius

De beheerder geeft enkele voorbeelden. ‘Peloton produceert en verkoopt geconnecteerde fitnessapparatuur voor thuisgebruik mét online lessen en gepersonaliseerde work-outs. Dankzij die technologie kunnen klanten hun evolutie volgen en hun gezondheid monitoren. De verkoop van Peloton is verdrievoudigd tijdens de lock-downperiode vorig jaar.’

Een ander voorbeeld is Amplifon, een bedrijf dat het leven gemakkelijker maakt voor mensen met gehoorproblemen. Deze wereldleider in hoortoestellen biedt innovatieve oplossingen voor verschillende soorten gehoorproblemen. ‘Amplifon wint wereldwijd marktaandeel met een sterke organische groei van meer dan 5 procent per jaar dankzij een ruim aanbod aan premiumdiensten.’

Ten slotte noemt de beheerder ook Disney. ‘Senioren hebben meer vrije tijd én ze kunnen daar ook vaak geld aan spenderen. Kijk naar de succesvolle lancering vorig jaar van de streamingdienst Disney+, die de hele familie samenbrengt.’

©Filip Ysenbaert

5/ Verstedelijking

De Britse beheerder Schroders zet hoog in op het thema verstedelijking. ‘Steden staan in voor 80 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Ze vormen het bloed van de economische groei. Tot 2050 wordt verwacht dat er maandelijks wereldwijd 6 miljoen mensen naar steden trekken om daar te wonen. In 2050 zou 68 procent van alle mensen in steden wonen’, stelt Schroders. De verstedelijking wordt volgens de beheerder een van de belangrijkste beleggingsthema’s de komende tien jaar. ‘De juiste steden kiezen die een groter aandeel van de globale economie zullen innemen is cruciaal.’

In 2050 woont 68 procent van de wereldbevolking in steden.
Schroders

Het fonds van Schroders bespeelt het thema door in de verschillende vastgoedsegmenten te beleggen. Het gaat niet alleen om traditionele kantoren, winkelvastgoed of industrieel vastgoed, maar ook meer en meer om datacenters en logistiek. Het fonds zoekt naar vastgoedbedrijven die activa hebben in de meest duurzame steden. ESG (milieu, sociaal welzijn en deugdelijk bestuur) speelt in de keuze een belangrijke rol. ‘Duurzame steden zijn een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Vastgoed heeft een grote impact op de omgeving. Het creëert meer dan 40 procent van de CO₂-emissies.’

De Verenigde Staten vormen de belangrijkste posities in het fonds. ‘We halen sterke returns uit kuststeden zoals Boston, San Francisco, Seattle en Washington.’ Azië is de op een na grootste blootstelling. ‘Azië heeft een sterk demografisch profiel. We hebben een belangrijke blootstelling aan Sjanghai, Peking en Tokio en we denken dat die nog zal groeien, wellicht ten koste van Europa. In Europa is onze blootstelling al beperkt, gezien de lagere economische groei en de zwakkere demografie. Wel scoort Europa zeer goed voor ESG. 29 van de 30 steden in onze ESG-index zijn Europees’, zegt Schroders.

Enkele posities in het fonds zijn Alexandria Real Estate Equities, een bedrijf dat vastgoed bezit in sterke steden zoals Boston, New York en San Francisco. Rexford Industrial Realty richt zich dan weer volledig op Los Angeles. Ten slotte is er Fabege, een Zweedse speler in kantoorvastgoed in Stockholm.

©Filip Ysenbaert

6/ Slimme mobiliteit

Mobiliteit is een ander thema waarop fondsenhuizen inspelen. RobecoSAM doet dat met zijn Smart Mobility-fonds. ‘De komende jaren zal de autosector de meest drastische veranderingen ooit ondergaan door nieuwe technologieën en wijzigende consumptiegewoonten. Tegen 2030 zullen er meer elektrische auto’s zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. Elektrische wagens worden op basis van de totale kosten goedkoper dan traditionele wagens dankzij goedkopere batterijen en schaalvoordelen’, zegt Robeco.

In 2030 zullen er meer elektrische wagens zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor.
ROBECOSAM

De fondsengroep richt zich op vier deelsegmenten. ‘In de eerste plaats de leveranciers van componenten - bijvoorbeeld batterijen - aan de bouwers van elektrische wagens. Het tweede segment zijn de producenten van elektrische voertuigen. Ten derde zijn er de leveranciers van infrastructuur, zoals de producenten van laadpalen of slimme nettechnologie. Ten slotte is er het segment autonoom rijden, en dan gaat het om connectiviteit en zelfs artificiële intelligentie. Rekening houdend met die segmenten komen we aan een universum dat ongeveer 170 aandelen bevat waaruit we kiezen’, stelt Robeco.

De grootste participaties in het fonds zijn de Amerikaanse chipspecialist ON Semiconductor, NXP Semiconductor - de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips - en het Zuid-Koreaanse Samsung.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud