De 3 favoriete fondsen van Carlo Luigi Grabau (Leleux)

©rv

Carlo Luigi Grabau is bij Leleux Fund Management & Partners (LFMP) verantwoordelijk voor de selectie van externe fondsen. De vermogensbeheerder hanteert een beleggingspolitiek waarbij onafhankelijkheid en duurzaamheid centraal staan.

Aandelenfonds: Morgan Stanley US Advantage Fund

In het aandelenuniversum hebben we het US Advantage-fonds geselecteerd dat wordt beheerd door Morgan Stanley Investment Management. Het fonds belegt in een geconcentreerde portefeuille van ongeveer 40 aandelen van groeibedrijven in de Verenigde Staten.

Dit fonds zoekt naar gevestigde bedrijven met sterke merken, duurzame concurrentievoordelen en hoge groeicijfers. Het wordt beheerd door een team van ervaren professionals onder leiding van Dennis Lynch. De beleggingsfilosofie steunt op een ‘bottom-up’-benadering die focust op de fundamentele analyse van bedrijven, met ook aandacht voor toekomstige trends en hun impact op de groei van de bedrijven.

Obligatiefonds: Columbia Threadneedle European Social Bond Fund

In het obligatie-universum kiezen we voor Columbia Threadneedle European Social Bond Fund. Het fonds belegt in Europese obligaties met een focus op maatschappelijke impact. Het kan gaan om obligaties uitgegeven door bedrijven, overheden of organisaties die zich inzetten voor duurzame maatschappelijke ontwikkeling.

De fondsbeheerder zoekt actief naar obligaties die sociale engagementen combineren met sterke financiële eigenschappen. Het fonds is sterk gediversifieerd met ongeveer 300 verschillende obligaties met een gemiddelde A-kredietrating. Jaarlijks stelt INCO, een onafhankelijke speler gespecialiseerd in het meten van sociale en milieueffecten, een beleggingsverslag op waarin het de sociale en milieueffecten van het fonds meet.

Gemengd fonds: BL Global Flexible

Bij de gemengde fondsen schuiven we BL Global Flexible naar voren, een fonds beheerd door Guy Wagner van Banque de Luxembourg Investments. De beheerder kiest altijd voor een voorzichtige aanpak, maar het fonds vertoont toch een goede veerkracht in volatiele periodes, zoals dit jaar in maart.

De beheerder laat veel ruimte voor flexibiliteit om door verschillende economische marktomstandigheden te navigeren. De gewichten van de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, liquiditeiten en afdekkingen) kunnen snel wijzigen. Het fonds maakt gebruik van derivaten om het marktrisico af te dekken en de volatiliteit te beheren. De beheerder belegt ook in de edelmetaalsector om inflatierisico’s en geopolitieke onzekerheden op te vangen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud