‘De bitcoin heeft geen plaats in een doorsnee beleggingsportefeuille'

©rv

‘Hoe populairder de belegging, hoe groter de kans dat ze een zeepbel is. De bitcoin heeft bij gebrek aan een fundamentele waarde geen plaats in een portefeuille.’ Dat zegt Vitali Kalesnik, onderzoeksdirecteur voor Europa bij Research Affiliates, een aanbieder van trackers met 145 miljard dollar onder beheer.

1/ Al enkele weken geleden waarschuwde u dat de bitcoin een zeepbel is. Waarom?

Vitali Kalesnik: ‘De belofte van de bitcoin is dat hij een anonieme digitale munt wil worden, met zeer lage transactiekosten. Op die manier zou de bitcoin een betere indekking kunnen zijn tegen inflatie dan de traditionele munten die door overheden worden uitgegeven. In de praktijk blijkt echter dat de bitcoin een zeer volatiele en speculatieve munt is waarvan de waardering zeepbelallures vertoont. Bovendien biedt hij maar beperkte anonimiteit en draagt hij extreem bij tot de opwarming van de aarde.’

‘Voor inflatiebescherming lijkt de munt het tegenovergestelde te doen van zijn belofte. De prijs van de bitcoin begon te stijgen in april 2020, toen het deflatierisico toenam. En de prijs viel recent terug op een moment dat de inflatievrees toenam. Gebaseerd op zijn beperkte fundamentele waarde en zijn hoge risico geloof ik dat de bitcoin op zichzelf geen deel mag uitmaken van een doorsneeportefeuille.’

2/ Gelooft u in de blockchaintechnologie?

Kalesnik: ‘Absoluut. Blockchain en gedecentraliseerde financiering zijn belangrijke innovaties die beleggers niet mogen negeren. Die technologieën kunnen de transactiekosten gevoelig doen dalen en de verhandelbaarheid verhogen. Ze kunnen ook de toegang tot de kapitaalmarkten verbeteren en ze bieden meer anonimiteit in de transacties. Die anonimiteit kan misbruikt worden voor criminele activiteiten, maar de grote hoeveelheid data die opgeslagen worden in blockchaintransacties vormt een tegengewicht.’

‘Het is dus niet omdat de bitcoin een speculatieve belegging is met een onzekere intrinsieke waarde, dat alle investeringen in de blockchainsfeer dat zijn. Hoe tastbaarder het wordt, hoe groter de kans dat het een stabielere waardering krijgt.’

3/ Wat vindt u van de impact van de bitcoin op het milieu?

Kalesnik: ‘De impact van de bitcoin op de opwarming van de aarde is even groot als die van een land van gemiddelde omvang. Het elektriciteitsverbruik van de bitcoin komt overeen met dat van Zweden of Argentinië. Zweden telt 10,3 miljoen inwoners, die met een gelijkaardig elektriciteitsverbruik als dat van de bitcoin een bruto binnenlands product van 531 miljard dollar (2019) realiseren.’

‘De hoeveelheid elektriciteit die nodig is voor het bitcoinnetwerk, tien keer meer dan Google verbruikt, volstaat om 39 procent van alle datacenters wereldwijd van elektriciteit te voorzien. Die laatste hebben een duidelijke toegevoegde waarde, terwijl de bitcoin een speculatief en volatiel actief is dat gokken aanmoedigt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud