De favoriete fondsen van Vincent Vandorpe (Puilaetco Dewaay)

©RV-DOC

Vincent Vandorpe is bij Puilaetco Dewaay, de Belgische dochter van de KBL Groep, samen met Marie Charlotte Vasseur verantwoordelijk voor de selectie en de opvolging van externe fondsen. Puilaetco Dewaay is een pionier in open architectuur, waarbij de vermogensbeheerder niet alleen eigen beleggingsfondsen aanbiedt aan zijn klanten, maar ook fondsen van andere beheerders.

Aandelenfonds

Fundsmith | Equity

Terry Smith, de fondsbeheerder van Fundsmith Equity, hanteert een eenvoudig motto dat rendeert op lange termijn: ‘Koop goede bedrijven, betaal niet te veel en doe vervolgens niets.’ Dat leidt tot de opbouw van een geconcentreerde portefeuille van 25 tot 30 kwaliteitsaandelen die weinig gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen en die lange tijd in portefeuille kunnen blijven. Het fonds investeert in alle economische sectoren.

©Mediafin
©Mediafin
©Mediafin

De focus op stabiele en aanzienlijke kasstromen leidt evenwel tot een meer dan gemiddelde blootstelling aan bedrijven uit de gezondheidszorg en de consumptiesector. Cyclische bedrijven, zoals banken en energie- en grondstoffenspelers, zijn ondervertegenwoordigd. We menen dat Fundsmith een satellietpositie in een aandelenportefeuille kan innemen om waarde op lange termijn te genereren.

Obligatiefonds

Jupiter | Dynamic Bond

We appreciëren vooral de uitstekende macro-economische visie van de beheerder Ariël Bezalel. Hij was een van de eersten die de huidige afkoeling van de wereldeconomie zagen aankomen. Vandaag blijft hij voorzichtig en denkt hij dat de economie op weg is naar een lichte recessie.

©Mediafin

Op basis van die visie heeft het fonds de voorbije jaren zijn hoogrentendeobligatiepositie afgebouwd van 70 procent tot minder dan 20 procent. Tegelijkertijd werd het belang van veiligere overheidsobligaties (VS en Australië) van vrijwel nul opgevoerd tot bijna de helft van de portefeuille.

Munten worden ingedekt, waardoor er geen wisselkoersrisico is. Ten slotte is de volatiliteit van het fonds, die een maatstaf is voor de koersschommelingen, met slechts 2,7 procent duidelijk onder controle.

Gemengd fonds

Flossbach von Storch | Multiple Opportunities

Bij het selecteren van fondsen moet je niet noodzakelijk het beste fonds kiezen. Net zoals in een tennismatch moet je fouten zo veel mogelijk vermijden. Flossbach von Storch heeft de discipline ook in moeilijke tijden het hoofd niet te verliezen.

©Mediafin

Met hun visie om in kwaliteit te beleggen zijn de fondsbeheerders van Flossbach von Storch net als andere beheerders onderhevig aan marktschommelingen, maar ze komen een crisis goed te boven. Ze verkopen niet tijdens een correctie, maar kopen vaak nog aandelen bij, zoals in december vorig jaar.

Omgekeerd aarzelen ze niet om winst te nemen als de aandelen niet zo goedkoop meer zijn. Zo werd dit jaar de aandelenpositie geleidelijk afgebouwd van 74 naar 60 procent. Het fonds heeft ook 10 procent goudtrackers in portefeuille, wat een interessante verzekering is bij onweer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud