Fondsen voor ondernemers boomen door beurshausse

De meeste banken in ons land bieden een of meerdere DBI-fondsen aan. ©Dieter Telemans

Sinds begin dit jaar boeken DBI-fondsen, de fiscaal aantrekkelijke fondsen voor ondernemingen, al een rendement dat oploopt tot 30 procent. Maar de fondsen zijn een pure aandelenbelegging, en dus is spreiding ook voor ondernemingen cruciaal.

Het Zomerakkoord van de regering-Michel in 2017 maakte het voor vennootschappen minder interessant om in individuele aandelen te beleggen. Sindsdien geldt een meerwaardetaks bij de verkoop van individuele aandelen, ook als die aandelen al langer dan een jaar in de portefeuille zitten. Een uitzondering kan nog gemaakt worden als de aanschafwaarde van de aandelen minstens 2,5 miljoen euro bedraagt, of minstens 10 procent van het kapitaal vertegenwoordigt. Maar die voorwaarden zijn voor kleine vennootschappen onhaalbaar.

Woensdag 20/11, gratis bij De Tijd

Magazine fondsen met onder meer: 

Fondsen voor ondernemers boomen door beurshausse
De favoriete fondsen van Vincent Vandorpe (Puillaetco Dewaay)

Precies die maatregel maakte DBI-fondsen populair. DBI staat voor Definitief Belaste Inkomsten. De fondsen maken het voor vennootschappen mogelijk een aandelenportefeuille te bezitten zonder dat ze roerende voorheffing moeten betalen op de dividenden die de fondsen uitkeren, en zonder dat ze een meerwaardetaks moeten betalen bij de verkoop.

Het principe achter de DBI-fondsen is dat de uitgekeerde winst al werd belast bij de uitkerende vennootschap, en dat ze dus niet dubbel belast kan worden bij de ontvangende vennootschap. De keerzijde is wel dat minwaarden niet in mindering kunnen worden gebracht.

Niet elk fonds kan zomaar een DBI-fonds zijn. Er gelden voorwaarden, zoals het feit dat het pure aandelenfondsen moeten zijn, en dat ze 90 procent van hun inkomsten moeten uitkeren via een dividend (zie tabel onderaan).

Ruim aanbod

De meeste banken in ons land bieden een of meerdere DBI-fondsen aan. Gezamenlijk staan ze in voor 2,8 miljard euro, 40 procent meer dan in september vorig jaar. De stijging is maar deels te danken aan de hausse van de aandelenmarkten. Over dezelfde periode boekten Europese beurzen een winst van zo’n 10 procent. Dat wijst erop dat de populariteit van de fondsen blijft toenemen.

Volgens Econopolis, dat het Crelan-fonds beheert, neemt de interesse in DBI-fondsen ook toe door de afschaffing van de woonbonus. ‘We zien de jongste weken de interesse in DBI-fondsen toenemen ten koste van vastgoedbeleggingen. Veel ondernemers zien in dat met de schrapping van de woonbonus de top van de vastgoedmarkt is bereikt en er maar weinig opwaarts potentieel is, terwijl de beurs wel nog bedrijven telt die rendement kunnen leveren zonder de praktische last die vastgoed met zich meebrengt’, zegt Fred Janssens van Econopolis.

We combineren het DBI-fonds met een obligatiefonds om aan het risicoprofiel van de klant te voldoen.
Pieter De Ryck
Van Lanschot Bankiers

De fondsen hebben ook de wind in de rug van de beurzen. Na een correctie in het vierde kwartaal van 2018 boeken de DBI-fondsen sinds begin dit jaar een winst die oploopt tot 30 procent. ‘Aandelenmarkten presteren dit jaar inderdaad sterk, ondanks de vele bezorgdheden die in de hoofden van de beleggers spelen, zoals de vrees voor een nakende recessie in de Verenigde Staten, de handelsoorlog die de VS voert met China, de brexit... Vele van die onzekerheden zijn opmerkelijk afgenomen de voorbije maanden, wat heeft geleid tot fors hogere aandelenkoersen’, luidt het bij CapitalatWork.

Onder de top

Volgens de beheerder blijven aandelen ook na deze rally interessant. ‘Zeker voor Europa gaan we niet akkoord met de algemene marktperceptie dat aandelenmarkten duur zijn’, luidt het bij CapitalatWork. Ook volgens Werner Wuyts mogen beleggers zich niet vastpinnen op de indexen. ‘Er zijn heel wat aandelen te vinden die een eind onder hun top staan’, zegt hij.

De rugwind van de beurzen betekent niet dat de beleggers het aandelenrisico van een DBI-fonds mogen onderschatten. Van Lanschot Bankiers, dat sinds begin dit jaar een rendement van meer dan 30 procent voorlegt, wijst erop dat de meeste klanten niet uitsluitend in het DBI-fonds beleggen. ‘Wij werken met een combinatie van ons obligatiefonds en ons DBI-fonds om de portefeuille van de klant in te vullen, conform zijn risicoprofiel’, zegt Pieter De Ryck van Van Lanschot Bankiers.

We zien de jongste weken de interesse in DBI-fondsen toenemen ten koste van vastgoed door de schrapping van de woonbonus.
Fred Janssens
Econopolis

Ook andere banken benadrukken dat vennootschappen vaak meer pistes bewandelen dan de pure aandelenbelegging. ‘De opname van het DBI-fonds gebeurt meestal in een gediversifieerde portefeuille samen met andere instrumenten. Het hogere risico inherent aan een fonds met 100 procent aandelen wordt uiteraard besproken’, zegt Rudy Vermeersch van ABN AMRO Private Banking.

Langetermijnhorizon

Mercier Vanderlinden wijst erop dat een langetermijnhorizon noodzakelijk is bij een DBI-fonds. ‘Klanten investeren enkel het geld dat ze de komende vijf jaar wellicht niet nodig hebben. Het is een uitstekende diversificatie naast de hoofdactiviteit van het bedrijf’, zegt Stephane Mercier.

Ook Value Square, dat met zijn DBI-fonds in holdings belegt, benadrukt bij zijn klanten dat het fonds bedoeld is om overtollige cashreserves van een vennootschap aan het werk te zetten. ‘Klanten die het aandelenrisico schuwen, zijn niet geïnteresseerd in een DBI-fonds’, zegt Kris Hermie.

Bank Delen, dat meer dan 1 miljard euro in DBI-fondsen beheert en dus ruim een derde van de markt inpalmt, biedt de fondsen aan binnen het discretionair beheer. ‘Dat betekent dat ze passen in het risicoprofiel van de klant.’

Pervers effect

Volgens Econopolis is het jammer dat alleen aandelenbeleggingen fiscaal aangemoedigd worden. ‘Alle andere beleggingen worden voor een vennootschap te zwaar belast om er aan het einde van de rit nog een mooi nettorendement aan over te houden. Het perverse effect is dat een vennootschap die risicoavers wil beleggen uiteindelijk toch kiest voor een DBI-fonds omdat het fiscale nadeel van alle andere ‘conservatieve’ beursbeleggingen te groot is in deze laagrentende omgeving. De wetgever zou beter het regime van DBI-fondsen uitbreiden naar gemengde fondsen en naar obligatiefondsen, om er een volwaardige pensioencomponent voor ondernemers van te maken’, zegt Fred Janssens.

Candriam waarschuwt dat het fiscale aspect niet de drijfveer mag zijn om in dit fonds te beleggen. ‘Het risico-rendementsprofiel is belangrijker dan het fiscaal statuut.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud