Fondsen voor ondernemers kennen gestage groei

©Photo News

Ondernemersfondsen profiteren net als pensioenspaarfondsen van een continue instroom. Ondanks de coronacorrectie op de beurzen steeg het belegd vermogen in de DBI-fondsen het afgelopen jaar met 25 procent naar meer dan 3,5 miljard euro.

De DBI-fondsen bestaan al lange tijd, maar kenden in 2018 een forse opmars door het Zomerakkoord van de regering-Michel een jaar eerder. Daarbij werd voor vennootschappen een meerwaardebelasting op aandelen ingevoerd, ook als de ondernemingen de aandelen langer dan een jaar in de portefeuille hadden.

'Fonds'. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine 'Fonds' brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én investment professional.

  • Interview met Deborah Fuhr, oprichtster onderzoeksbureau ETFGI: ‘Passieve fondsen lenen zich perfect voor actief beheer’
  • Hoe duur is uw pensioenspaarfonds?
  • De favoriete fondsen van Hans Heytens (Merit Capital)

Woensdag 21 oktober gratis bij De Tijd.

Om die meerwaardebelasting te vermijden zochten ondernemingen hun toevlucht tot de DBI-fondsen. Dat zijn specifieke beleggingsfondsen die in aandelen beleggen. DBI staat voor Definitief Belaste Inkomsten. Als de fondsen aan bepaalde voorwaarden voldoen, zijn de ondernemingen vrijgesteld van belasting op de dividenden die de fondsen uitkeren, en ook op de eventuele meerwaarde bij verkoop. Het principe achter de DBI-fondsen is dat de uitgekeerde winst al werd belast bij de uitkerende vennootschap, en dat ze dus niet dubbel belast kan worden bij de ontvangende vennootschap. Omgekeerd kan de onderneming een minwaarde op het fonds niet in mindering brengen.

DBI-fondsen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Het moeten pure aandelenfondsen zijn die 90 procent van hun inkomsten uitkeren via een dividend. Voorts moeten ze beleggen in aandelen van vennootschappen die onderworpen zijn aan een ‘normaal belastingregime’ en voldoen aan de taxatievoorwaarde. Van bedrijven in de Europese Unie en in de Verenigde Staten wordt geacht dat dat sowieso het geval is. Voor aandelen uit andere regio’s en landen is dat vaak moeilijker aan te tonen. Daardoor focussen de meeste DBI-fondsen op grotere bedrijven in Europa en de VS (zie tabel). Value Square is een uitzondering. Het fonds belegt in beursgenoteerde holdings, die niet alleen in Europa, maar ook in Azië te vinden zijn.

De dividenden die een DBI-bevek uitkeert, zijn maar vrijgesteld van belasting voor zover ze afkomstig zijn van ‘goede’ inkomsten van de bevek, zoals dividenden en meerwaarden van de aandelen. Andere inkomsten zoals die uit cash of wisselkoersverschillen zijn ‘slechte inkomsten’ en moeten belast worden. Dat betekent dat vaak iets minder dan 100 procent van het dividend vrijgesteld is. Bij de meeste beheerders ligt het percentage boven 95. Van Lanschot zegt altijd voor 100 procent te gaan. ‘We streven ernaar zowel de meerwaarde als dividenden 100 procent vrijgesteld van vennootschapsbelasting te krijgen. We kunnen dat niet garanderen, maar tot nu is dat altijd gelukt’, zegt fondsbeheerder Pieter De Ryck.

Groei

De DBI-fondsen in België zagen hun belegd vermogen de voorbije twaalf maanden toenemen. Gezamenlijk staan de fondsen in voor meer dan 3,5 miljard euro. Dat is 25 procent meer dan vorig jaar in november. De toename is uitsluitend te danken aan nieuwe inlagen, want de Europese beurzen verloren over dezelfde periode meer dan 10 procent. ‘Ondanks het negatieve koerseffect dit jaar blijft ons belegd vermogen stijgen. We trekken in ons DBI-fonds dus nieuw geld aan’, zegt De Ryck.

Ondanks het negatieve koerseffect dit jaar stijgt ons belegd vermogen.
pieter de ryck
van lanschot bankiers

Ook ABN Amro Private Banking heeft ‘de voorbije maanden wat inflow’ in zijn fonds gezien. ‘De jongste maanden hebben we ons gamma aan oplossingen voor ondernemers en ondernemingen uitgebreid. Daardoor werden enkele ondernemers zich bewust van de voordelen van beleggen in DBI-fondsen’, luidt het.

Volgens Bank Nagelmackers ontdekken steeds meer ondernemers de mogelijkheden van DBI-fondsen als een bestemming voor hun liquidatiereserve. ‘De liquidatiereserve is het deel (of het geheel) van de boekhoudkundige winst na belasting die een onderneming in reserve kan boeken met het oog op een latere uitkering ervan. Op die liquidatiereserve betaalt de vennootschap 10 procent bijkomende vennootschapsbelasting op het moment van aanleggen. Na een wachttijd van vijf jaar kan de vennootschap dat als dividend uitkeren. Bij de uitkering wordt 5 procent roerende voorheffing betaald. Daardoor is de globale heffing 15 procent, terwijl bij de uitkering van een dividend 30 procent roerende voorheffing in rekening wordt gebracht. Als het om een opname bij een liquidatie van de vennootschap gaat, dan is de 5 procent extra roerende voorheffing niet van toepassing’, zegt Pieter Haine van Bank Nagelmackers.

Het DBI-fonds kan een goede bestemming zijn voor de liquidatiereserve van de onderneming die vijf jaar bij de vennootschap geparkeerd staat.
pieter haine
bank nagelmackers

Omdat de liquidatiereserve vijf jaar geparkeerd staat bij de vennootschap en geen cent opbrengt, kunt u volgens Nagelmackers in die periode op zoek gaan naar extra rendement door (een deel van) die reserves te beleggen in een DBI-fonds. ‘Wegens de middellange beleggingshorizon is dat te overwegen, tenzij u op de korte termijn tot de stopzetting overgaat. Het voordeel van een DBI-fonds is dat dividenden en meerwaarden vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting, waardoor dat dus niet vreet aan het rendement van uw belegging in de vennootschap’, luidt het.

Geen uitstroom

De fondsen worden nauwelijks geconfronteerd met uitstroom. ‘Een fiscale vis helpt blijkbaar om niet te panikeren tijdens een beurscrisis’, zegt Werner Wuyts van Dierickx Leys. Volgens Delen heeft dat te maken met de langetermijnhorizon die ondernemingen met die fondsen beogen. ‘We zien bij ons cliënteel dat de blik op de lange termijn is gericht - een goede zaak. Het juist inschatten van de markttiming is zo goed als onmogelijk en brengt risico’s met zich mee. Dat is in het verleden al meermaals aangetoond. Ook dit jaar geldt dat wie panikeerde en uit de markt stapte wellicht een deel van de remonte gemist heeft’, luidt het.

Ook bij Leo Stevens & Cie heeft de coronacrisis geen paniek veroorzaakt. ‘Onze cliënten weten dat mooie liedjes wel lang duren’, zegt Marc Stevens. ‘De Amerikaanse beursindex S&P500 levert op de lange termijn gemiddeld 6.5 procent per jaar op, na inflatie. De plotse correcties van 30 procent die zich op de beurs af en toe voordoen, moet je er als belegger bij nemen’, zegt hij.

Wat is een DBI-fonds?

DBI-fondsen zijn fiscaal voordelige fondsen voor ondernemingen. De ondernemingen betalen geen vennootschapsbelasting op de dividenden die de fondsen uitkeren en worden niet belast op de meerwaarde. De minwaarden zijn niet aftrekbaar.
Om een DBI-statuut te krijgen, mogen de fondsen alleen in aandelen beleggen van bedrijven die al een normaal belastingregime hebben ondergaan. De fondsen keren verplicht minstens 90 procent van hun inkomsten uit in de vorm van een dividend.

De focus op de lange termijn heeft in de DBI-fondsen de duurzaamheidsfactor binnengebracht. Van Lanschot Bankiers was de eerste om een label ‘towards sustainability’ voor zijn DBI-fonds aan te vragen. KBC lanceerde onlangs een gelabeld duurzaam DBI-fonds: KBC Equity Fund SRI World DBI-RDT.

Nieuwe lanceringen

Opvallend is dat verschillende beheerders lanceringen van DBI-fondsen plannen. Value Square lanceerde onlangs een smallcapfonds met een invalshoek van private equity. ‘Voor dat fonds hebben we ook een DBI-klasse gelanceerd waar 8,9 miljoen euro in zit’, zegt Kris Hermie, senior portfolio manager. Ook de vermogensbeheerder Truncus lanceerde onlangs een duurzaam DBI-fonds.

BNP Paribas Asset Management wil op de korte termijn een Europese versie van zijn DBI-fonds lanceren. Ook DPAM plant de lancering van een nieuwe strategie. Econopolis, dat zijn DBI-fonds via Crelan aanbiedt, wil het allereerste thematische DBI-fonds in Belgie lanceren, gericht op technologieaandelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud