Advertentie
netto

Gemengde fondsen draaien aandelenkraan helemaal open

©Bloomberg

Fondsen die een grote vrijheid geven aan de beheerder schetsen uitstekend het marktklimaat: de aandelenkraan helemaal open, en een goede portie cash in plaats van obligaties.

Gemengde of multi-activa- fondsen zijn fondsen die de beheerder toelaten zowel in aandelen als in obligaties of andere beleggings- instrumenten te beleggen. De categorie is veruit de populairste in ons land. Het erin belegde vermogen bedraagt 121 miljard euro, goed voor bijna de helft van het vermogen dat de Belgen parkeren in fondsen.

Gemengde fondsen worden doorgaans in vier grote categorieën ondergebracht, naargelang hun risicoprofiel. Fondsen met een defensief profiel beperken het percentage aandelen tot 35 procent. Bij fondsen met een neutraal profiel ligt het percentage aandelen tussen 35 en 60 procent. Bij de dynamische gemengde fondsen liggen de drempels op 65 en 85 procent. En dan is er nog een vierde categorie, waarbij de beheerder een grote vrijheid heeft en doorgaans tussen 0 en 100 procent in aandelen kan beleggen.

Bij die vierde categorie zitten veel vlaggenschipfondsen van kleinere fondsenhuizen die in ons land actief zijn. Denk aan BL Global Flexible van Banque de Luxembourg Investments, Flossbach von Storch Opportunities II of R-Co Valor van Rothschild & Co. Enkele van die fondsen noteren, samen met nog enkele andere, met de maximale drie Tijd-kronen. Dat wijst erop dat de fondsen de voorbije vijf jaar niet alleen een goed rendement opleverden, maar vooral dat ze dat rendement met veel regelmaat hebben behaald. We vroegen de beheerders naar de huidige samenstelling van hun fondsen. Drie zaken vallen op:

1. Aandelen boven

Bijna alle fondsbeheerders kiezen voor een bovengemiddeld percentage aandelen. Bij de meeste fondsen ligt dat percentage zelfs boven 80 procent. Bij Flossbach von Storch Multiple Opportunities II ligt het gewicht van aandelen op 82 procent. Dat is het hoogste percentage ooit. ‘We verwachten dat aandelen op lange termijn aantrekkelijke rendementen (blijven) bieden. Dat is zeker het geval in een lagerenteomgeving die nog even zal aanhouden, ook al ligt de inflatie hoger’, zegt Bert Flossbach.

Ook Sépiam trekt voluit de kaart van de aandelen. Sépiam is een Franse onafhankelijke vermogensbeheerder in handen van Belgische en Franse aandeelhouders. In ons land biedt Sépiam een flexibel fonds aan dat in externe fondsen belegt. Het fonds heeft een blootstelling van 80 procent aan aandelen. ‘We vinden de stijging van de aandelenmarkten sinds maart 2020 gerechtvaardigd op basis van de bedrijfswinsten. De context voor aandelen blijft aantrekkelijk, omdat we nog groei verwachten. Uiteraard is er de hogere inflatie, maar die keert in 2022 terug naar een bescheiden niveau’, zegt medeoprichter Sébastien Lippens.

Ook BlackRock Global Allocation, een fonds dat geen beperkingen heeft, maar zich historisch als een neutraal fonds gedraagt, belegt vandaag meer dan gemiddeld in aandelen. Het gewicht van de aandelen ligt op 62 procent. ‘De beheerder is positief over aandelen omdat de groei ook in 2022 op een hoog niveau blijft en omdat de reële rente ondanks de inflatievrees laag tot negatief blijft. Ook de consument is in goeden doen en heeft veel cash, en de werkgelegenheid zit op een hoog niveau’, zegt Stephan Desplancke.

Guy Wagner van BL Global Flexible ziet nog een andere ondersteunende factor voor de beurzen. ‘Meer bedrijven kopen eigen aandelen in of verhogen het dividend. Bovendien kunnen we meer fusies en overnames krijgen, wat ondersteunend werkt voor de beurzen.’

R-Co Valor van Rothschild & Co zit voor 86 procent in aandelen. ‘Dat hoge percentage hanteren we al vele jaren. Er is geen alternatief. Boven op de gunstige economie en de goede bedrijfsresultaten zijn ook het beleid van de centrale banken en de relanceplannen van de overheden ondersteunend voor de aandelen.’ Toch waarschuwt Rothschild ook. ‘Na een snel herstel blijven we behoedzaam voor een ommekeer van de economische cyclus. De normalisatie van het geldbeleid van de centrale banken, de precaire coronasituatie en de stijgende grondstoffenprijzen kunnen op de mondiale economische groei en het optimisme van beleggers wegen’, zegt Quentin Piloy.

De inkoop van eigen aandelen en de dividendverhogingen werken koersondersteunend.
Guy Wagner
BL Global Flexible

Capfi Delen Asset Management belegt meer dan gemiddeld in aandelen in zijn Flexible Dynamic fonds, maar is ook iets voorzichtiger geworden. ‘Dat is een gevolg van de inflatie, de geopolitieke spanningen en de deltavariant. Toch blijven we licht overwogen in aandelen, omdat aandelen de enige echt inflatiebestendige activaklasse zijn.’

2. Obligaties vaak afwezig

Veel fondsenhuizen hebben door de uitzonderlijk lage rentes obligaties afgezworen. ‘Obligaties bieden geen aantrekkelijk rendement meer. De rentevoeten zijn naar 0 afgegleden en de obligaties zijn gevolgd. Wie op zoek is naar een goede prijs-kwaliteitverhouding is bij obligaties niet aan het juiste adres’, zegt Flossbach.

Ook R-Co Valor heeft geen obligaties in portefeuille. ‘Dat is al meer dan tien jaar het geval’, zegt Piloy. ‘We vinden de risicopremie van aandelen aantrekkelijker dan die van obligaties.’ Hetzelfde verhaal bij Sépiam Global Flexible. ‘Op dit moment hebben we geen overheidsobligaties of kredietwaardige bedrijfsobligaties omdat ze niet aantrekkelijk zijn. Al sluiten we niet uit dat we tactisch in de markt stappen, bijvoorbeeld in Italië na de recente rentestijgingen.’

Het hoge percentage cash dient als buffer of schokdemper.
Stephan Desplancke
blackrock Global Allocation

Het obligatiegehalte van BL Global Flexible is met 6 procent beperkt. ‘We gebruiken overheidsobligaties met een heel lange looptijd om de volatiliteit van de aandelenparticipaties te verkleinen. De lage obligatierendementen duiden erop dat kwaliteitspapier zijn rol als schokdemper in een gespreide portefeuille niet langer kan spelen’, zegt Wagner. ‘De enige uitzondering zijn de Amerikaanse overheidsobligaties met een lange looptijd waarvan de koers kan stijgen als de economische activiteit in de VS vertraagt.’

‘Klassieke 60/40 dood en begraven’

De Franse vermogensbeheerder Comgest lanceerde enkele jaren geleden een flexibel fonds dat een alternatief moet vormen voor het klassieke gemengde fonds dat 60 procent in aandelen en 40 procent in obligaties belegt. ‘Over de afgelopen decennia hebben beleggers een aantrekkelijk rendement kunnen halen op zowel het aandelengedeelte als op het ‘veilige’ obligatiegedeelte. Tegen de huidige rentes is dat laatste niet meer mogelijk. Helaas is er geen goed alternatief voor obligaties. De alternatieven hebben belangrijke nadelen, zoals een gebrek aan verhandelbaarheid. Ons flexibel fonds kiest daarom voor een hoger gewicht van aandelen, waarbij een deel van de aandelenposities wordt afgedekt met afgeleide producten. Op die manier kan men het asymmetrische rendementsprofiel van de klassieke 60/40-portefeuille benaderen’, zegt Lodewijk van der Kroft van Comgest. ‘De Global Flex-strategie streeft ernaar de terugval te beperken tot maximaal 15 procent en de jaarlijkse volatiliteit onder de 8 procent te houden’, zegt van der Kroft.

Toch zijn er ook beheerders die wel de kaart van obligaties trekken. Capital Group gooit al enkele jaren hoge ogen met zijn Global Allocation Fund. Het fonds, goed voor 1,7 miljard dollar, wordt beheerd volgens een multimanageraanpak, wat betekent dat zes verschillende beheerders elk een deel van het fonds beheren. Vier beheerders kunnen zowel in aandelen als in obligaties beleggen, de andere twee mogen alleen in obligaties beleggen. Elke beheerder belegt volledig autonoom, volgens zijn eigen overtuigingen. Met die aanpak wil het fonds drie doelstellingen najagen: groei op lange termijn, behoud van kapitaal en een stabiel inkomen. Obligaties kunnen in die doelstellingen een rol spelen. Ze nemen 31 procent van de portefeuille voor hun rekening.

‘In maart 2020 lag het gewicht van obligaties zelfs op 38 procent, wat bij de uitbraak van de coronacrisis in het voordeel speelde, maar inmiddels hebben we het gewicht van aandelen verhoogd ten koste van dat van de obligaties en zitten we voor obligaties opnieuw tegen ons historisch gemiddelde van 31 procent’, zegt Investment Director Julie Dickson. ‘In de obligatieportefeuille hebben we wel enkele bijsturingen gedaan. Nu de Amerikaanse centrale bank op twee renteverhogingen in 2023 hint, hebben we de rentegevoeligheid van onze portefeuille verlaagd. Verder hebben we de blootstelling aan Chinese overheidsobligaties verhoogd. De lage correlatie met overheidsobligaties van westerse landen en de stabiliteit van de munt maken Chinese obligaties een aantrekkelijke belegging’, zegt ze.

Ook Protea Orcadia Global Sustainable Balanced belegt nog substantieel in obligaties, al is het gewicht ervan de voorbije vijf jaar lager dan neutraal. ‘We hebben stelselmatig het gewicht van de bedrijfsobligaties afgebouwd, omdat we ze minder en minder aantrekkelijk vinden. Bij de staatsobligaties hebben we vooral de inflatiegelinkte obligaties stevig opgebouwd. Die vertegenwoordigen sinds het tweede kwartaal bijna 30 procent van de obligaties in portefeuille’, zegt Günter Van Rossem van Orcadia Asset Management.

3. Veel parkeergeld

In de plaats van de obligaties maken veel beheerders opvallend veel plaats voor cash. ‘Het gemiddelde percentage cash voor de flexibele gemengde fondsen komt op 12,3 procent, wat zeer hoog is voor een gemengd fonds. ‘De cash stelt ons in staat het risico van de portefeuille te verlagen en biedt ons ook veel ruimte als we kansen op de aandelenmarkten zien. In 2020 zagen we dat heel duidelijk. Onze nettopositie in aandelen was teruggevallen naar 70 procent, het laagste peil in tien jaar. Met de cash hebben we toen zeer snel onze blootstelling aan aandelen naar 90 procent kunnen verhogen’, zegt Piloy.

Ook BlackRock Global Allocation heeft opvallend veel cash in portefeuille. Liefst 22 procent van het fonds zit in cash. ‘De jongste jaren bieden obligaties minder en minder diversificatie omdat ze geen tot een negatief rendement opleveren en bij de minste rentestijging een negatief rendement boeken. Vandaar dat de beheerder eerder kiest voor cash als buffer of schokdemper’, zegt Desplancke.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud