Groene obligaties zijn niet langer een nichemarkt

©BELGA

De Europese Commissie wil een derde van het Europese herstelfonds van 750 miljard euro ophalen via groene obligaties. De fondsenhuizen spreken van een nieuwe boost voor deze populaire obligaties.

De eerste scheuten van groene obligaties zagen het levenslicht in november 2008, toen de Wereldbank het kader creëerde voor een obligatie waarvan de uitgever beloofde het geld te gebruiken voor groene projecten. De echte groei kwam er de voorbije jaren met de toenemende aandacht voor de milieuproblematiek. In 2019 werd voor 250 miljard dollar aan groene obligaties uitgegeven, een record. Het bedrag lag 49 procent hoger dan in 2018. En hoewel de uitgiftes in 2020 door de coronacrisis wat vertraging opliepen, blijft de vraag zeer hoog. ‘De recente uitgifte van de Duitse autobouwer Daimler kende zo’n succes dat hij de prijs onder die van de niet-groene obligaties kon leggen’, onderstreept de Duitse fondsenbeheerder DWS. Ondertussen is al meer dan 600 miljard euro in groene obligaties geïnvesteerd.

'Fonds'. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine 'Fonds' brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én investment professional.

  • Interview met de beheerders achter de brandbrief aan Ontex. ‘Ons doel is niet om populair te zijn bij de CEO’s’
  • De favoriete fondsen van Steven De Punt
  • Beleggen in groene obligaties: niet langer een nichemarkt

Woensdag 23 september gratis bij De Tijd.

Fondsenhuizen twijfelen er niet aan dat dat bedrag nog zal groeien. Vooral het Europees herstelfonds van 750 miljard euro, dat Europa wil inzetten voor een herstel van de economie na de coronacrisis, moet een boost geven. De Europese Commissie wil een derde van dat bedrag ophalen met groene obligaties.

Verder springen meer en meer overheden op de kar van de groene obligaties. Begin september lanceerde Duitsland het concept van de Green Twin Bonds. Daarmee wil het land de volledige rentecurve bespelen met groene obligaties, zodat er voor elke looptijd een tegenhanger is van de klassieke Duitse overheidsobligaties.

Potentieel

‘We denken dat we nog maar aan het begin staan’, zegt Alban de Fäy van Amundi. ‘We hebben duizenden miljarden euro’s nodig om tegen 2030 een koolstofarme economie te creëren. We hebben er alle vertrouwen in dat de groene obligaties nog veel potentieel hebben.’

Ook BNP Paribas Asset Management ziet veel kansen. ‘De markt van de groene obligaties is de voorbije vijf jaar fors gegroeid. Het belegd vermogen in ons fonds is gestegen van 100 miljoen euro drie jaar geleden naar 650 miljoen’, zegt Arnaud-Guilhem Lamy van BNP Paribas Asset Management. ‘Terwijl drie jaar geleden het aanbod de vraag creëerde, is dat nu omgekeerd. We zien steeds meer aanbieders op de markt.’

Dat laatste is een goede zaak voor de diversificatie, die ook de beheerders van groene obligatiefondsen nodig hebben. Van de markt van groene obligaties is ongeveer 46 procent uitgegeven door bedrijven en 54 procent door overheden of overheidsgerelateerde instanties. ‘De bedrijfsobligaties worden vooral gedomineerd door de nuts- en de financiële sector, maar we zien steeds meer uitgiftes in andere sectoren door bedrijven als Coca-Cola, Daimler en Visa’, zegt Bram Bos van NN Investment Partners.

We zien steeds meer uitgiftes van groene obligaties in andere sectoren door bedrijven als Coca-Cola, Daimler en Visa.
bram bos
Fondsbeheerder NNIP

Op de Belgische markt zijn een tiental fondsen geregistreerd die exclusief op groene obligaties focussen.

De beheerders van de fondsen hanteren naar eigen zeggen een gelijkaardige strategie als voor de klassieke obligatiefondsen. Al zijn er enkele verschillen. ‘Het beleggingsuniversum is minder gediversifieerd. Sommige sectoren, zoals media, voeding en dranken, zijn nog afwezig. Ook hebben we met de groene obligatiefondsen een grotere focus op de primaire markt. Als je echt een impact wil hebben, is het belangrijker direct van de uitgever te kopen dan de obligaties op de secundaire markt te kopen’, zegt BNP Paribas Asset Management.

Een andere belangrijke factor in het beheer van de fondsen is dat de groeneobligatiemarkt zelfregulerend is. Er zijn wel de Green Bond Principles, maar die garanderen niet dat greenwashing is uitgesloten. ‘Er zijn ontelbare meningen over de definitie van groen’, zegt DWS. ‘Om zeker te zijn dat de groene obligatie waarin we beleggen echt groen is, hebben we onze eigen aanpak. Die bestaat uit de evaluatie van de technische criteria en de analyse van de emittent. Dat resulteert in onze eigen DWS Green Bond Rating. Die stelt fondsbeheerders in staat snel te zien hoe groen de obligatie is.’

Ook BNP Paribas Asset Management past een bijkomende filter toe op de selectie van groene obligaties. ‘Onze ESG-analisten analyseren elke groene obligatie volgens onze methodologie alvorens onze beheerders groen licht geven om erin te beleggen. Ze kijken ook naar het impactrapport achteraf, om te zien of de realiteit overeenstemt met wat beloofd werd bij de uitgifte.’ Door die filter sluit BNP Paribas AM 20 procent van de obligaties uit die zichzelf als groen labelen.

Kritiek

NNIP nuanceert de kritiek op de groene obligaties. ‘Wat achter een gewone obligatie schuilgaat, weet niemand. Bij een groene obligatie is een externe partij betrokken die dat van tevoren nakijkt.’ Toch hanteert de fondsbeheerder strikte voorwaarden voor opname in zijn drie groeneobligatiefondsen. ‘We kijken niet alleen naar de groene obligatie, maar ook naar het ESG-profiel van de uitgever. We sluiten 17 procent van alle groene obligaties uit’, zegt Bos.

Lazard Asset Management biedt vanwege de problemen bewust nog geen gespecialiseerd groeneobligatiefonds aan. Dat betekent niet dat de beheerder er niet in belegt. ‘We beleggen al sinds 2015 in groene obligaties, maar we willen onze eigen visie behouden. We beleggen niet in een groene obligatie van een steenkoolbedrijf. Vandaag beleggen onze obligatiefondsen gemiddeld 17 procent in groene obligaties’, zegt Yvette Klevan van Lazard Asset Management.

De markt van de sociale obligaties zit in de lift. Die financieren sociale doelen als onderwijs en gezondheidszorg.

Voor het rendement moeten de beheerders de groene obligaties niet mijden. ‘Theoretisch is het rendement van een obligatie gelinkt aan de kredietkwaliteit van de uitgever, niet aan de transparantie van de processen die eigen zijn aan groene obligaties’, zegt Amundi. Dus liggen de rendementen van groene obligaties in lijn met die van hun klassieke evenknie. Soms zijn er verschillen, maar die zijn doorgaans beperkt.

Naast de groene obligaties groeit de markt van de sociale obligaties. Die financieren sociale doelen, zoals een beter onderwijs of gezondheidszorg. ‘Vanuit waarderings- en diversificatiestandpunt zijn dat aantrekkelijke beleggingen’, zegt Klevan. ‘We zijn vooral geïnteresseerd in obligaties met een link met de coronapandemie. Voorbeelden zijn Pfizer, dat de eerste sociale obligatie van een biofarmabedrijf op de markt bracht, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de grootste uitgever van sociale obligaties met een AAA-rating, en Bank of America. Die drie brachten sociale obligaties uit die elk op een of andere manier bijdragen aan het beheer van de coronacrisis’, zegt Klevan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud