Grote verschillen in duurzaam beleid bij fondsenhuizen

©EPA

Geen enkele fondsenbeheerder durft nog te beweren niet duurzaam te beleggen. Maar achter die façade van ‘duurzaam beleggen’ schuilen grote verschillen. Dat blijkt uit een rondvraag bij 42 in België actieve fondsenhuizen.

Klimaat, sociale ongelijkheid en deugdelijk bestuur, de drie thema’s die het drieletterwoord ESG (Environment, Social en Governance) bundelt, worden steeds belangrijker in de beleggerswereld. Niet alleen de financiële instellingen willen aantonen dat ze bekommerd zijn om die maatschappelijke thema’s, ook de beleggers vinden het steeds belangrijker dat hun spaarcenten duurzaam belegd worden.

60%
Bedrijven
25 van de 42 fondsenhuizen zetten bedrijven onder druk om meer op duurzaamheid in te zetten.

Uit een rondvraag bij 42 fondsenhuizen blijkt dat ze allemaal op een of andere manier rekening houden met de ESG-criteria in hun beleggingsbeleid. De invulling ervan vertoont wel nog grote verschillen. Die verschillen zien we op vier vlakken.

1 Duurzame strategieën

Duurzaamheid in het beleggingsbeleid integreren kan volgens verschillende strategieën. Eurosif, de Europese vereniging voor duurzame beleggingen, onderscheidt er zeven. Het zijn: uitsluiting, ESG-integratie, best in class, actief aandeelhouderschap, impact investing, thematische aanpak en normatieve screening. Uit de rondvraag blijkt dat de fondsenhuizen doorgaans niet voor één strategie kiezen, maar voor een combinatie van verschillende. De meeste fondsenhuizen passen uitsluiting toe. Ze nemen bepaalde sectoren, zoals de producenten van wapens of tabak, niet op in hun fondsen. Dat die strategie het populairst is, hoeft niet te verbazen. De eerste duurzame fondsen die meer dan 20 jaar geleden werden opgericht, werkten enkel met uitsluiting.

Candriam nam in 2018 deel aan 715 algemene vergaderingen van fondsen.

Een tweede, veel voorkomende strategie, is die van de ESG-integratie. Hoewel de invulling naargelang het fondsenhuis sterk kan verschillen, beoogt de strategie dat de principes van ESG worden afgetoetst bij elk aandeel of elke sector die wordt opgenomen. In tegenstelling tot uitsluiting gaat het hier om een positieve screening. Deze strategie is de grootste groeier. Dat bewijzen cijfers van Eurosif. Tussen 2015 en 2017 groeiden de activa die in Europa via ESG-integratie beheerd worden met 60 procent.

Een derde strategie draait rond best in class. In een sector wordt gezocht naar de duurzaamste ondernemingen. Onder meer ABN AMRO en Pictet maken er gebruik van.

Een strategie in opmars is die van het actief aandeelhouderschap. Dat betekent dat fondsenhuizen hun stem laten horen bij bedrijven om ze van het belang van de ESG-principes te overtuigen. Ongeveer 60 procent van de fondsenhuizen geeft aan daarop in te zetten. Candriam bijvoorbeeld nam in 2018 deel aan 715 algemene vergaderingen van fondsen. Vaak nemen fondsenhuizen een externe partij in de arm. Institutional Shareholder Services (ISS) bijvoorbeeld is een partij die in opdracht van institutionele beleggers een stem uitbrengt op algemene vergaderingen. Een ander voorbeeld is Hermes EOS, dat dagelijks met bedrijven overlegt en waarmee Capfi Delen werkt.

Nog een strategie is die van de themafondsen. Meerdere fondsenhuizen, zoals BlackRock en JPMorgan, hebben fondsen die focussen op één thema, zoals bijvoorbeeld het klimaat.

2 Fondsenaanbod

De fondsenhuizen mogen dan wel hoog inzetten op ESG-integratie, dat betekent nog niet dat alle fondsen die ze aanbieden duurzaam zijn.

75%
Duurzaam
Driekwart van de fondsenhuizen maakt in zijn aanbod een onderscheid tussen duurzame en niet-duurzame fondsen.

Verschillende beheerders zeggen een onderscheid te maken tussen fondsen die ESG integreren en fondsen die het label ‘duurzaam’ krijgen. Terwijl ESG-integratie een bijkomende component is in het beleggingsproces, komt bij duurzame fondsen de focus op sociaal verantwoord beleggen op de eerste plaats.

Driekwart van de fondsenhuizen zegt in zijn aanbod een onderscheid te maken tussen duurzame en niet-duurzame fondsen. Al hebben de meeste aanbieders wel plannen om naar 100 procent te gaan. BNP Paribas Asset Management wil tegen 2020 dat alle fondsen een duurzaam label hebben. Ook DWS Investments en Amundi Asset Management zijn met een transitie bezig om tot een volledig duurzaam aanbod te komen.

De Nederlandse beheerder Robeco past SRI-integratie en engagement al voor 100 procent toe in zijn fondsenaanbod. Idem voor Triodos Investment Management.

3 Gebruik van externe dataleveranciers

De verschillen tussen de fondsenhuizen komen ook tot uiting in de manier waarop ze bedrijven op duurzaamheid beoordelen. Ongeveer 90 procent van de fondsenhuizen maakt daarvoor gebruik van externe dataleveranciers. Sustainalytics, een onafhankelijke specialist die bedrijven aan de hand van vragenlijsten op hun duurzaamheid beoordeelt, wordt het meest vermeld. 75 procent van de fondsenhuizen verwijst ernaar. Daarnaast zijn er onder meer nog Vigeo en MSCI ESG Research. De rondvraag levert meer dan 20 partijen op die duurzame data verzamelen over bedrijven of producten.

De meeste fondsenhuizen stippen wel aan dat de kwaliteit van de data niet altijd optimaal is. ‘Voor ons zijn de data een startpunt waarop we onze eigen analyse loslaten’, valt te horen bij BMO Asset Management, een pionier in duurzaam beleggen. Een illustratie van de subjectiviteit van de data zagen we eind vorig jaar. Toen was Tesla, de bouwer van elektrische wagens, het duurzaamste bedrijf in de lijst van MSCI. Maar bij FTSE bengelde Tesla onderaan.

4 Beleggingsproces

Uit de rondvraag mag dan wel blijken dat de grote meerderheid van de fondsenhuizen gebruikmaakt van externe dataleveranciers, de opname van duurzaamheid in het beleggingsproces bepalen ze zelf. Slechts een handvol fondsenhuizen steunt voor het beleggingsproces op externe partijen. KBC is een van de uitzonderingen. ‘Onze methodologie komt tot stand in nauw overleg met een externe adviesraad. Daarin zitten acht academici gelinkt aan verschillende universiteiten met elk hun eigen expertise op het vlak van duurzaamheid’, luidt het. Ook NN Investment Partners werkt samen met toonaangevende academische instellingen, zoals Yale Initiative.

Lees meer in de Fondsenbijlage bij De Tijd op woensdag 15 mei 2019.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect