Nieuw fonds verlaagt drempel voor private equity

ELTIF-fondsen kunnen onder meer beleggen in infrastructuurprojecten. ©BELGA

Met een ELTIF-fonds biedt BNP Paribas Fortis Private Banking vermogende klanten toegang tot investeringen in infrastructuur. Het is de eerste keer in België dat een ELTIF-fonds zo breed wordt uitgerold voor particuliere beleggers.

Private equity of niet-genoteerde aandelen zijn bij private banken alleen toegankelijk als aan strenge voorwaarden is voldaan. Het risicoprofiel van de belegger moet niet alleen illiquide beleggingen toelaten, maar hij moet ook over een groot kapitaal beschikken. Bij BNP Paribas Fortis Private Banking ligt de drempel voor private-equityfondsen op 5 miljoen euro.

'Fonds'. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine 'Fonds' brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én investment professional.

  • Dossier themafondsen: beleg in de wereld van morgen
  • Copycat: 3 trackers die beleggen in de grootste Europese aandelen
  • De favoriete fondsen van Peter Bossaer (ABN Amro Private Banking)

Woensdag 21 april gratis bij De Tijd.

Met een nieuw fonds maakt de bank de toegang tot private equity mogelijk voor een groter segment van haar cliënteel. Klanten met een vermogen van minstens 2.500.000 euro kunnen intekenen op een ELTIF-fonds. Dat heeft een specifiek label dat voldoet aan een Europese verordening. Het minimale instapbedrag is 125.000 euro.

Het fonds, beheerd door BlackRock, zal beleggen in private infrastructuur, hoofdzakelijk in Europa. Voorbeelden zijn glasvezelnetwerken, datacenters, batterijen voor opslag van energie, heraanleg van wegen, uitbreiding van havens...

Vier jaar

Het fonds werkt volgens de principes van een private-equityfonds. De belegger engageert zich voor een bepaald bedrag, maar het fonds investeert die som niet meteen volledig. ‘De investeringsfase van het fonds loopt over de eerste vier jaar. Dat betekent dat het belegde bedrag pas na ongeveer vier jaar volledig geïnvesteerd zal zijn’, zegt Serge Langhendries van BNPP Fortis Private Banking.

Naarmate de projecten geld opleveren, worden de inkomsten uitgekeerd. ‘De bedoeling is dat de belegger na ongeveer acht jaar het geïnvesteerde bedrag heeft gerecupereerd. De uitkeringen die tijdens de laatste twee jaar gebeuren, vormen de meerwaarde van de investering’, zegt Langhendries.

Het fonds streeft een jaarlijks nettorendement op de investering na van 10 procent. ‘Dat lijkt veel, maar mede door het actieve beheer is dat voor dit soort infrastructuurprojecten haalbaar. Vergeet niet dat het om langetermijncontracten gaat’, zegt Langhendries.

Een nettorendement van 10 procent is veel, maar voor dit soort infrastructuurprojecten is het haalbaar.
SERGE LANGhENDRIES
BNPP FORTIS PRIVATE BANKING

Uiteraard zijn ook kosten aan het fonds verbonden. De instapkosten van het fonds liggen bij BNPP Fortis Private Banking op 2 procent en er gelden jaarlijkse beheerskosten van 1,5 procent op de geïnvesteerde bedragen. Daarnaast worden prestatiekosten van 10 procent geheven als het rendement van het fonds boven 7 procent uitkomt. Fiscaal valt het fonds onder de Reynderstaks, al zal die in de praktijk heel beperkt blijven. ‘Het fonds belegt niet in infrastructuur via schuldinstrumenten’, zegt Langhendries.

Diversificatie

Met het fonds wil de private bank beleggers vooral een diversificatie bieden. Infrastructuur en reële activa vinden meer en meer hun plaats in beleggingsportefeuilles. Maar investeren in dergelijke activa vereist een andere mindset. ‘Met een belegging in het fonds kunt u tien jaar lang niet aan uw geld. Daar moet u rekening mee houden. Daarom mag deze belegging nooit meer dan 5 procent van het volledige roerend vermogen van de belegger uitmaken’, zegt Langhendries.

De essentie

Een ELTIF-fonds belegt in illiquide beleggingen zoals infrastructuur. BNPP Fortis Private Banking stelt zo’n fonds, beheerd door BlackRock, open voor een grotere groep vermogende klanten. Het fonds ambieert een nettorendement van 10 procent per jaar. In ruil moet de belegger aanvaarden dat hij tien jaar niet aan zijn centen kan.

Voor het eerst in ons land wordt een ELTIF-fonds - een relatief nieuw instrument - voor een breder publiek opengesteld. Europa creëerde in 2015 het statuut van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIF). Het specifieke label kan worden gekoppeld aan een beleggingsproduct, zoals vastgoed-, infrastructuur- of investeringsfondsen. De fondsen kunnen er rechtstreeks projecten of bedrijven mee financieren. Het label paste in de Europa 2020-strategie, die de Europese economie op het pad van slimme, duurzame en inclusieve groei moet brengen.

Om het label te verkrijgen moet het fonds aan meerdere voorwaarden voldoen. Het moet gaan om langetermijnbeleggingen die bijdragen aan duurzame groei. Voorts moet er voldoende diversificatie zijn en zijn bepaalde beleggingen verboden. Ook hefboomfinanciering moet beperkt blijven.

De Europese verordening werd op 9 december 2015 omgezet in Belgische wetgeving, maar de populariteit van de ELTIF-fondsen bleef de voorbije jaren zeer beperkt.

BlackRock wil met het fonds 400 miljoen euro ophalen, waarvan BNPP Private Banking in België en Frankrijk meer dan 100 miljoen voor zijn rekening wil nemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud