Wat is de impact van corona op uw fonds?

©AFP

De forse beurscorrectie door het coronavirus heeft ook uw fonds een stevige slag toebedeeld. Beheerders zien veel kansen opduiken, maar slechts een minderheid slaat al volop aan het kopen. ‘Voor een duurzaam beursherstel is het wachten op een kentering in de verspreiding van het virus’.

Iets meer dan een maand geleden kreeg het coronavirus de beurzen in hun greep. Vandaag noteren veel westerse beursindexen meer dan 30 procent lager. Door de algemeenheid van de schok zijn zelfs de zeer gespreide fondsen onderuitgegaan. Al hangt de schade af van de mate waarin uw fonds gediversifieerd is.

1. Uw aandelenfonds

In de aandelencategorieën lopen de verschillen uiteen. Fondsen die zich uitsluitend richten op Europese aandelen verloren sinds begin dit jaar gemiddeld 29,5 procent (toestand op 23 maart). Fondsen die in Amerikaanse aandelen beleggen, verloren - uitgedrukt in euro - 22 procent. Paradoxaal genoeg horen de Chinese aandelenfondsen - het land waar de corona-epidemie uitbrak - tot de beste leerlingen van de klas met een verlies van ‘slechts’ 11,5 procent. Dat een goede diversificatie in tijden van crisis nuttig is, bewijzen de inter-nationale aandelenfondsen. Ze beleggen gespreid over verschillende regio’s en verloren 20,4 procent.

De vraag van 1 miljoen voor vele beleggers is of de verliezen nog groter kunnen worden, en hoelang het zal duren vooraleer ze alle verlies opnieuw hebben goedgemaakt. De meningen van de fondsbeheerders daarover lopen uiteen.

De Franse beheerder Comgest, al vaak bekroond als beste beheerder van aandelenfondsen bij awarduitreikingen, is voorzichtig, maar ziet stilaan toch kansen. ‘De verkoopgolf heeft mogelijkheden gecreëerd om excellente bedrijven tegen bradeerprijzen op te pikken’, luidt het. Het fondsenhuis bewees de voorbije maanden de schade te kunnen beperken. ‘Onze focus op kwaliteitsvolle groeibedrijven heeft geholpen om sinds begin dit jaar beduidend beter te presteren dan de referentie-indexen.’

Ook volgens de beheerders van NN Investment Partners kunnen tegendraadse beleggers de huidige niveaus als koopniveaus beschouwen. Maar voor een duurzaam herstel is het volgens NNIP te vroeg. ‘Daarvoor moeten er betere cijfers komen over de verspreiding van het virus.’

Jan Boudewijns, verantwoordelijk voor de aandelenbeleggingen in groeimarkten bij Candriam, deelt die mening. ‘Als China een gids kan zijn, dan zagen we dat de aandelenmarkten een herstel toonden zodra het aantal nieuwe infecties vertraagde. Een belangrijk element waar beleggers dus naar zullen kijken, is een vlakker wordende infectie- en dodencurve buiten China. Voor veel landen in Europa en Noord-Amerika zitten we nog niet in die fase. De tweede belangrijke factor is de impact van de crisis op de economische cijfers en de bedrijfswinsten, en de mate waarin de (monetaire) overheden tijdelijk steun bieden aan de bedrijven’, zegt Boudewijns.

Ook JP Morgan Asset Management is daarom nog op zijn hoede. ‘We kennen de mate van besmetting niet, en hoe landen ermee zullen omgaan, dus blijven we waakzaam voor economische risico’s. In vergelijking met de handelsoorlog, die de groeimarkten in 2019 teisterde, is de coronacrisis dieper, maar wel van tijdelijke aard. Tegen het einde van het jaar kan de crisis alweer verdwenen zijn.’
Het voorgaande toont aan dat beheerders hopen dat de ingrepen van overheden de forse daling een halt kunnen toeroepen. Maar beleggers in aandelenfondsen moeten nog niet meteen een duurzaam herstel verwachten.

2. Uw gemengd fonds

De gemengde fondsen laten door hun gespreid karakter duidelijk minder dramatische verliezen zien sinds begin dit jaar. Een gemengd fonds met een laag risico - een fonds dat niet meer dan 35 procent in aandelen belegt - verloor sinds begin dit jaar gemiddeld 9,8 procent. Fondsen met een neutraal risico - tussen 35 en 60 procent aandelen - verloren 15,5 procent. De flexibele fondsen, die vrij tussen 0 en 100 procent in aandelen kunnen bewegen, verloren gemiddeld 16,3 procent. Maar daar zijn de rendementsverschillen tussen de fondsen, door hun grotere flexibiliteit, uiteraard groter.

‘We hebben enkele gemengde flexibele fondsen in portefeuille die relatief goed standhielden’, zegt Knut Huys van Deutsche Bank. ‘Pimco Dynamic Multi Asset was een absolute uitblinker met een zeer beperkt verlies sinds begin dit jaar. Het fonds was al vroeg in defensieve aandelen gegaan door de hoge waarderingen, en toonde een voorkeur voor Amerikaanse en Chinese aandelen, de technologieregio’s van vandaag en morgen.’ Huys verwijst ook naar Nordea Stable Return, dat belegt in stabiele aandelen en niet-gecorreleerde strategieën (wisselkoersen...), en NN (L) First Class Multi Asset, dat het aandelenpercentage beperkte.

Een andere goede presteerder is Ethna-Aktiv van de beheerder Ethenea. ‘De multi-activa-aanpak die we volgen, heeft tijdens de coronacrisis goed gewerkt’, zegt Michael Blümke, de beheerder van het fonds.
Volgens Blümke houden de waarderingen al rekening met een stevige recessie. ‘Ondanks de ingrepen van de centrale banken en overheden zullen veel bedrijven failliet gaan. We sluiten daarom een V-herstel uit. De kansen voor een gemengd fonds liggen op korte termijn volgens ons niet in de aandelenmarkten, maar in het beheer van obligatieportefeuilles op het vlak van looptijd en munten. Vergeleken met vier maanden geleden hebben we onze aandelenblootstelling stevig verminderd’, zegt de beheerder.

Thuiswerk de norm bij fondsbeheerders

Heel wat fondsen worden door corona vanuit thuis beheerd, blijkt uit een rondvraag. ‘Candriam heeft geïnvesteerd in communicatiesystemen om zo efficiënt mogelijk thuis te kunnen werken’, zegt Jan Boudewijns.

Ook bij de Britse beheerder M&G Investments werkt de meerderheid al van thuis. Bij Ethenea vroeg thuiswerk om een aanpassing. ‘We hebben altijd een teamgerichte aanpak gehad. Niet meer samen zijn in één plaats heeft wel enkele aanpassingen gevraagd in de manier waarop we communiceren. Samenwerking is voor ons cruciaal om ideeën te genereren en beslissingen te nemen’, luidt het bij de fondsbeheerder.

Blümke waarschuwt ook voor de euro. ‘We hebben onze posities in Amerikaanse dollar en Zwitserse frank verhoogd. We zijn meer dan ooit overtuigd dat de structurele moeilijkheden van de euro zullen resulteren in een verdere verzwakking tijdens deze crisisperiode.’

Ook Carmignac Patrimoine kon het verlies sinds begin dit jaar beperken. ‘We hebben nooit het algemene optimisme over een robuust economisch herstel in 2020 gedeeld. Daarom zaten we in kwaliteitsvolle aandelen uit de niet-cyclische sectoren. Ons aandelenrisico is nu dicht bij de dieptepunten en het cashniveau is verhoogd’, zegt Didier Saint-Georges, lid van het beleggingscomité bij Carmignac.

Over de toekomst blijft de beheerder voorzichtig. ‘Het wordt zonder twijfel een brutale recessie op korte termijn. De cruciale vragen zijn of centrale banken en overheden voldoende kunnen doen om een grote crisis af te wenden. In Europa zou je kunnen zeggen dat iedereen het nu wel begrepen heeft, maar dat is niet het geval in de Verenigde Staten. De markten zullen de komende weken nog in de ban zijn van statistieken die uit de VS komen. Daarom kan het nog even duren voor we een exit zien uit deze situatie’, zegt hij.

'De verkoopgolf heeft kansen gecreëerd om excellente bedrijven tegen bradeerprijzen op te pikken.'
Comgest

Flossbach von Storch is een andere beheerder die met zijn flexibel fonds Multiple Opportunities II de schade kon beperken. ‘Zelfs vóór de correctie waren we niet zo zwaar belegd in aandelen. We hebben het aandelenrisico zelfs gehalveerd van 60 naar 30 procent. We houden ook vast aan onze aanpak: robuuste kwaliteitsbedrijven om de activa van klanten te beschermen’, zegt Thomas Lehr, strateeg bij Flossbach von Storch.

Toch ziet hij ook opportuniteiten in de crisis. ‘Onze gedachten gaan naar de slachtoffers, maar als beleggers mogen we niet op emotionele basis beslissen. Het is onduidelijk wanneer het herstel zal komen. Maar het is duidelijk dat centrale banken en overheden op deze crisis reageren op een nooit geziene manier. En precies daar ligt een grote kans. Als we later terugblikken op deze crisis, dan zullen we vaststellen dat er ons op dit moment maar één ding te doen stond: bijkopen’, zegt hij.

Er waren uiteraard ook fondsen die het minder goed deden. R-Co Valor, beheerd door het Franse Rothschild Gestion, is een flexibel fonds dat traditioneel een hoog percentage in aandelen belegt. De beheerder heeft de recente crash aangewend om het percentage aandelen zelfs op te trekken. ‘Voor de crisis lag de nettoblootstelling op 70 procent, maar recent hebben we dat gewicht gevoelig opgetrokken tot 87 procent door onder meer shortposities op de S&P500 terug te kopen. De waarderingsniveaus zijn vandaag aantrekkelijk, zeker vanuit onze langetermijnvisie’, luidt het bij de beheerder.
Daarnaast houdt het fonds nog 13 procent cash aan. ‘Die kunnen we gebruiken om onze positie verder te versterken als er meer duidelijkheid komt over de impact’, luidt het.

'Pimco Dynamic Multi Asset is een uitblinker en leed een zeer beperkt verlies.'
Knut Huys
Deutsche Bank

M&G Dynamic Allocation verloor sinds begin dit jaar 22,6 procent. De beheerder rekent echter op een snel herstel van de markten. ‘We hopen dat we binnen drie à zes maanden kunnen terugkeren naar een V-vormig herstel van de economie.’

Om zich in de volatiele markten in te dekken, heeft de beheerder zijn portefeuille nog meer gespreid dan op het einde van 2019. ‘De voorbije weken hebben we kleine posities ingenomen in activa waarvan we vinden dat ze extreem goedkoop zijn. We hebben het aandelengewicht in beperkte mate verhoogd’, luidt het.

De beheerder wijst er ook op dat overheidsobligaties van ontwikkelde landen geen goede diversificator bleken. Door de stijging van de langetermijnrente kregen ze de voorbije weken klappen. Wel heeft M&G zijn posities in Europese bedrijfsobligaties gevoelig verhoogd.

3. Pensioenspaarfonds

Ook pensioenspaarfondsen ontsnapten niet aan de beurscorrectie. De dynamische fondsen noteren sinds begin dit jaar met een verlies van bijna 22 procent. ‘Er is een gezegde in de beleggingswereld dat nu spijtig genoeg van toepassing is: als je geschoren wordt, moet je stil blijven zitten’, zegt Johan Van Geeteruyen, die bij DPAM het Argenta Pensioenspaarfonds beheert. ‘De meeste aandelenmarkten zijn al meer dan 30 procent gezakt en kunnen wellicht nog zakken.’

'We sluiten een snel herstel van de economie uit.'
Michael Blümke
Beheerder Ethna Aktiv

Maar paniek is volgens Van Geeteruyen uit den boze. ‘Het virus zal op korte termijn verdwijnen en de centrale banken zitten erbovenop om het financieel systeem te ondersteunen. Gewoon rustig blijven en afwachten dus.’

Ook Bart Van Poucke, beheerder van het pensioenspaarfonds bij BNP Paribas Fortis, raadt aan de kalmte te bewaren. ‘De maatregelen die de verschillende regeringen nemen zullen een voldoende steun blijken om tot een economisch herstel te komen’, zegt hij.

'We zitten klaar om onze aandelenposities uit te breiden, maar we houden de boot nog af.'
Bart Van Poucke
BNP Paribas Fortis

Ondanks dat gematigd optimisme zijn de beheerders wel nog niet van plan halsoverkop in de markt te duiken. ‘We zitten klaar om onze aandelenposities uit te breiden, maar we houden momenteel de boot nog af’, zegt Van Poucke.

Wie belegt in een pensioenspaarfonds kan zijn centen niet opnemen voor zijn 60ste verjaardag, tenzij met een zware fiscale penalisatie. Er is wel geen einddatum bepaald waarop het kapitaal moet worden opgevraagd. Wie vandaag 65 jaar is, kan dus beslissen het geld nog even in het fonds te laten staan in afwachting van betere uitstapmomenten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud