Advertentie

‘Beleggen op lange termijn wordt steeds moeilijker'

©Tom Pilston/Panos Pictures

‘De wereld verandert in sneltempo en beleggers kampen met steeds meer onzekerheid. Ik geef daarom de voorkeur aan investeringen op korte en middellange termijn die snel inkomen genereren.’ Dat is de visie van Bart Turtelboom, die mee aan het hoofd staat van een beursgenoteerde investeringsmaatschappij in Londen.

Na een doctoraatsstudie aan Columbia University ging Bart Turtelboom in 1994 aan de slag als econoom bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Drie jaar later stapte hij over naar de financiële sector en settelde hij zich in Londen. Hij woont en werkt er intussen 21 jaar. Eerst bij Deutsche Bank, daarna bij onder meer Morgan Stanley en GLG Partners, het hefboomfonds van de in België geboren Pierre Lagrange. Bij de laatste twee vermogensbeheerders was Turtelboom medeverantwoordelijk voor de groeimarktbeleggingen.

Het protectionisme van de VS beschermt misschien bepaalde sectoren op korte termijn, maar op lange termijn is het nefast.

De consolidatie in de fondsenmarkt en de toenemende regelgeving stemden Turtelboom tot nadenken. ‘We leven in een omgeving van enorme technologische ontwikkelingen. Artificiële intelligentie, zelfrijdende auto’s... De disruptieve kracht van die nieuwe technologieën creëert enorme onzekerheid op lange termijn. Het is steeds moeilijker een investering over vijf à tien jaar in te schatten. Daarom zoek ik naar investeringen op korte en middellange termijn met een redelijke groei die vooral snel inkomen kunnen genereren’, zegt hij. Mede daarom richtte hij in 2013 APQ Global op, een investeringsmaatschappij waarmee hij in alle vrijheid participaties kan nemen in de sectoren waar hij potentieel ziet.

Vandaag belegt hij onder meer in de telecommunicatiesector. ‘Niet in de traditionele spelers, maar in de tussenbedrijven. Als we met onze smartphone in het buitenland surfen of bellen met een Proximus-abonnement, dan moet Proximus capaciteit kopen bij de buitenlandse operator. Die tussendienst wordt geleverd door zogenaamde trading companies. Het is een zeer snel groeiende markt van enkele honderden miljarden dollars waarin we veel potentieel zien, want er wordt steeds meer data uitgewisseld.’

Hoe makkelijk is het vandaag om beleggingskansen te vinden?
Bart Turtelboom: ‘We leven in uitzonderlijke omstandigheden. De tienjarige rente op overheidsobligaties staat in Duitsland onder nul. In de westerse landen is sprake van reële rentes die negatief zijn. Daarnaast zien we extreme waarderingen op de aandelenmarkten, waarbij die van de G7-landen toch dicht bij hun piek zitten. Ook bedrijfsobligaties zijn duur geworden.’

Een markt waarin iedereen passief belegt, is geen markt meer.

‘Tegenover die waarderingen staat een economische groeivertraging. De groeicijfers in China duiken onder 6 procent, de economie in Europa en in de VS vertraagt en de effecten van de handelsoorlog beginnen parten te spelen. Er zijn weliswaar nog steeds partijen bereid staatspapier tegen een negatieve rente te kopen, maar het is duidelijk dat er voor beleggers weinig goede opties zijn. We hebben te maken met financiële repressie.’

Hoe ziet u het verder evolueren?
Turtelboom: ‘Als je in de financiële geschiedenis kijkt naar de periodes met een negatieve reële rente, zie je dat dan veel geld gestopt wordt in projecten waarvan verschillende faliekant aflopen. Dat is het gevolg van gratis geld. Ik zie daar gelijkenissen met de tulpenmanie in de 17de eeuw of de internethype van eind jaren 90.’

Verwacht u ook dat die zeepbel zal uiteenspatten?
Turtelboom: ‘In zo’n omgeving zijn er twee mogelijkheden. Ofwel krijg je een onverwachte inflatieschok. Ofwel krijg je een heleboel faillissementen. Een herhaling van de Grote Depressie zoals die in de Verenigde Staten eind jaren 20 toesloeg, zie ik echter niet gebeuren. Waarschijnlijk blijven we aanmodderen, met matige groei en matige inflatie. Het probleem is echter dat het westerse economische systeem daar niet op voorbereid is. Het werkt enkel bij een redelijke inflatie en redelijke nominale groei.’

Hebben de centrale banken nog voldoende wapens om de economie uit het slop te krijgen?
Turtelboom: ‘Het is niet omdat de rente op 0 procent staat dat centrale banken geen wapens meer hebben. Ze kunnen doorgaan met het opkopen van overheidsobligaties en de lange rente dus op 0 procent houden, net zoals Japan dat jaren heeft gedaan.’

Op middellange termijn is de brexit desastreus.

‘Maar dat brengt risico’s met zich mee. Niet alleen groeit het gevoel van onzekerheid, we weten ook dat die monetaire politiek geen structurele oplossing biedt. Bovendien creëert ze een onhoudbare situatie. Gaan we uit van een Duitse inflatie van 1,3 procent voor de komende tien jaar en een rente op Duitse overheidsobligaties van -0,4 procent, dan verlies je als belegger jaarlijks 1,7 procent. Op tien jaar is dat ruwweg 17 procent. Wie is bereid dat verlies te nemen?’

Kunnen de groeimarkten nog een motor van de wereldeconomie zijn?
Turtelboom: ‘Aandelen in groeimarkten deden het goed tussen 1995 en 2010, omdat er een herstel was na de val van het communisme. Het was een omgeving waarin de groeilanden structureel een groter aandeel in de wereldeconomie innamen. Maar de vraag is of die integratie van de groeimarkten in de wereldeconomie kan voortgaan. We zien toch meer protectionisme, met de handelsoorlog tussen de VS en China als beste voorbeeld. Het protectionistische beleid van de Verenigde Staten beschermt misschien bepaalde sectoren op korte termijn, maar op lange termijn is het nefast. Door het protectionisme verwacht ik niet dat groeimarkten een even belangrijke motor blijven voor de wereldeconomie.’

‘Bovendien is er een belangrijk neveneffect waarmee we rekening moeten houden. De migratiestromen, vooral vanuit Afrika, zullen blijven komen, want de kloof met het Westen blijft groot. Het Afrikaanse continent heeft dringend een marshallplan nodig, met grote investeringen in infrastructuur en onderwijs.’

Waar ziet u wel nog beleggingskansen?
Turtelboom: ‘Er komen nieuwe sectoren boven, zoals de sociale media. De schaal waarop je mensen kunt bereiken met sociale media is enorm. Als je ziet dat de familie Kardashian een globaal sterk merk heeft uitgebouwd zonder 1 dollar te besteden aan advertenties, dan is het duidelijk dat de oude modellen het moeilijk krijgen. Ze worden ook in vraag gesteld op de beurzen. Kijk naar de koers-winstverhouding van Volkswagen, een bedrijf met 636.000 werknemers. Wel, die is 6! En dat op een moment dat de beurzen op een piek staan. Het toont aan hoe snel markten schakelen. Die onzekerheid manifesteert zich trouwens niet enkel op de beurzen en in de economie, maar ook politiek.’

In welke zin?
Turtelboom: ‘We zitten met een vergrijzende bevolking. En terwijl de economische groei laag blijft, krijgen we wel te maken met een inflatie aan overheidsuitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen. Dat heeft gevolgen voor de fiscale druk.’

‘Het resultaat is een opmars van het populisme. We gaan naar een politiek van extremen. Je kan veel zeggen van de Republikeinse president Donald Trump, maar kijk naar de Democratische kandidaten voor de volgende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ze hebben ook een agressiever beleid voor ogen. Dus zowel aan linkse als aan rechtse kant krijgen we te maken met extremen. Ook dat creëert veel onzekerheid.’

Hoe kijkt u naar de Europese richtlijn MiFID II? Heeft die de fondsensector grondig hertekend?
Turtelboom: ‘Een gevolg van de toenemende regelgeving is vooral dat de kostenbasis verzwaart. Kijk naar de aandelen van vermogensbeheerders. Die doen het vaak slecht. Ze worden geconfronteerd met hogere kosten en de inkomsten stijgen niet. Daardoor zien we meer consolidatie om schaalgrootte te creëren.’

‘Een ander belangrijk gevolg van MiFID II is dat iedereen focust op dezelfde producten. Op lange termijn is dat niet houdbaar en krijg je extra prijsconcurrentie.’

Hoe kijkt u naar het groeiende succes van de indexfondsen?
Turtelboom: ‘Het duurt tot het stopt, en het zal ooit stoppen. Een markt waarin iedereen passief belegt, is geen markt meer. Ik ben positiever over actief beheer dan over passief beheer.’

U beleeft de brexit vanop de eerste rij. Hoe kijkt u ernaar?
Turtelboom: ‘De brexit toont aan hoe moeilijk een democratisch systeem het heeft met iets waarover iedereen zo verdeeld is. Niet alleen politieke partijen, maar ook banken, voetbalclubs, allemaal hebben ze een verschillende mening over de brexit. Wat er ook komt, die breuklijnen blijven. De maatschappij zal verdeeld blijven, en het politiek systeem zal het zeer moeilijk hebben.’

‘Op middellange termijn is de brexit een desastreuze zaak. Als een land beslist uit een club te stappen die economische stabiliteit biedt, die de grootste handelspartner is, dan is dat toch moeilijk te verantwoorden. Het idee dat het Verenigd Koninkrijk een beter handelsverdrag zal sluiten met Japan dan het verdrag dat de Europese Unie sloot, is utopisch. Ik vrees voor de economische gevolgen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud