Beleggers in alternatieve fondsen kunnen meerwaardetaks terugvorderen

Het gaat onder meer om fondsen die beleggen in vastgoed. ©jonas lampens

Beleggers die tot eind 2017 een alternatief beleggingsfonds kochten en dat intussen verkocht hebben, hebben mogelijk recht op een terugbetaling van de meerwaardetaks. Dat maakt een recente circulaire van de administratie duidelijk.

Sinds 2006 betalen beleggers die beleggen in kapitalisatiefondsen met vastrentende effecten (obligaties, geldmarktinstrumenten…) een taks op de meerwaarde. Tot 2013 was die taks enkel van toepassing op fondsen met een Europees paspoort – een paspoort waarmee fondsen makkelijk in alle Europese landen kunnen worden verdeeld, maar op 1 juli 2013 werd de taks uitgebreid naar fondsen zonder paspoort, op voorwaarde dat de fondsen in beursgenoteerde effecten belegden.

De meerwaardetaks die geheven is op de fondsen die vóór eind 2017 werden gekocht, is mogelijk ten onrechte ingehouden en dus kan ze teruggevorderd worden.
Pierre-Olivier van Caubergh
Advocaat bij Clifford Chance

Een circulaire van de administratie hief in 2016 echter ook die laatste voorwaarde op. Concreet betekende dat dat fondsen die beleggen in illiquide effecten, zoals vastgoed, niet-genoteerde aandelen (private equity) of niet-genoteerde obligaties, binnen de toepassing van de Reynderstaks vielen als ze meer dan 10 procent - 25 procent vóór 2018 - in vastrentende effecten belegden. ‘Ook private privaks en hefboomfondsen behoorden tot die groep’, zegt Pierre-Olivier van Caubergh, advocaat bij Clifford Chance.

Op 1 januari 2018 werd die uitbreiding ook bij wet bekrachtigd voor fondsen die na die datum werden gekocht. Veel discussie ontstond nadien over de fondsen die voor 1 januari 2018 werden gekocht. Die moesten op basis van de circulaire van 2016 ook op meerwaarden belast worden, maar volgens fiscalisten was dat in strijd met de wet. 

Terugvorderen

In een recente circulaire van eind september komt de administratie nu terug op haar standpunt van april 2016. ‘Concreet betekent dat dat de meerwaardetaks die geheven is op de fondsen die voor eind 2017 gekocht werden mogelijk ten onrechte is ingehouden en dus teruggevorderd kan worden’, zegt Van Caubergh.

Wie zijn alternatief fonds intussen verkocht, gaat best na of er effectief meerwaardetaks werd afgehouden. ‘Is dat het geval en belegde het fonds in illiquide effecten, dan dient de belastingplichtige een bezwaarschrift in te dienen om de terugbetaling van de betaalde belastingen te verkrijgen’, luidt het ook in de nieuwe circulaire.

Over hoeveel fondsen het gaat, is moeilijk in te schatten, maar duidelijk is wel dat het om een minderheid van de fondsenmarkt gaat. Het gros van de fondsen die in België worden verkocht zijn fondsen die in liquide effecten beleggen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud