Advertentie
netto

Belgische belegger kiest resoluut voor duurzame fondsen

©Â© Kevin George

Van het recordbedrag van 199 miljard euro in Belgische beleggingsfondsen is 56 procent duurzaam belegd. Een jaar geleden was dat nog 51 procent, leren cijfers van de toezichthouder FSMA.

Sinds begin dit jaar is het voor beleggers eenvoudiger geworden om te zien of een beleggingsfonds belegt volgens duurzaamheidskenmerken. Europese regels verplichten de aanbieders van fondsen om hun fondsen toe te wijzen aan een van de drie categorieën volgens duurzaamheid.

De grijze categorie - artikel 6 van de Europese SFDR-regels - bevat fondsen zonder duurzaamheidskenmerken. De lichtgroene fondsen (artikel 8) hebben wel duurzaamheidskenmerken, maar geen duurzaamheidsdoelstellingen. De donkergroene categorie (artikel 9) streeft naar een duurzame impact op mens en maatschappij.

112
MILJARD EURO
Van de 199 miljard euro in Belgische fondsen zat eind september 112 miljard euro in fondsen met duurzaamheidskenmerken.

Van de 199 miljard euro die eind september in Belgische fondsen belegd was, behoorde 104 miljard euro tot de lichtgroene categorie en 8 miljard tot de donkergroene. Het belang van duurzame fondsen steeg in een jaar van 51 naar 56 procent. De groei is ook duidelijk te zien in de grafiek die de toestroom van vers beleggersgeld in kaart brengt (zie onder). De grootste instroom manifesteert zich in de lichtgroene categorie. De niet-duurzame fondsen zagen in het derde kwartaal van dit jaar een duidelijke uitstroom.

Minderheid

Dat duurzame fondsen een bewuste keuze van de belegger zijn, blijkt ook uit het feit dat de duurzame fondsen in aantal nog in de minderheid zijn. Amper 32 procent van de Belgische fondsen is lichtgroen of donkergroen, maar ze staan wel voor meer dan de helft van het belegd vermogen in fondsen in.

De indeling in duurzame categorieën is wel nog gebaseerd op verklaringen van de fondsenhuizen. Het is wachten op een verfijning van de Europese regels vooraleer de toezichthouder FSMA daar ook controle kan op uitoefenen. Tot dan geeft de FSMA enkel aan donkergroene fondsen de toelating zich in publiciteit ‘duurzame fondsen’ te noemen.

Geen Luxemburgse sicavs

De toezichthouder, die voortaan de fondsenstatistieken op kwartaalbasis publiceert, wijst erop dat de gegevens alleen slaan op de Belgische fondsen. In ons land worden ook buitenlandse fondsen, zoals de Luxemburgse sicavs, aangeboden. Volgens cijfers van de fondsenfederatie Beama totaliseerde het belegde vermogen in fondsen in België eind juni 260 miljard euro, wat betekent dat Belgische fondsen met bijna 200 miljard euro ruim driekwart van de fondsenmarkt in ons land vertegenwoordigen.

Er is duidelijk sprake van een schaalvergroting in de fondsensector, wat een positieve impact heeft op de kosten.
Jean-Paul Servais
Voorzitter FSMA

Duidelijk is dat het belegd vermogen in Belgische fondsen de Europese trend volgt. Tussen september 2020 en september 2021 groeide het vermogen in Belgische fondsen met 27 procent tot een record van 199 miljard euro, in oktober was er een verdere toename tot 205 miljard euro.

Een deel van de stijging is te danken aan de stijgende beurzen, maar er stroomde ook 17 miljard euro vers beleggersgeld in de fondsen, bijna uitsluitend in duurzame fondsen. ‘We zien dat de inlagen op het spaarboekje niet meer stijgen, maar stabiliseren. Belgen vinden steeds meer de weg naar beleggingsfondsen’, zegt Jean-Paul Servais, voorzitter van FSMA.

De essentie

  • Van de 199 miljard euro in Belgische fondsen, zit 56 procent in fondsen met duurzaamheidskenmerken.
  • Vers beleggersgeld stroomt bijna uitsluitend naar duurzame fondsen.
  • Het aantal Belgische compartimenten - die kapitalisatie- en dividendfondsen bundelen - daalde de voorbije twaalf maanden met 12 procent. De fondsen worden dus groter en goedkoper.

Opvallend nog in de statistieken van de FSMA is dat de groei van het belegd vermogen in fondsen zich manifesteert in een omgeving waarin het aantal fondsen daalt. Het aantal Belgische compartimenten - die zowel de kapitalisatie- als de dividendvariant van een fonds bundelen - daalde de voorbije twaalf maanden van 774 naar 681, een daling van liefst 12 procent.

‘Er is duidelijk sprake van een schaalvergroting in de fondsensector, wat een positieve impact heeft op de kosten', zegt Servais. 'De kosten van fondsen zitten gemiddeld in een dalende trend.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud