‘Belgische pensioenfondsen hebben voldoende buffers'

Philippe Neyt, de voorzitter van Pensioplus, de vereniging van Belgische pensioenfondsen. ©Jonas Lampens

De problemen waarmee de Nederlandse pensioenfondsen kampen, doen zich nauwelijks voor in België. ‘De Belgische pensioenfondsen horen bij de gezondste van Europa', zegt Philippe Neyt, de voorzitter van Pensioplus, de vereniging van Belgische pensioenfondsen.

Miljoenen Nederlanders dreigen vanaf eind dit jaar minder pensioen te ontvangen. De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is door de coronacrisis flink verslechterd. Met een gemiddelde dekkingsgraad van 85 procent zijn de meeste fondsen waarschijnlijk onder de kritische dekkingsgraad gezakt. Er wordt gevreesd dat ze daardoor de pensioenen moeten verlagen.

Uit de stresstest die de Europese toezichthouder EIOPA vorig jaar heeft uitgevoerd bleek dat de Belgische pensioenfondsen bij de gezondste in Europa horen.
Philip Neyt
Voorzitter Pensioplus

'In België is de situatie veel minder dramatisch’, zegt Philip Neyt. ‘We houden de vinger aan de pols, maar uit de stresstest die de Europese toezichthouder EIOPA vorig jaar heeft uitgevoerd bleek dat de Belgische pensioenfondsen bij de gezondste van Europa horen.' In de test werd nagegaan wat met de pensioenfondsen zou gebeuren als aandelen en vastgoed 40 procent minder waard werden, zonder te herstellen. In dat geval zou de gemiddelde dekkingsgraad van de Belgische pensioenfondsen dalen van 123 naar 102 procent. Dat betekent dat ze zelfs na die correctie nog voldoende buffer hebben.

‘Zo’n correctie hebben we vandaag nog niet gezien, zeker niet in het vastgoed’, zegt Neyt. ‘Bovendien was de test gebaseerd op de situatie eind 2018. In 2019 boekten pensioenfondsen nog een winst van gemiddeld 16,3 procent.’

Rendementsgarantie

Maar er zijn nog andere redenen waarom de situatie in België minder dramatisch is. 'In Nederland komt meer dan de helft van het pensioen uit de tweede pijler, in België ligt dat een stuk lager. Wij hebben vier pensioenpijlers, die losstaan van elkaar. Bovendien is er in België geen rechtstreeks verband tussen de dekkingsgraad van pensioenfondsen en de pensioenen die mensen krijgen. In ons land geldt sowieso een rendementsgarantie van 1,75 procent die de werkgevers moeten nakomen op de stortingen, wat een bijkomende buffer is', zegt Neyt.

Panikeren is bij een langetermijninvestering uit den boze.
Philip Neyt
Voorzitter Pensioplus

De voorzitter benadrukt wel dat de stresstest gebaseerd is op gemiddeldes, en dat zeker niet uit te sluiten valt dat de coronacrisis de dekkingsgraad van enkele pensioenfondsen onder 100 procent heeft geduwd. ‘Voor die fondsen zullen er herstelmaatregelen komen, zoals die ook in 2008 werden uitgerold. De fondsen konden zich toen heel snel herstellen.’ Voor die herstelplannen is het volgens Neyt echter nog iets te vroeg. 'We moeten afwachten tot de storm wat is gaan liggen om de schade op te meten. Panikeren is bij een langetermijninvestering uit den boze', zegt hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud