Advertentie

‘Bij de energietransitie mogen we de sociale dimensie niet vergeten'

©REUTERS

‘De energietransitie draait niet alleen om het milieu, ze heeft ook een sociale component. De transitie moet voor iedereen betaalbaar blijven.’ Dat zegt David Finger, de beheerder van het Smart Energy-fonds van Allianz Global Investors.

1. In welke bedrijven belegt uw Smart Energy-fonds?

David Finger: ‘We beleggen in bedrijven die bijdragen aan en voordeel halen uit de energietransitie. Het gaat om bedrijven die actief zijn in drie segmenten: milieuvriendelijke energieopwekking, zoals hernieuwbare energie, efficiënte energieopslag, zoals de producenten van batterijen, en duurzame energie- consumptie, zoals e-wagens en slimme elektriciteitsnetwerken.’

‘Elk van die drie segmenten zal de komende jaren zeer sterk groeien. De globale cumulatieve energieopslag bijvoorbeeld zal de komende 20 jaar met 28 procent per jaar groeien. De vraag naar lithiumbatterijen zal de komende tien jaar vervijfvoudigen.’

David Finger. ©Daniel Banner

‘Het fonds hanteert een thematische aanpak waarmee we geen enkele van de 17 ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit het oog verliezen. We gaan verder dan de milieu-impact alleen, ook de sociale dimensie van de energietransitie is belangrijk. Ze moet betaalbaar blijven voor de mensen.’

2. Wat betekent dat voor de sectorverdeling van uw fonds?

Finger: ‘Bij een Smart Energy-fonds denkt iedereen aan een fonds dat uitsluitend belegt in de energiesector of in bedrijven waarvan de ecologische voetafdruk heel klein is. Dat is niet noodzakelijk het geval. We kijken niet alleen naar de voetafdruk, we kijken ook naar de handafdruk: bedrijven die de ecologische voetafdruk van andere bedrijven kunnen verlichten. Een voorbeeld is een producent van isolatiemateriaal. Dankzij isolatie wordt de ecologische voetafdruk van woningen stevig gereduceerd.’

‘Op sectorvlak is het fonds vooral aanwezig in de industrie, materialen, duurzame consumptiegoederen, nutsbedrijven en de technologie. De traditionele energiesector is nauwelijks vertegenwoordigd. Qua regionale samenstelling heeft het fonds een sterke spreiding. De VS vertegenwoordigen maar 22 procent, terwijl China een gewicht van bijna 18 procent heeft. Dat komt vooral voort uit participaties in zonne-energie.’

3. Kunt u enkele voorbeelden geven van bedrijven waarin het fonds belegt?

Finger: ‘Een voorbeeld is de Duits-Spaanse fabrikant van windturbines Siemens Gamesa, een globale leider in dit marktsegment. De groep heeft een innovatief ontwerp van turbines en kan windenergie combineren met waterstofproductie via zijn partner Siemens Energy.’

‘Bij de energieopslag is het chemiebedrijf Albemarle een goed voorbeeld. Met een marktaandeel van 20 procent is het de grootste producent van lithium in de wereld. Lithium is een belangrijke component van de batterijen van elektrische wagens.’

‘Voor het segment van de energieconsumptie kiezen we onder meer voor het Japanse Nidec Corporation. Dat is de grootste producent van motoren voor elektrische apparaten. Nidec beschikt over een wijd arsenaal van technologieën die de elektrificatie van toestellen kunnen ondersteunen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud