‘Digitale tokens kunnen boost geven aan beleggingen in infrastructuur'

©Bloomberg

Eind april lanceerde de Europese Investeringsbank haar eerste digitale obligatie via de blockchain van ethereum. ‘Tokenisatie heeft alles in zich om de komende twee jaar mainstream te worden’, zegt Emmanuelle Pecenicic, die voor BNP Paribas Asset Management de evoluties van de blockchain in de fondsensector op de voet volgt.

1/ Wat is tokenisatie en hoe kan ze gebruikt worden in de fondsensector?

Emmanuelle Pecenicic: ‘Tokenisatie is het proces waarbij een digitale versie gemaakt wordt van een niet- digitaal voorwerp of actief. In de beleggerswereld gaat het bijvoorbeeld om een schuldinstrument, maar ook om kunst. De nieuwe technologie biedt tal van voordelen. Omdat tokens op secundaire markten verhandeld kunnen worden, verbetert de verhandelbaarheid van activa die vandaag moeilijk te verhandelen zijn. Verder maakt tokenisatie snellere en goedkopere transacties mogelijk. Omdat ze op een open platform gebeurt, kunnen fondsenhuizen rechtstreeks klanten benaderen. Verder creëert tokenisatie een veel grotere transparantie. In de token wordt alle relevante informatie opgeslagen, zoals de informatie over het onderliggende actief en over de tokenhouder. Het gevolg is een verbreding van de toegang. Meer beleggers krijgen toegang tot voorheen onbetaalbare of moeilijk verdeelbare activaklassen.’

2/ Wat kunnen de gevolgen zijn voor de fondsenhuizen?

Pecenicic: ‘Tokenisatie kan het financiële landschap grondig veranderen en nieuwe kansen scheppen voor banken en vermogensbeheerders. Dat kan in de eerste plaats op het vlak van de operationele activiteiten door de efficiëntie te verhogen. Maar tokenisatie creëert ook nieuwe beleggingskansen, waardoor bijvoorbeeld de gemengde fondsen of multi-activafondsen een nog veel bredere toegang tot instrumenten kunnen krijgen. Een voorbeeld vormt de infrastructuur. Die fors groeiende markt zoekt geld. De financiering verloopt niet altijd vlot, omdat er geen liquide markt is. Met de tokenisatie kunnen we dat probleem oplossen. Maar denk ook aan grondstoffen, kunst of wijn. Uiteindelijk zouden vooral de eindbeleggers, of het nu particuliere of institutionele beleggers zijn, er baat bij hebben, omdat ze toegang krijgen tot alternatieve beleggingen. Die zullen in 2025 naar verwachting goed zijn voor 18 à 24 procent van de wereldwijde belegbare markt.’

3/ Binnen welke termijn ziet u tokenisatie mainstream worden?

Pecenicic: ‘Vermogensbeheerders zullen al dit jaar de tokenisatie volop testen, waardoor ze de komende twee jaar al mainstream kan worden. Maar de onzekerheid op het vlak van de regelgeving is een van de grootste obstakels die de ontwikkeling in de weg staan. De uitdagingen voor de regelgever bestaan erin te garanderen dat tokenmarkten de financiële stabiliteit, de marktintegriteit en de beleggersbescherming niet in de weg staan. Een ander obstakel zijn de valuta. Er zijn stabiele munten nodig, uitgegeven door gerenommeerde instellingen of centrale banken, om de transacties snel te kunnen afwikkelen. Anders worden de activa in de keten beheerd en de contanten buiten de keten, wat de snelheid van de afwikkeling niet ten goede komt. Er zijn veel initiatieven van centrale banken om digitale munten te onderzoeken. De experimentele uitgifte van een digitale obligatie door de Europese Investeringsbank is op dat vlak heel goed nieuws.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud