‘Europees pensioenspaarproduct zal tweede pijler op zijn kop zetten'

©ANP XTRA

Europa werkt aan een uniform pensioenspaarproduct waarin iedereen vrijwillig kan beleggen. Volgens Hans van Meerten, hoogleraar internationaal pensioenrecht aan de Universiteit van Utrecht, kan zo’n product de markt van Europese pensioenfondsen grondig dooreenschudden.

1. Wat is een PEPP en wanneer komt het product op de markt?

Hans van Meerten: ‘Een Europese verordening van juni 2019 heeft het pad geëffend voor een pensioenspaarproduct met Europees paspoort, een pan-European personal pension product (PEPP). Dat is een vrijwillig en persoonlijk product waarmee Europeanen kunnen sparen voor hun pensioen. Vandaag spaart slechts 27 procent van de Europeanen tussen 25 en 59 jaar zelf in een pensioenproduct. Het PEPP zal kunnen worden aangeboden door financiële dienstverleners, van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen tot vermogensbeheerders en banken. Het PEPP is niet bedoeld als een alternatief voor het wettelijk pensioen of het bedrijfspensioen. Het is een product waarin iedereen vrij kan beslissen er al dan niet in te beleggen. De eerste producten komen wellicht in 2021 op de markt. Verschillende spelers ontwikkelen zo’n PEPP.’

2. Waarom kan het PEPP de tweede pensioenpijler op zijn kop zetten?

Van Meerten: ‘Het is denkbaar dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden in zo’n PEPP te beleggen. Vandaag kunnen veel pensioenuitvoerders enkel een collectief pensioenplan aanbieden, en dan is elke werknemer verplicht te storten in hetzelfde pensioenfonds of in dezelfde groepsverzekering. Met een PEPP kan de werkgever een op maat gesneden pensioenplan voor zijn werknemers ontwikkelen. Bovendien lost het een ander probleem op. De huidige collectieve plannen zijn moeilijk meeneembaar als een werknemer bij een andere werkgever aan de slag gaat, en al helemaal complex wordt het als de werknemer in een andere Europese lidstaat gaat werken. Met een Europees gereguleerd product valt die drempel weg. Ten slotte is aan aanbodzijde een schokgolf mogelijk omdat ook fondsenhuizen of zelfs IT-bedrijven een PEPP kunnen aanbieden.’

3. Wat betekent het voor de pensioenspaarfondsen die al in de derde pijler bestaan?

Van Meerten: ‘Het grote voordeel is dat het PEPP een gestandaardiseerd product is dat over heel Europa kan worden gebruikt. Het biedt dus een antwoord op de fragmentatie die in Europa bestaat voor persoonlijke pensioenproducten. Daardoor kunnen aanbieders niet maximaal gebruikmaken van schaalvoordelen, innovatie en risicodiversificatie. Het gevolg is een gebrek aan liquiditeit en diepte op de kapitaalmarkten. Pensioensparen kan dan duurder uitvallen en dus minder aantrekkelijk zijn voor de spaarder. Met een PEPP zijn die schaalvoordelen wel haalbaar. Pensioenspaarproducten hebben vandaag al een fiscaal voordeel, maar dat hoeft voor de PEPP-producten geen probleem te zijn. De Europese Commissie heeft de lidstaten al aangemoedigd om de lokale fiscale voordelen ook toe te kennen voor PEPP-producten om een gelijke behandeling te garanderen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud