‘Het zal nog lang duren voor alle bedrijven echt duurzaam zijn’

©Diego Franssens

‘We staan nog maar aan het begin van de weg naar duurzaamheid. Er is nog heel wat groeipotentieel voor bedrijven die duurzaam willen ondernemen of impact willen hebben op mens en milieu.’ Dat zegt Hilde Veelaert, die bij de Nederlandse vermogensbeheerder Actiam aan de slag is als chief investment officer ad interim.

De 49-jarige Veelaert begon haar loopbaan bij het Antwerpse Anhyp, dat in 1999 werd overgenomen door AXA. ‘De beleggingsactiviteiten van de groep werden enkele jaren na de fusie ondergebracht in Parijs, maar dat pendelen naar Frankrijk zag ik op een gegeven moment niet meer zitten’, zegt ze. Zo kwam Veelaert in 2003 terecht bij het Nederlandse SNS Asset Management - nu Actiam. Ze begon er als fondsbeheerder en werd later hoofd aandelen. Vandaag bekleedt ze de functie van chief investment officer.

Actiam is een Nederlandse vermogensbeheerder met 58 miljard euro onder beheer, waaronder de beleggingsactiva van verzekeraars en van de Nederlandse bank ASN. De focus op duurzaam beleggen is ingebakken, want al sinds de jaren 90 is het een pijler van het beleggingsbeleid. Onlangs lanceerde Actiam een engagementprogramma tegen ontbossing. ‘Met satellietbeelden brengen we in kaart in welke mate bedrijven en hun toeleveringsketens betrokken zijn bij ontbossing, en welke acties ze ondernemen om dat tegen te gaan. Dat helpt ons streven naar het einde van de ontbossing in 2030’, zegt Veelaert.

Met satellietbeelden brengen we in kaart welke bedrijven betrokken zijn bij ontbossing.

Actiam biedt in Nederland onder eigen label 16 beleggingsfondsen aan. ‘Ze zijn voorlopig niet geregistreerd in België, maar we sluiten niet uit dat we dat nog doen.’ Als chief investment officer stippelt Veelaert mee het beleggingsbeleid van de fondsen uit.

Hoe kijkt u vandaag naar de financiële markten?

Hilde Veelaert: ‘We zijn eerder optimistisch. De komende twaalf maanden verwachten we een licht positief rendement op de aandelenmarkten. We zien dat centrale banken toch hun lessen hebben getrokken uit de financiële crisis en tijdens de coronacrisis veel sneller hebben gereageerd. Dat heeft geresulteerd in een uitzonderlijk snel herstel van de beurzen. We denken dat daar nog wat rek op zit. De beurzen zijn duur, maar door de economische heropleving zullen we in 2021 winststijgingen van 20 à 30 procent zien, die zich ook in 2022 zullen doorzetten.’

‘Let wel, we denken niet dat we zomaar een rustig stijgende markt zullen zien. Er zal de komende maanden veel volatiliteit zijn, die nog fors kan toenemen als de coronarisico’s weer oplaaien. Denk aan strengere lockdowns of vertragingen in de uitrol van de vaccinaties.’

Welke aandelen genieten momenteel uw voorkeur?

Veelaert: ‘We zijn toch meer in de richting van waardeaandelen gaan kijken. Bij de groeiaandelen zien we duidelijke tekenen van overwaardering. De grote techbedrijven, die de forse beurzenrit mee hebben mogelijk gemaakt, staan onder druk door overheden die hun monopolieposities in vraag stellen.’

‘Begin dit jaar zagen we ook de kans om in te zetten op sectoren die fel achtergebleven zijn. Een goed voorbeeld zijn de banken. De langetermijnrentes zijn gestabiliseerd en kunnen wat opwaartse druk krijgen door het economisch herstel. Als dat gebeurt, is dat positief voor de banken.’

Verwacht u dat inflatie dit jaar de kop opsteekt?

Veelaert: ‘Een fors hogere inflatie is niet ons basisscenario. Maar door een bijsturing in het beleid van de Amerikaanse centrale bank is er wel ruimte om tijdelijk boven de inflatiedoelstelling uit te komen. De monetaire stimulus van de afgelopen jaren heeft geleid tot forse prijsstijgingen op de financiële markten. Tapering, het afbouwen van de steunaankopen door de centrale banken, zie ik niet als een risico voor de financiële markten. Als centrale banken hun expansieve politiek beginnen af te bouwen, betekent dat dat het covidrisico achter de rug is.’

In België zie ik hoge instapkosten voor de fondsen. Die zijn in Nederland een pak lager.

Amerikaanse aandelen palmen nog altijd het grootste deel van de wereldwijde aandelenmarkten in. Is dat ook zo in uw portefeuilles?

Veelaert: ‘We zijn toch iets positiever geworden over Europa. Dat heeft te maken met de verwachte rotatie naar waardeaandelen, die positiever zou moeten uitdraaien voor Europese aandelen. Bovendien zijn Europese aandelen de voorbije maanden minder hersteld dan de Amerikaanse.’

‘Voorts zullen Europese aandelen ook meer profiteren van de toenemende aandacht voor duurzame beleggingen. We zien dat Europa daar verder in staat dan de Verenigde Staten. Europese bedrijven moeten binnenkort voldoen aan strengere rapporteringseisen over hun duurzame activiteiten. Die evolutie zal ertoe leiden dat beleggers op zoek gaan naar de beste jongetjes in de klas en minder zullen beleggen in bedrijven die niet duurzaam zijn.’

Actiam heeft een lange historiek in duurzaam beleggen. Hoe meet u de duurzaamheid van bedrijven?

Veelaert: ‘We hebben een eigen ESG-dashboard ontwikkeld, waar ook onze klanten toegang toe krijgen. We brengen de CO₂-uitstoot van bedrijven in kaart, hun waterverbruik, welke engagementen ze nemen... We zijn daar heel transparant over in onze rapporten aan de klanten.’

Is dat nu al makkelijk te meten?

Veelaert: ‘Het klopt dat er wereldwijd nog weinig standaardisatie is. De Europese taxonomie - Europese regels die bedrijven verplichten om hun duurzame activiteiten in kaart te brengen - zal zeker helpen om belangrijke stappen vooruit te zetten.’

Duurzaamheid 20 jaar geleden is niet vergelijkbaar met wat we vandaag als duurzaam beschouwen.

Gaan we door de groeiende aandacht voor duurzaamheid niet snel naar een situatie waarin alle bedrijven duurzaam zijn, omdat de niet-duurzame niet langer levensvatbaar zullen zijn?

Veelaert: ‘Nee, dat denk ik niet. Het zal nog lang duren voor alle bedrijven echt duurzaam zijn. Vergeet niet dat de normen voortdurend opschuiven. Duurzaamheid 20 jaar geleden is niet vergelijkbaar met wat we vandaag als duurzaam beschouwen. We moeten bedrijven ook tijd geven. Je kan niet verwachten van een oliegroep dat die van de ene op de andere dag duurzaam is.’

‘We hebben wel al een hele weg afgelegd. Vroeger werd duurzaam beleggen als een aparte activaklasse gezien. Ook werd ervan uitgegaan dat duurzaamheid een kostprijs had, en dus tot lagere rendementen leidde. Vandaag is die scepsis weg en maakt duurzaamheid integraal deel uit van de financiële wereld. De focus ligt ook niet meer alleen op milieu. Ook deugdelijk bestuur en de maatschappelijke rol van bedrijven worden bekeken. Bedrijven die fouten maken tegen duurzaamheid worden nu afgestraft.’

U biedt enkele duurzame indexproducten aan. Op welke indexen zijn die gebaseerd?

Veelaert: ‘Wij bieden geen pure passieve producten aan. We voegen aan de index nog een filter toe. We kijken naar brede MSCI-indexen, maar sluiten bedrijven uit op basis van onze eigen duurzaamheidsanalyse. Gemiddeld wordt zo’n 20 procent van de bedrijven uitgesloten.’

‘We kiezen niet voor puur passieve producten omdat we vinden dat duurzaamheidsindexen vaak kijken naar maar één duurzaamheidsaspect. Ofwel ligt de focus op CO₂-uitstoot, ofwel op impact. Wij vinden duurzaam beleggen complexer, we willen het hele plaatje meehebben.’

‘Los daarvan denken we dat een combinatie van actief en passief beheer nodig is. Wij bieden beide. Het hangt ook af van de voorkeur van de belegger. Wie een laag risicoprofiel heeft en goedkoop wil beleggen, kiest beter voor pure indexproducten.’

Met een impactfonds wilt u inzetten op bedrijven die een impact hebben op mens en milieu. Kunt u enkele voorbeelden geven?

Veelaert: ‘We hebben enkele innovatieve impactbedrijven in portefeuille. Die zijn relatief duur, maar bieden mooie groeivooruitzichten. Teladoc Health, dat medisch advies via internet of telefoon verschaft, is een goed voorbeeld. Dat bedrijf zag door de coronacrisis in het Westen een forse groei en is ook meer en meer actief in ontwikkelingslanden. Een ander voorbeeld is Safaricom, een Keniaans telecombedrijf dat mobiele diensten biedt zoals online betalen en toegang tot opleidingen. Met dergelijke bedrijven slaan we een dubbelslag. Ze hebben een positieve impact op de samenleving en ze doen het zeer goed op de financiële markten.’

Leidt de zoektocht naar impactbedrijven niet tot fors hogere waarderingen?

Veelaert: ‘Ja, de wereldwijde index met impactbedrijven presteerde in 2020 zeer goed, al is dat ook wat vertekend door aandelen van de elektrischeautobouwers Tesla en BYD. Maar ondanks de forse rit zijn we nog altijd positief. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor 2030 hebben tot gevolg dat er nog heel veel moet gebeuren. Het groeiverhaal is nog volledig intact.’

BIO

Hilde Veelaert

Geboren in 1971.
Begon in 1994 bij het Antwerpse Anhyp als fondsbeheerder.
Werkte als fondsbeheerder voor AXA Investment Managers in Den Haag (1999-2002) en Parijs (2002-2003).
Ging in 2003 aan de slag bij het toenmalige SNS Asset Management, later Actiam, in ’s Hertogenbosch als fondsbeheerder.
Werd er in 2014 hoofd aandelen.
Sinds 2020 chief investment officer ad interim.

‘We denken ook dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden het duurzaamheidsverhaal een boost zal geven. Bovendien komt er positief nieuws uit China. Het land wil tegen 2060 CO₂-neutraal zijn. Voorts zien we dat de focus niet langer alleen op klimaat ligt. Ook het sociale en het maatschappelijke krijgen meer aandacht.’

Welke diversificatie hebt u in de portefeuilles naast aandelen?

Veelaert: ‘In onze gemengde portefeuilles beleggen we ook in obligaties en beursgenoteerd vastgoed. We kiezen vooral voor kredietwaardige bedrijfsobligaties waar de renteverschillen volgens ons nog wat kunnen dalen. Voor risicovollere hoogrentende obligaties zijn we voorzichtiger. De Amerikaanse centrale bank heeft veel van die obligaties opgekocht, waardoor de koersen onvoldoende de risico’s reflecteren. Grondstoffen hebben we niet in portefeuille.’

Hoe belangrijk is markttiming in uw beleggingspolitiek?

Veelaert: ‘Een goede timing is zeer moeilijk, maar niet onbelangrijk. Soms kan je te vroeg uitstappen en een deel van de rit missen. Te laat uitstappen is dan ook weer niet goed. Je moet constant de juiste balans vinden.’

Helpt ervaring daarbij?

Veelaert: ‘Absoluut, ervaring maakt van jou een betere belegger. Hoewel niets zich 100 procent herhaalt, heb je door veel ervaring toch een goed referentiekader. Je probeert bepaalde situaties te vergelijken met wat je al hebt meegemaakt. Vandaag bijvoorbeeld kijken we toch met een andere bril naar het beleid van de centrale banken dan na de financiële crisis, toen het nog op een experiment leek. Ervaring leert je ook dat je het best ver wegblijft van speculatie, zoals we die zien in bitcoins of aandelen van Tesla. Kennis uit het verleden helpt je betere beslissingen te nemen.’

U bent ruim 15 jaar aan de slag in Nederland. Wat zijn in de fondsenwereld de belangrijkste verschillen met België?

Veelaert: ‘In België zie ik toch hoge instapkosten. Die zijn in Nederland een pak lager. Voorts zien we dat grootbanken in Nederland fondsen van derden aanbieden, iets wat in België nauwelijks gebeurt. Ook voor transparantie speelt de Nederlandse toezichthouder AFM een leidende rol. Anderzijds is het duurzame label Towards Sustainability in België lovenswaardig. In Nederland hebben we zo’n label nog niet echt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud