Advertentie
Advertentie
mijn geld

Kwart donkergroene fondsen dan toch niet zo duurzaam

©Filip Ysenbaert

Bijna honderd in ons land aangeboden beleggingsfondsen gelden niet langer als ‘donkergroen’. Strengere regels en de vrees beticht te worden van greenwashing dwongen grote fondsenhuizen hun duurzaamheidsclaim te herzien. Dat blijkt uit de Great Green Investment Investigation, een grootschalig onderzoek van Europese media waaraan De Tijd deelneemt.

425 beleggingsfondsen profileerden zich in juni vorig jaar als de meest duurzame fondsen in ons land, blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Morningstar. Zes maanden later heeft bijna een kwart daarvan (96) zijn donkergroene status ingeruild voor een minder duurzaam label.

Donkergroene fondsen zijn fondsen die duurzaamheidsdoelstellingen in hun beleggingsbeleid opnemen. Europa verbiedt die fondsen ‘significante’ schade toe te brengen aan mens en milieu. Maar het woord ‘significant’ laat veel ruimte voor interpretatie.

Advertentie

Het Great Green Investment Investigation, een onderzoek van De Tijd samen met de Nederlandse nieuwscollectieven Investico en Follow The Money en andere Europese media, legde eind vorig jaar bloot dat de helft van de donkergroene fondsen belegt in bedrijven met activiteiten in fossiele brandstoffen. Toezichthouders gaven aan dat dat geen wenselijke situatie is, maar dat de Europese regels nog onvoldoende afgelijnd zijn om daar iets aan te doen. ‘Pas in 2024 zullen we een volledig kader hebben om tegen greenwashing op te treden’, zei de Belgische toezichthouder FSMA toen.

Fijnere mazen

De mazen van het net zijn sinds begin dit jaar verfijnd. Terwijl fondsenhuizen vorig jaar hun keuze voor de donkergroene status konden verantwoorden door enkele zinnen toe te voegen aan het beleggingsbeleid in het prospectus, moet de keuze sinds begin dit jaar extra onderbouwd worden. Voor alle fondsen met het donkergroene label moeten de fondsenhuizen in het prospectus een addendum toevoegen waarin ze aangeven hoeveel procent het fonds minimaal in duurzame beleggingen investeert.

De striktere interpretatie die regelgevers aan donkergroene fondsen opleggen, noopt ons drie fondsen te herkwalificeren.

Degroof Petercam Asset Management

Die strengere regels, in combinatie met de toegenomen vrees dat ze beschuldigd worden van greenwashing, hebben fondsenhuizen ertoe aangezet hun donkergroene aanbod te herbekijken. Amundi, de grootste Europese fondsenbeheerder, bracht 100 donkergroene fondsen, met een gezamenlijk belegd vermogen van 45 miljard euro, onder in de minder duurzame lichtgroene categorie. Bij de Franse beheerder AXA Investment Managers gebeurde dat voor 16 fondsen die in ons land worden aangeboden. Beide beheerders verwijzen naar de gewijzigde prospectusregels sinds begin dit jaar.

Belgische fondsenhuizen

Bij de Belgische fondsenhuizen besliste Degroof Petercam Asset Management (DPAM) de status van drie donkergroene fondsen te herbekijken. ‘De striktere interpretatie die regelgevers aan donkergroene fondsen opleggen, noopt ons drie fondsen te herkwalificeren. De fondsen (DPAM B Equities World Sustainable, DPAM B Equities Europe Sustainable en DPAM B Equities Sustainable Food Trends) beleggen minstens 50 procent in duurzame beleggingen’, luidt het bij DPAM.

Advertentie
250
miljard euro
Volgens het onderzoeksbureau Morningstar stonden de donkergroene fondsen eind december in voor 250 miljard euro, een daling met 170 miljard euro tegenover eind september.

Ook Belfius Investment Partners, dat volgens het onderzoek van GGII vorig jaar zes donkergroene fondsen aanbood waarin minstens één bedrijf zat met activiteiten in fossiele brandstoffen, voert wijzigingen door. ‘Uit voorzichtigheid hebben we beslist al onze artikel 9-fondsen (donkergroene fondsen, nvdr) te herkwalificeren naar artikel 8 (lichtrgoen, nvdr). We sluiten niet uit om nadien te overwegen opnieuw naar donkergroen over te schakelen voor een aantal van onze fondsen', luidt het.

Marktleider KBC Asset Management voert geen aanpassingen door. KBC biedt vier fondsen aan met het donkergroene label. Het hanteert van bij de start een streng uitsluitingsbeleid voor zulke fondsen.

Enkele andere buitenlandse fondsenhuizen met Belgische aanwezigheid grepen wel in. Dat is onder meer het geval bij RobecoSAM, NNIP en BNP Paribas Asset Management.

Marktaandeel

Donkergroene fondsen stonden volgens het onderzoeksbureau Morningstar eind december in voor een belegd vermogen van ongeveer 250 miljard euro. Dat is een daling met 170 miljard euro, of 40 procent, tegenover eind september. Het marktaandeel van de fondsen daalt van 5,2 naar 3,3 procent.

De daling is uitsluitend te wijten aan de daling van het aantal donkergroene fondsen. Netto stroomt nog altijd meer geld in die fondsen dan in de minder duurzame fondsen. In 2022 waren de donkergroene fondsen de enige categorie die een netto-instroom lieten optekenen. Zowel de lichtgroene categorie, met duurzaamheidskenmerken, als de grijze categorie, zonder duurzaamheidskenmerken, zag vorig jaar beleggersgeld wegstromen.

Marc Van de Gucht, de directeur-generaal van de Belgische fondsenfederatie Beama, verwacht niet dat de komende maanden nog veel downgrades volgen. 'Veel fondsenhuizen hebben het voorzichtigheidsprincipe toegepast omdat de regelgeving nog onvoldoende duidelijk is. Ik verwacht eerder opnieuw een tegenovergestelde beweging als die duidelijkheid er komt', zegt hij. Van de Gucht onderstreept dat beleggers ook met de geherkwalificeerde lichtgroene fondsen nog altijd duurzaam beleggen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.