Meer dan 100 miljard euro in Belgische fondsen al duurzaam belegd

Meer dan de helft van het vermogen in Belgische fondsen wordt belegd volgens duurzame principes. Dat leert een onderzoek van de toezichthouder FSMA.

De Europese SFDR-regels verplichten fondsenhuizen sinds 10 maart aan te geven hoe duurzaam ze beleggen. Daarvoor moeten ze hun fondsen toewijzen aan een van de drie categorieën. De grijze producten, fondsen die alleen voldoen aan artikel 6 van de Europese regels, zijn fondsen zonder duurzaamheidskenmerken of zonder duurzame doelstellingen. De lichtgroene producten (artikel 8) hebben wel duurzaamheidskenmerken, maar geen duurzame doelstellingen. Het zijn vaak fondsen die ESG (Environment, Social en Governance) integreren in hun beleggingsbeleid. De donkergroene (artikel 9) producten hanteren duurzame doelstellingen en streven een impact op mens en maatschappij na. Vandaar dat vaak wordt gesproken over impactbeleggingen.

De essentie

  • Europa verplicht fondsenhuizen sinds 10 maart hun fondsen op te delen in drie groepen volgens duurzaamheid.
  • Meer dan de helft van het vermogen in Belgische fondsen is belegd volgens duurzame principes, leert onderzoek van de toezichthouder FSMA.
  • Het belang van de duurzame fondsen is sinds de coronacrisis fors toegenomen.

De toezichthouder FSMA onderzocht de voorbije weken hoe fondsenhuizen hun fondsen in die categorieën hebben ondergebracht. Het onderzoek heeft betrekking op de Belgische beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen, niet op de Luxemburgse sicavs die ook in ons land worden aangeboden maar niet onder het direct toezicht van de FSMA vallen.

Bij het begin van de coronacrisis stonden de lichtgroene fondsen in voor 43 procent van het fondsvermogen. Vandaag is dat al 50 procent.
FSMA

Uit de studie blijkt dat iets meer dan de helft van het vermogen van die Belgische fondsen, goed voor 100 miljard euro, duurzaamheidskenmerken heeft of duurzame doelstellingen ambieert. Opvallend is dat dat vermogen geparkeerd zit bij slechts 28 procent van de fondsen. Liefst 68 procent van de fondsen valt nog onder artikel 6.

Duurzame trend

Duidelijk is dat almaar meer beleggers bewust voor duurzame beleggingen kiezen. Bij het begin van de coronacrisis stonden de lichtgroene fondsen in voor 43 procent van het fondsvermogen. Vandaag is dat al 50 procent. Ook het belang van de donkergroene fondsen verdubbelde naar 4 procent. Volgens de FSMA bedroegen de netto-inschrijvingen in die fondsen over de beschouwde periode 18 miljard euro, terwijl de grijze fondsen een uitstroom van 6 miljard euro kenden.

De FSMA vraagt de fondsenhuizen omzichtig om te springen met de term ‘duurzaam’ in hun communicatie. Zo moet het verschil tussen een lichtgroen en donkergroen fonds duidelijk blijven. ‘Het gebruik van de term ‘duurzame belegging’ is voorbehouden aan artikel 9-producten. Andere fondsen vermijden zo veel mogelijk het woord ‘duurzaam’ in hun reclame. Als dat niet mogelijk is, verduidelijken ze in de publiciteit dat ze geen artikel 9-producten zijn’, zegt de FSMA. Wel voegt de toezichthouder eraan toe dat hij niet eist dat de bestaande artikel 8-fondsen - met ‘duurzaam’ in de naam - hun naam wijzigen.

Sinds de invoering van de SFDR vereist het label Towards Sustainability dat alle producten die een label aanvragen artikel 8 of artikel 9 zijn.
Tom Van den Berghe
Managing director van het Central Labelling Agency (CLA)

Uit het onderzoek van de FSMA blijkt ook dat het Belgische duurzame label ‘Towards Sustainability’ in lijn ligt met de Europese classificatie van de fondsen. ‘Bijna alle donkergroene fondsen en 56 procent van de lichtgroene fondsen hebben het duurzame label’, luidt het bij de FSMA. Voorts is geen enkel grijs product drager van het label. Dat laatste is ook niet de bedoeling. ‘Sinds de invoering van de SFDR vereist het label dat alle producten die een label aanvragen artikel 8 of artikel 9 zijn’, zegt Tom Van den Berghe, de managing director van het Central Labelling Agency (CLA), dat de labels toekent. In totaal hebben vandaag 476 fondsen het duurzame label, zowel fondsen naar Belgisch als naar buitenlands recht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud