Advertentie

‘Nieuwe behoeften van beleggers bieden kansen voor fondsensector'

‘Door de vergrijzing van de bevolking, de milieuproblematiek en de lage rente zijn de behoeften van beleggers veranderd. Fondsenhuizen kunnen daar perfect op inspelen’, zegt Corinne Lamesch. Sinds vorig jaar is ze voorzitster van de Luxemburgse fondsenfederatie Alfi, die 4.700 miljard euro onder de vleugels heeft.

Corinne Lamesch (49) heeft meer dan 20 jaar fondsenervaring in Luxemburg op de teller. Na een loopbaan als advocaat bij enkele gereputeerde advocatenkantoren kwam ze in 2008, in volle financiële crisis, bij de Luxemburgse poot van Fidelity International terecht, een van de grotere fondsenhuizen ter wereld.

'Fonds'. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine 'Fonds' brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én investment professional.

  • Zo kiest u een gemengd fonds dat elk weer trotseert
  • De favoriete fondsen van Riet Vijgen (Leo Stevens & Cie)
  • ‘Elke crisis heeft haar eigen uitdagingen’. Interview met Corinne Lamesch, voorzitster van ALFI

Woensdag 18 november gratis bij De Tijd.

‘Op dat moment beginnen was geen evidentie, maar het is me gelukt, mede dankzij mijn ervaring als advocaat’, zegt ze. ‘Vanuit mijn juridische fondsenachtergrond was het vrij makkelijk om de commerciële en operationele aspecten van de sector te leren kennen. Eigenlijk raad ik iedereen een juridische achtergrond aan. Het is goede basis voor elke job waarin je terechtkomt.’

Die ervaring hielp haar ook in het zadel als voorzitster van Alfi, de Luxemburgse fondsenfederatie. Met 4.700 miljard euro onder beheer en meer dan 100.000 geregistreerde fondsen (verdeeld over meer dan 14.000 compartimenten) is Luxemburg met voorsprong het belangrijkste fondsenland in Europa. ‘We zijn bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. Eind vorig jaar zaten we aan 4.800 miljard euro’, zegt de voorzitster van Alfi.

Wat zijn de belangrijkste missies van Alfi?

Corinne Lamesch: ‘Luxemburg is al jaren hét fondsencentrum in Europa. We willen die rol verder uitbouwen. We spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van fondsenhuizen die hun fondsen in meerdere landen willen aanbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de implementatie van nieuwe regelgeving.’

‘Voorts willen we bijkomende fondsenhuizen aantrekken en de troeven van het UCITS-kader (de Europese richtlijn die van beleggingsfondsen in Europa een cross-borderproduct heeft gemaakt, red.) buiten Europa exporteren. In Azië en Latijns-Amerika leveren we daarvoor al heel wat inspanningen. Tot slot is het belangrijk dat we meer zijn dan een belangenorganisatie van fondsenhuizen. We behartigen ook de belangen van de dienstverleners in de fondsensector.’

Waarom is Luxemburg nog altijd het belangrijkste land voor fondsenhuizen die hun fondsen in meerdere landen willen aanbieden?

Lamesch: ‘Dat is historisch gegroeid. Luxemburg heeft zeer snel gereageerd op de lancering van de eerste Europese fondsenrichtlijn 30 jaar geleden. Al snel zaten alle experten op het vlak van regelgeving en ondersteunende diensten hier bij elkaar. Wie fondsen in verschillende landen wil aanbieden, heeft specifieke kennis nodig. Als die in één expertisecentrum gebundeld zit, dan is de stap snel gezet. Vergeet ook niet dat Luxemburg een stabiel land is op het vlak van politiek en fiscaliteit, en dat het land nog altijd de hoogste kredietrating heeft.’

Door digitalisering kan de fondsensector veel efficiënter werken.

Hoe heeft de Luxemburgse fondsensector de coronacrisis doorstaan?

Lamesch: ‘Al bij al goed. In tegenstelling tot bij de financiële crisis in 2008 werd de sector niet geconfronteerd met een grote uitstroom. Integendeel, er was in die volatiele maanden ook instroom, wat betekent dat er bij de beleggers niet al te veel paniek was. Maar we moeten voorzichtig blijven. De volatiliteit is nog niet verdwenen en we kunnen zeker niet zeggen dat de crisis al voorbij is.’

Waar liggen de grote uitdagingen in de fondsensector?

Lamesch: ‘Ik zie heel wat uitdagingen, die ook kansen bieden. De fondsensector wordt geconfronteerd met druk op de kosten. Dat zal een tijd aanhouden. In die context is de kans groot dat we te maken krijgen met fusies en overnames.’

‘Ook zijn er geopolitieke ontwikkelingen die de verkoop van fondsen over de landsgrenzen heen moeilijker maken. Denk aan de brexit. Tegelijk zien we een wijziging in de behoeften van beleggers. De demografische evolutie toont de noodzaak van goede pensioenspaarproducten aan. Ook de toenemende aandacht voor milieu sijpelt door in de vraag naar duurzame beleggingen.’

‘Het lagerenteklimaat leidt voorts tot een uitgebreider productaanbod. Beleggers kijken meer en meer naar alternatieve activaklassen, maar ook naar producten met lage kosten zoals beursgenoteerde indexfondsen of trackers. Ten slotte blijft de regelgeving een uitdaging.’

In tegenstelling tot bij de financiële crisis in 2008 werd de sector niet geconfronteerd met een grote uitstroom. Integendeel.

De fondsensector is de voorbije jaren overstelpt met regelgeving. Welke bijkomende regels verwacht u nog?

Lamesch: ‘Er zijn nog enkele hangende dossiers. Het liquiditeitsbeheer bij fondsen stond de voorbije jaren hoog op de agenda van regelgevers, en de kans is groot dat er na de crisis een verdere harmonisering van liquiditeitstools komt. Voorts lanceerde de Europese Commissie onlangs een consultatie over de richtlijn voor alternatieve fondsen, de zogenaamde AIFMD. Met meer dan 100 vragen is de vragenlijst is zeer uitgebreid, wat doet vermoeden dat de herziening van de richtlijn meer wordt dan enkele technische aanpassingen.’

‘Ook de Europese Green Deal biedt heel wat kansen voor de fondsensector. De taxonomie, die een definitie van duurzame activiteiten bevat, zal het wettelijk kader voor duurzame beleggingen veranderen.’

Alfi stond jaren geleden mee aan de wieg van het Luxemburgse label voor duurzame beleggingsproducten LuxFLAG. Intussen hebben ook andere landen zo’n label ontwikkeld. Waarom komt er geen uniform Europees label?

Lamesch: ‘Zo’n label heeft een belangrijke signaalfunctie. Het probleem is dat de labelagentschappen in verschillende landen volgens verschillende criteria werken. Voor fondsenhuizen die in meerdere landen actief zijn, is dat verre van ideaal. Maar dat uniforme kader komt er wel als de taxonomie en de verplichte rapportering van bedrijven over hun duurzame activiteiten ingang vinden.’

En dan is er nog de technologische revolutie. Welke impact heeft die op de fondsensector?

Lamesch: ‘Door digitalisering kunnen we in de eerste plaats efficiënter werken. In de fondsensector kunnen nog grote stappen vooruit gezet worden in de ondersteunende diensten van middle- en backoffice. Artificiële intelligentie kan helpen portefeuilles

Ik ben een voorstander van zo veel mogelijk keuze voor de belegger.

te bouwen. Ik zie ook veel kansen voor blockchaintechnologie die mee operationele processen kan stroomlijnen.’

‘Maar we moeten ook rekening houden met de processen die al bestaan. Het is niet zo eenvoudig die snel te veranderen en er nieuwe technologieën op in te pluggen. Dat zal wat tijd vragen. Om die reden hebben we een fintechforum gelanceerd. Op dat platform kunnen fintechspelers en fondsenhuizen hun ervaringen met en inzichten in nieuwe technologieën delen, zodat er toepassingen komen die op grote schaal gebruikt kunnen worden. Recente voorbeelden zijn een KYC-platform (know your customer, waarmee aanbieders kunnen tegemoetkomen aan de verscherpte regels om alleen beleggingsproducten voor te stellen die in lijn liggen met het profiel van de klant, red.) dat moet helpen om klanten sneller te identificeren, en het gebruik van blockchain om de orderverwerking van fondsen gemakkelijker te laten verlopen. Die technologieën kunnen veel tijd besparen en arbeidsintensieve processen vervangen.’

Hoe kijkt u naar het debat over actief en passief beheer, waarbij indexfondsen inspelen op de minder goede prestatie van veel actief beheerde fondsen?

Lamesch: ‘Ik denk dat beide hun plaats hebben. Ik ben een voorstander van zo veel mogelijk keuze voor de belegger. Actief beheer vereist meer onderzoek en laat engagement met de geïnvesteerde bedrijven toe. Dat is een voordeel in het selectieproces van duurzame bedrijven. De passieve strategieën zijn dan weer kostenefficiënt. Als ik het totale beheerd vermogen in Luxemburgse fondsen bekijk, dan is minder dan 10 procent belegd in passieve strategieën.’

Wat zijn uw ambities met Alfi?

Lamesch: ‘We hebben vorig jaar een strategisch plan voor de komende vijf jaar voorgesteld om de uitdagingen in de fondsensector aan te gaan en de opportuniteiten te grijpen. Ik wil de fondsenmarkt verder helpen ontwikkelen en Alfi als één stem laten spreken, waarbij zowel de belangen van de fondsenhuizen als van de dienstverlenende spelers in de sector behartigd worden. Ook genderdiversiteit in de sector vind ik heel belangrijk. En aan de financiële opvoeding van de belegger moeten we blijven werken.’

BIO

Corinne Lamesch

Geboren in 1971.
Werkte als advocaat, gespecialiseerd in beleggingsfondsen, voor Allen & Overy (1998-2005) en Clifford Chance (2005-2008).
Werkt sinds 2008 bij Fidelity International Luxembourg.
Sinds 2019 voorzitster van de Vereniging van de Luxemburgse fondsenindustrie Alfi.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud