‘Ons doel is niet om populair te zijn bij de CEO's'

©rv

‘We zoeken altijd de dialoog met het management. Als dat niet mogelijk is, stropen we de mouwen op.’ Dat zeggen Catherine Berjal en Anne-Sophie d’Andlau, de activistische fondsbeheerders achter de brandbrief aan de Belgische luierfabrikant Ontex.

23 juli 2020. Ontex ontvangt een verschroeiende brief van de Franse vermogensbeheerder CIAM, die een belang van 3,5 procent heeft in de luierproducent. De brief laat niets aan de verbeelding over. ‘We zijn bezorgd over de financiële wanprestaties, het gebrek aan strategische richting en de samenstelling van de raad van bestuur. We hadden gehoopt dat met de aanstelling van een nieuwe voorzitter (Hans Van Bylen, ex-Henkel, red.) verandering zou komen, maar we zien weinig signalen dat Ontex de taak om waarde te creëren ernstig neemt’, valt te lezen.

'Fonds'. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine 'Fonds' brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én investment professional.

 • Interview met de beheerders achter de brandbrief aan Ontex. ‘Ons doel is niet om populair te zijn bij de CEO’s’
 • De favoriete fondsen van Steven De Punt
 • Beleggen in groene obligaties: niet langer een nichemarkt

Woensdag 23 september gratis bij De Tijd.

CIAM geeft het management nog tot 30 juli om met een duidelijk plan voor waardecreatie op de proppen te komen. ‘Slaagt het management daar niet in, dan moet de raad van bestuur het management ter verantwoording roepen en actie ondernemen’, luidt het. Eén week later volgt bij Ontex het ontslag van algemeen directeur Charles Bouaziz.

Achter CIAM - dat enkele honderden miljoenen euro’s beheert - zitten twee zelfbewuste Parijse dames die het fondsenhuis in 2010 oprichtten. ‘We kennen elkaar al 17 jaar. In 2010 stonden we na een lange managementervaring op een keerpunt in ons professionele leven. We hebben ervoor gekozen onze krachten te bundelen, iets waarover we al langer spraken’, zegt Berjal. De dames delen niet toevallig hetzelfde motto in het leven: ‘Wees niet bang om risico’s te nemen en geef nooit op.’

Die levensvisie uit zich in hoe ze hun fondsen beheren. ‘We beleggen in Europese aandelen met een groot potentieel, die onderhevig kunnen zijn aan gebeurtenissen als buy-outs, delisting, spin-offs, verkoop van activa, enzovoort. We beleggen met een sterk activistisch engagement om het opwaartse potentieel te realiseren’, zegt D’Andlau. In het verleden moesten bedrijven als Eurodisney, SFR en Ahold Delhaize al het hoofd buigen. Vandaag belegt CIAM onder meer in twee Belgische bedrijven: Ontex en Telenet.

Sommige bedrijven dulden geen tegenspraak.
Anne-Sophie D’Andlau
CIAM AM

Vanwaar de keuze voor Ontex en Telenet?

Catherine Berjal: ‘We investeren in bedrijven met een sterke concurrentiepositie en met een aantrekkelijke waardering. Beide bedrijven beantwoorden aan dat profiel. We zijn al meer dan twee jaar aandeelhouder en we denken dat hun opwaarts potentieel zeer groot is.’

U hebt zich de voorbije maanden stevig geroerd bij Ontex. Eind juli stapte de CEO op. Volstaat dat voor u?

Anne-Sophie d’Andlau: ‘We hebben er vertrouwen in dat dit een eerste stap is naar een beter deugdelijk bestuur, operationele veranderingen en een strategische herziening. Een duidelijk strategisch plan met tastbare doelstellingen is noodzakelijk.’

Het vertrek van de CEO werd door analisten positief onthaald. Hoe voelt het om erkenning te krijgen voor uw acties?

Berjal: ‘Het zou oneerlijk zijn te zeggen dat het niet goed voelt. Maar begrijp me niet verkeerd, we hebben het over begrepen worden in ons handelen, niet over het vertrek van een bepaalde persoon. Onze standpunten zijn gebaseerd op rationele argumenten en zijn niet gericht tegen mensen.’

We betreuren dat de financiële wereld nog altijd erg mannelijk is.
Catherine Berjal
CIAM AM

Door uw activisme bent u niet altijd populair bij het management van bedrijven. Hoe gaat u daarmee om?

d’Andlau: ‘Ons doel is niet om populair te zijn bij CEO’s. Ons doel is met hen in dialoog treden. Als dat niet lukt, en dat is eerder zeldzaam, stropen we de mouwen op en zoeken we de steun van andere aandeelhouders. We gebruik ook onze rechten als (minderheids)aandeelhouders op algemene vergaderingen.’

Vindt u voldoende gehoor bij Telenet?

Berjal: ‘Als onderdeel van onze beleggingsprincipes hechten we veel belang aan deugdelijk bestuur en transparantie. Daarom hebben we, samen met Luzerne Capital Management, in november 2019 een beter deugdelijk bestuur gevraagd (vooral de relatie tussen Telenet en zijn grootaandeelhouder Liberty Global, dat 56,4 procent van Telenet bezit, is een doorn in het oog van Luzerne, red.). We hebben ingestemd met Luzernes verzoek een onafhankelijke specialist op het vlak van bestuur aan te stellen.’

U vroeg ook de uitkering van een speciaal dividend omdat Telenet slechts 53 procent van zijn aangepaste vrije kasstroom uitkeert aan de aandeelhouders. Wat is daarvan gekomen?

Berjal: ‘In februari 2020 hebben we voor de algemene vergadering van april een speciaal dividend van 970 miljoen euro gevraagd. Door de coronacrisis is dat verzoek niet ingewilligd.’

Enkele jaren geleden hebt u ook bij Ahold Delhaize uw stem laten horen. Wat was de belangrijkste bekommernis?

d’Andlau: ‘Het bedrijf had een juridische structuur die werkte als een gifpil. De raad van bestuur kon preferente aandelen uitgeven in het geval van een vijandig overnamebod. CIAM voerde aan dat die regeling niet in het belang van de aandeelhouders was en in strijd was met de principes van deugdelijk bestuur. De raad van bestuur van Ahold Delhaize stemde er uiteindelijk mee in een belangrijke clausule aan de overeenkomst toe te voegen.’

Hoe selecteert u de bedrijven waarin u investeert, en hoe weet u of u erin zult slagen verborgen aandeelhouderswaarde boven te halen?

Berjal: ‘We beschikken over eigen databanken die ons in staat stellen aandelen van bedrijven te selecteren waar ‘iets’ kan gebeuren en die een zeer hoog opwaarts potentieel hebben.’

Wat is de regionale reikwijdte? En hoe gemakkelijk is het een bedrijf op afstand te onderzoeken?

d’Andlau: ‘We richten ons op West-Europa. We beschikken over databanken, financiële analyses, en lokale contactpersonen - zoals bankiers en deskundigen - die ons adviseren. Alle publieke informatie is in essentie beschikbaar, u hoeft er alleen maar tijd aan te besteden en de juiste hulpmiddelen te gebruiken.’

Voor traditionele fondsbeheerders zijn bedrijfsbezoeken en een goed contact met het management cruciaal om voldoende informatie over het bedrijf te krijgen. Is dat bij u ook het geval?

d’Andlau: ‘De informatie die de bedrijven geven, is openbaar. Uitwisseling met de bedrijven is niet cruciaal. Ons eerste doel bestaat erin na te gaan of een dialoog met het management en de raad van bestuur mogelijk is. In zeldzame gevallen is dat niet het geval. Sommige bedrijven dulden geen tegenspraak. Onze strategie verplicht ons een gedetailleerde kennis te hebben van de werking van de geselecteerde bedrijven, de sectoren waarin ze actief zijn en het bijbehorende bestuur. Ons kennisniveau is waarschijnlijk dieper dan dat van de meeste andere fondsbeheerders. Dit is mogelijk omdat we minder lijnen in de portefeuille hebben dan de meeste ‘traditionele’ aandelenbeheerders.’

Veel bedrijven in Europa hebben nog altijd een archaïsche vorm van bestuur.
Anne-Sophie D’Andlau
CIAM AM

Wat zijn de succesfactoren voor uw strategie?

Berjal: ‘Onze eerste succesfactor is onze sterke bereidheid om te handelen. Naast de hierboven vermelde instrumenten zijn onze sterke punten ons netwerk van experts (bankiers, advocaten...), ons eigen data-analysemodel en onze toegang tot netwerken van invloedrijke personen.’

Wat was uw grootste succes in de afgelopen jaren?

Berjal: ‘We hebben de afgelopen jaren veel successen geboekt, maar de zaak SFR-Altice is ongetwijfeld de succesvolste geweest. (CIAM opende een rechtszaak tegen het telecombedrijf SFR en diens grootaandeelhouder Altice, omdat misbruik werd gemaakt van de activa van SFR, red.) Het was zo’n succes dat de Harvard Business School er dit jaar een casestudy van gemaakt heeft in haar MBA-programma.’

Wat was uw grootste ontgoocheling?

d’Andlau: ‘Tot vandaag zijn we geschokt door het bestuur bij de Franse herverzekeraar SCOR. (De functie van CEO en voorzitter van de raad van bestuur wordt door dezelfde persoon uitgeoefend. Dat leidt volgens CIAM tot machtsmisbruik in de vorm van excessieve vergoedingen, waarop verschillende aandeelhouders al kritiek hadden, red.) De scheiding der machten is een noodzaak en is zelfs gevraagd door de Franse toezichthouder.’

Milieu, sociaal en deugdelijk bestuur hebben een echte impact op de waardering van bedrijven.
Catherine Berjal
CIAM AM

In de fondsensector woedt een strijd tussen actief en passief beheer. Kunt u zich met uw specifieke beleggingspolitiek daaraan onttrekken?

Berjal: ‘In het kamp van de actieve beheerders heb je enerzijds de traditionele vermogensbeheerders, die als doel hebben beter te presteren dan de indexen door aandelen een groter of kleiner gewicht dan in de index toe te kennen. Anderzijds zijn er de activisten die dat doel ook nastreven, maar dan op een meer geëngageerde manier. Als men niet kan aantonen dat men een actieve (activistische) aandeelhouder is, is het waarschijnlijk dat beleggers zich nog meer zullen richten op passief beheer, met name trackers en ETF’s. Dankzij ons activisme kunnen we alfa (outperformance) genereren die de passieve fondsen niet kunnen leveren. Dat hebben we in het verleden al bewezen.’

Milieu en deugdelijk bestuur zijn belangrijke thema’s in de fondsensector. Speelt dat ook in uw fondsen?

d'Andlau: ‘Er wordt steeds meer gelet op ESG (Environment, Social en Governance/deugdelijk bestuur) bij vermogensbeheerders. Maar ESG dekt veel ladingen. Sommige strategieën, vooral de E, kunnen greenwashing (het groener voorstellen van beleggingen dan ze in werkelijkheid zijn, red.) zijn. Als activistische aandeelhouders focussen we vooral op G. Veel bedrijven in Europa hebben nog altijd archaïsche vormen van bestuur. Onze activistische aanpak is van onschatbare waarde voor het ontsluiten van hun aandeelhouderswaarde. Nu bereidt CIAM zich voor op een jaar om ook rond sociale en milieukwesties een activistische aanpak te hanteren.’

Hoe bedoelt u?

d'Andlau: ‘Ons doel is bedrijven te identificeren waarvoor sociale en milieuaspecten een prioriteit zijn. Als dat niet het geval is en het bedrijf negatief beoordeeld wordt door verschillende ESG-ratingbureaus, is het ons doel het management te benaderen en een dialoog te beginnen om die aspecten te ontwikkelen. Net zoals we in het verleden hebben gedaan met betrekking tot de G, sluiten we niet uit dat we resoluties indienen als de discussies niet vorderen.’

Een kwart van uw prestatievergoeding gaat naar een goed doel. Wat is de achterliggende filosofie?

Berjal: ‘Jaarlijks doneren de CIAM-fondsen 25 procent van hun prestatievergoeding aan verschillende goede doelen. Het gaat vooral om de thema’s kinderen, gezondheid en onderwijs. Dat is voor ons cruciaal. Dat we deze job hebben, is omdat we de kans hadden te studeren. Het is een soort vrijwillige terugverdientijd voor de samenleving om het systeem te helpen verbeteren.’

d'Andlau: ‘Giften worden over de hele wereld gedaan, maar meer in het bijzonder in Europa. Zo zijn er in Nederland donaties gedaan aan Alternatives 4 Children in Amsterdam. De grootste donatie tot nu toe ging naar een onderzoeksprogramma naar pediatrische kanker, uitgevoerd door het Gustave Roussy Ziekenhuis in Parijs.’

Het management denkt te vaak dat het bedrijf hem toebehoort, terwijl het het bezit van de aandeelhouders is.
Catherine Berjal
CIAM AM

Vrouwelijke fondsbeheerders zijn een minderheid in de financiële wereld. Wat zijn de redenen en wat moet veranderen?

Berjal: ‘We betreuren dat de financiële wereld nog altijd erg mannelijk is. We hopen dat dat verandert. Een deel van het probleem is dat jonge vrouwen zich minder aangetrokken voelen tot de sector, het andere deel heeft te maken met de nog altijd vrij stevige macho-omgeving. CIAM hanteert een strikte pariteit in de teams.’

Ziet u verschillen tussen door mannen geleide bedrijven en ondernemingen met vrouwen aan het roer?

d'Andlau: ‘Niet echt. Een vrouwelijke beheerder heeft dezelfde verplichtingen en beperkingen als een man. Toch worden kwesties als tijdmanagement waarschijnlijk beter begrepen door vrouwelijke beheerders dan door mannen. Vrouwen lijken ook flexibeler over bepaalde maatschappelijke vraagstukken.’

Is het makkelijker of moeilijker geworden toegevoegde waarde te creëren met uw strategie? Heeft de toenemende aandacht voor ESG geleid tot minder inefficiëntie?

d’Andlau: ‘We denken van niet. In 2019 hadden we verschillende dossiers waarvan we dachten dat we in 2020 vooruitgang zouden zien. De coronacrisis heeft enkele van die dossiers weer op nul gezet. In de meerderheid van de gevallen worden onze dossiers steeds overtuigender en is het een kwestie van tijd voordat de toegevoegde waarde naar boven komt.’

Berjal: ‘We beschouwen de toenemende aandacht voor ESG als een essentieel element, omdat het een echte impact heeft op de waardering van de bedrijven. De inefficiënties zullen dus afnemen, maar op dit moment en in dit stadium blijven er nog veel over.’

Wat is de meest voorkomende reden waarom bedrijven inefficiënt zijn? Is het een misbruik van macht?

Berjal: ‘Ja, we zien het vaak met een management dat niet naar zijn aandeelhouders luistert en denkt dat het bedrijf aan hem toebehoort, terwijl een bedrijf aan zijn aandeelhouders toebehoort. Dat zijn vaak bedrijven waarvan het management al (te) lang aan de macht is en die slechte gewoontes hebben ontwikkeld.’

BIO

Catherine Berjal

 • Geboren in 1969.
 • Medeoprichtster van CIAM Asset Management (2010).
 • Verantwoordelijk voor de beleggingskeuzes.
 • Voorheen head of merger arbitrage bij BNP Arbitrage (2000-2009) en fondsbeheerder/arbitragiste bij CDC-Marchés (1994-2000).
 • Haalde een master in Finance aan de Sorbonne-universiteit in Parijs.

Anne-Sophie d’Andlau

 • Geboren in 1972.
 • Medeoprichtster van CIAM Asset Management (2010).
 • Verantwoordelijk voor de strategie en de ontwikkeling van de fondsen
 • Voorheen head of research en vervolgens fondsbeheerder bij Systeia Capital Management, een dochter van Amundi (2001 -2008) en M&A- adviseur bij PwC (1995-2001).
 • Studeerde af aan de Rouen Business School.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud