Advertentie

Ook bedrijven beleggen meer in aandelenfondsen

Door het zomerakkoord van de regering Michel in 2017 zijn DBI-fondsen een stuk interessanter geworden voor bedrijven. ©REUTERS

De lage rente duwt niet alleen particuliere beleggers naar de beurs. Ook bedrijven sturen hun overtollige cash meer en meer in de richting van aandelen, met dank aan de DBI-fondsen. Het belegd vermogen in deze fondsen steeg in één jaar tijd van 3,5 miljard naar meer dan 6 miljard euro.

Net als particulieren zien ook bedrijven de cash op hun nulrentende rekening verdampen door de oplopende inflatie. Verschillende banken hanteren voor bedrijven zelfs al negatieve rentes op de zichtrekening. Bij een inflatie die vorige maand 2,86 procent aantikte, neemt de koopkracht van die cash snel af. Geen wonder dat ook bedrijven bereid zijn flexibiliteit en veiligheid op te geven in ruil voor een hoger potentieel rendement op de beurzen.

Fonds. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine Fonds brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én de investment professional.

  • Een interview met Sandy Boss, Global Head of Stewardship bij BlackRock: ‘'We hebben de oliegiganten nodig om de energietransitie te doen slagen’
  • De steile opmars van de DBI-fondsen
  • Drie trackers om in Chinese aandelen te beleggen

Woensdag 20 oktober gratis bij De Tijd.

Tot 2018 was het voor kleine bedrijven relatief eenvoudig in aandelen te beleggen en vrijgesteld te zijn van belasting op de meerwaarde bij verkoop. Maar in het zomerakkoord van de regering-Michel in 2017 werd beslist dat alle vennootschappen voortaan onderworpen worden aan een meerwaardebelasting op aandelen. Enkele uitzonderingen bleven mogelijk.

Als aan specifieke voorwaarden voldaan wordt, kunnen meerwaarden en dividenden die de ondernemingen opstrijken bestempeld worden als Definitief Belaste Inkomsten (DBI). Dat betekent dat die dividenden en meerwaarden vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

De eerste voorwaarde is dat de aandelen minstens een jaar eigendom blijven van de vennootschap. Voorts moet de uitkerende vennootschap een normaal belastingregime hebben ondergaan. Ten slotte moet de vennootschap minstens 10 procent van de uitkerende vennootschap bezitten, of er minstens voor 2,5 miljoen euro in geïnvesteerd hebben.

Die laatste voorwaarde is streng, zeker voor kleinere bedrijven die niet over zoveel cash beschikken. DBI-fondsen, waarmee bedrijven indirect in beursgenoteerde bedrijven kunnen beleggen, vormen de oplossing. De meerwaarden en dividenden die bedrijven uit die fondsen halen, zijn ook vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

DBI-fondsen moeten aan drie voorwaarden voldoen. Ten eerste mag het fonds uitsluitend in aandelen beleggen, dus niet in obligaties of in andere fondsen. De winsten moeten gehaald worden uit ‘goede aandelen’. Dat zijn bedrijven die niet in belastingparadijzen gevestigd zijn en die normale belastingen op hun winsten hebben betaald. Ten slotte moet het fonds jaarlijks minstens 90 procent van zijn inkomsten uitkeren in de vorm van een dividend.

Dividend

Dat jaarlijkse dividend van DBI-fondsen kan fors fluctueren. Bij stijgende beurzen is er kans dat het fonds op zijn beleggingen een meerwaarde heeft geboekt en ligt het dividend hoger. Bij dalende beurzen zien we vaak het omgekeerde. Verschillende DBI-fondsen hebben door de coronacrisis over het boekjaar 2020 geen dividend kunnen uitkeren.

Het is ook niet zo dat DBI-fondsen zelf gaan beleggen in aandelen met een hoog dividendrendement. ‘Het behalen van hoge dividenden is geen doel op zich’, zegt Capfi Delen Asset Management, dat met twee fondsen meer dan 2 miljard euro in DBI-structuren heeft.

Omdat een belegging in een DBI-fonds een 100 procent aandelenbelegging is, is een lange beleggingshorizon aan te raden.

Belangrijk om te weten is dat de dividenden en meerwaarden uit DBI-fondsen niet altijd voor 100 procent vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. Dat is bijvoorbeeld het geval als het fonds een beperkt percentage belegt in bedrijven die geen normaal belastingregime hebben ondergaan. Daarom bezorgt de bank een fiscale fiche waarop staat welk percentage van de inkomsten vrijgesteld is. In de meeste gevallen ligt dat boven 95 procent. ‘Wij streven altijd naar 100 procent’, zegt Pieter De Ryck van Van Lanschot Bankiers.

Omdat een belegging in een DBI-fonds een 100 procent aandelenbelegging is, is een lange beleggingshorizon aan te raden. Om het risico te beperken kunnen ondernemingen uiteraard ook een DBI-fonds combineren met een veiligere belegging zoals een obligatiefonds. Let wel, de inkomsten uit dat fonds zijn niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Nog belangrijk is dat minwaarden uit DBI-fondsen niet aftrekbaar zijn.

Groei

Intussen heeft wel elke bank een of meerdere DBI-fondsen in de aanbieding (zie tabel). Vaak zijn het fondsen die wereldwijd beleggen, maar er zijn er ook die een focus hebben op Europa of zelfs de groeimarkten. Gezamenlijk staan de DBI-fondsen in voor meer dan 6 miljard euro. Dat is bijna 70 procent meer dan in 2020, en drie keer meer dan in 2018.

Er zitten ook enkele nieuwe DBI-fondsen in de pijplijn. Econopolis bijvoorbeeld is van plan op korte termijn nog twee DBI-fondsen te lanceren. ‘EcoVi Equities DBI/RDT is een fonds dat een duidelijke overlap zal hebben met het Econopolis Climate fonds, maar dan specifiek voor bedrijven’, zegt Michaël De Man van Econopolis. ‘Waar het klimaatfonds volledig de nadruk legt op bedrijven die klimaatoplossingen aanreiken, zal dit fonds breder beleggen. Het kan ook gaan om bedrijven die in volle transitie zitten, maar momenteel nog niet duurzaam zijn. Daarnaast zijn we ook bezig met het Exponential Technologies DBI/RDT-fonds, dat qua invulling gelijkaardig zal zijn aan het Econopolis Exponential Technologies-fonds.’

De meerwaarden en dividenden die bedrijven uit DBI-fondsen halen, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

De meeste DBI-fondsen hebben ook een groeiende focus op duurzaamheid. Verschillende fondsen ontvingen al het Towards Sustainability-label dat de bankenfederatie Febelfin toekent aan duurzame fondsen. De fondsen van BNP Paribas Asset Management, KBC, Truncus en Van Lanschot Bankiers zijn enkele voorbeelden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud