‘Schaalgrootte en digitalisering cruciaal voor fondsensector'

Fabien Lequeue, AXA Funds Management

‘Door de toegenomen regelgeving lopen de kosten voor fondsenhuizen op. Om dat te compenseren zijn schaalvoordelen en digitalisering van cruciaal belang.’ Dat zegt Fabien Lequeue, hoofd van de Luxemburgse beheermaatschappij AXA Funds Management.

Fabien Lequeue heeft meer dan 20 jaar ervaring in de fondsenindustrie. Na zijn studies in Louvain la Neuve begon hij zijn loopbaan in 2000 in Luxemburg bij State Street Bank. Zeven jaar later maakte hij de overstap naar BlackRock Luxembourg, waar hij verantwoordelijk was voor het administratief team en de productontwikkeling. ‘Daar heb ik veel geleerd. BlackRock is een geoliede machine die zeer globaal georganiseerd is. Ik heb geleerd dat er voor elk probleem een oplossing is en dat je rigoureus en in team moet werken om deadlines te halen en kwaliteit af te leveren’, zegt Lequeue.

'Fonds'. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine 'Fonds' brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én investment professional.

  • Dossier themafondsen: beleg in de wereld van morgen
  • Copycat: 3 trackers die beleggen in de grootste Europese aandelen
  • De favoriete fondsen van Peter Bossaer (ABN Amro Private Banking)

Woensdag 21 april gratis bij De Tijd.

In 2015 kwam hij bij AXA Funds Management terecht, de Luxemburgse beheermaatschappij van AXA Investment Managers, waar hij verantwoordelijk werd voor de operationele activiteiten. ‘Hier leerde ik vooral het menselijke aspect in een werkrelatie waarderen’, zegt Lequeue. Twee jaar geleden werd hij er directeur. Hij zetelt in verschillende comités van de Luxemburgse fondsenfederatie Alfi.

Die Luxemburgse ervaring vindt Lequeue belangrijk. ‘Luxemburg is in de loop der jaren een expertisecentrum geworden in de Europese fondsensector. Dat geeft het land een grote voorsprong’, zegt hij. Bovendien werkt Lequeue al vele jaren achter de schermen in het operationele segment van de sector, waar hij als geen ander zicht krijgt op de uitdagingen en de kansen die in de fondsenwereld opduiken. De regelgeving en digitalisering zijn cruciaal in dit verhaal.

Hoe kijkt u naar de toegenomen regelgeving die vooral vanuit Europa op de fondsensector is losgelaten sinds de financiële crisis?

Fabien Lequeue: ‘Niet alleen Europees, maar ook nationaal neemt de regelgeving toe. In Luxemburg verscheen onlangs een circulaire die verduidelijking geeft over de due diligence, de manier waarop gerapporteerd moet worden, hoe rendementen in kaart moeten worden gebracht... Het is telkens een uitdaging die regels in de praktijk om te zetten.’

Zijn al die regels wel in het belang van de klant?

Lequeue: ‘Ze zijn ontworpen om de belangen van beleggers te dienen, maar je hebt soms ongewild paradoxale neveneffecten. Volgend jaar treedt bijvoorbeeld de PRIIPS-wetgeving in voege, een wet die voor alle financiële producten eenzelfde beleggersdocument oplegt. In dat document moeten ook toekomstige rendementen voorgesteld worden volgens verschillende scenario’s. Velen in de fondsensector zijn ervan overtuigd dat die informatie meer twijfels en verwarring creëert dan wanneer je je zou beperken tot rendementen uit het verleden.’

Soms heeft regelgeving ongewild paradoxale neveneffecten.

Lopen door de toegenomen regelgeving de kosten niet op?

Lequeue: ‘De implementatie van die regels heeft een kostprijs. Denk alleen al aan de tijd die gaat naar de vele werkgroepen die een fondsenhuis moet opzetten. Die kosten zijn niet direct meetbaar, maar uiteindelijk komen ze wel in de kostenposten terecht.’

Wat zijn de gevolgen daarvan in een wereld waarin fondsen steeds meer concurrentie ondervinden van goedkope indexfondsen?

Lequeue: ‘Kosten proberen we onder controle te krijgen door meer schaalgrootte te creëren. De toename van de activiteiten van AXA IM, onder meer in België en Luxemburg, heeft bijgedragen aan de kostenbeheersing. Ook de technologie helpt: via digitalisering drukken we de kosten. Bij AXA werken we voortdurend aan infrastructuur om de afstand tussen frontoffice en backoffice te verkorten en vooral ook te automatiseren. Zo worden fouten zo veel mogelijk uitgesloten. We maken ook meer en meer gebruik van machine learning en artificiële intelligentie.’

Verschillende nieuwe fondsen lanceren en zien wat werkt, is geen optie meer.

Kunt u een voorbeeld geven?

Lequeue: ‘We zijn onlangs begonnen met het automatiseren van de verwerking van duurzaamheidsdata die we van data providers krijgen.’

Hoe groot moet een fonds volgens u zijn om voldoende schaalvoordelen te creëren?

Lequeue: ‘Het is moeilijk daar een getal op te kleven. Het hangt af van de beleggingscategorie waartoe het fonds behoort en welke kosten gepaard gaan met het fonds. Ons fondsenaanbod is de voorbije jaren relatief stabiel gebleven. We hebben een 20-tal fondsen geschrapt en een 20-tal nieuwe opgericht. We zijn wel veel selectiever geworden: we willen enkel nog fondsen lanceren als we zeker zijn dat er een voldoende grote markt voor is. Verschillende fondsen lanceren en zien wat werkt, dat is geen optie meer.’

De fondsenwereld evolueert razendsnel. In 2000 deden we bijna alles nog op papier. Dat kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen.

Waar ligt bij u vandaag de focus als u nieuwe fondsen lanceert?

Lequeue: ‘In ons aanbod van alternatieve fondsen hebben we nu ook de duurzaamheidscomponent binnengebracht. Voorts willen we inzetten op duurzame fondsen waarbij we veel duidelijker de impact meten. 90 procent van de AXA IM-fondsenen -strategieën valt volgens de Europese SFDR-regels al onder het duurzame label van artikel 8 of 9.’

Zal blockchain ook bijdragen aan de kostenefficiëntie die u beoogt?

BIO

Fabien Lequeue

Geboren in 1976.
Country head (sinds 2015) en general manager (sinds 2019) bij AXA Funds Management in Luxemburg.
Werkte voorheen voor State Street Bank en BlackRock Luxembourg.
Haalde het diploma master in finance aan Université Louvain la Neuve.

Lequeue: ‘Absoluut. We zijn al vier à vijf jaar met blockchain bezig. De voorbije twee jaar wordt het concreter. De tokenisatie van activa (waarbij een beleggingsproduct gedigitaliseerd wordt, red.) laat ons toe het aantal tussenschakels te verkleinen. Maar het is nog te vroeg om blockchain ten volle uit te spelen. Een probleem is bijvoorbeeld dat munten nog niet beschikbaar zijn op blockchain. Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, sprak onlangs van 2025 als richtdatum.’

Fondsen zijn niet beursgenoteerd, trackers wel. Acht u het met de technologische evoluties mogelijk dat ook fondsen een volwaardige beursnotering krijgen en dat elk moment van de dag een correcte inventariswaarde wordt berekend?

Lequeue: ‘Dat zal toch nog even duren, want het vereist dat alle stappen in de keten gedigitaliseerd zijn. Maar het gaat allemaal razendsnel. In 2000 deden we bijna alles nog op papier. Dat kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud